Turhan Yörükân

%30
Engelleme, Çatışma ve Savunma

 24 Saatte Kargoda

%30
Yunan Mitolojisinde Aşk

 24 Saatte Kargoda

%30
Yunan Mitolojisinde Doğu-Batı Bütünleşmesi

 24 Saatte Kargoda

Turhan Yörükân
 
1927 yılında İstanbul’da doğmuş olan Turhan Yörükân, lise öğrenimini Lâtince eğitim veren okullarda tamamladıktan sonra DTCF Felsefe Bölümü’nü bitirirken, Aydın Sayılı’nın yönetiminde faaliyet gösteren İlim Tarihi kürsüsünden mezun olan ilk kişi olmuştur. Aynı fakültede psikoloji ve pedagoji asistanı olarak göreve başlamış; “Kültür ve Kişilik” konusunda hazırladığı doktora tezini H. Ziya Ülken ve Hans Freyer gibi önemli hocaların dahil olduğu beş kişi önünde üstün bir başarıyla vermiştir. Daha sonra İ. Ü. Edebiyat Fakültesi’ne geçmiş; burada sosyoloji, sosyal psikoloji ve araştırma metodolojisi dersleri vermiştir. Gene aynı tarihlerde Yüksek Savunma Akademisi’nde dersler verirken İmar ve İskân Bakanlığı’nda şehirleşme ve şehir politikaları üzerine önemli çalışmalarda bulunmuştur.
Yazarımızın yaptığı çalışmalara, yayımladığı eserlere ve kendisine yapılan bilimsel atıflara ilgi duyanlara, internet sayfalarına baş vurmalarını önermekteyiz. Felsefe, psikoloji, kişilik oluşması, şehir­konut sosyolojisi ve sosyal psikolojisi konularında yayınları bulunan Turhan Yörükân, bütün hayatı boyunca her türlü mitolojiye, özellikle Yunan mitolojisine büyük ilgi duymuş bir kişidir. Yunan Mitolojisinde Aşk ve Yunan Mitolojisinde Doğu-Batı Bütünleşmesi adlı eserleriyle çok yönlü kültürel birikimini sergilerken, çeşitli disiplinlerde ve farklı çalışma alanlarında geçen akademik hayatının birikimini bu yolla kitaplarına da yansıtmış bulunmaktadır.
Görüleceği üzere, Turhan Yörükân’ın Batı kültürünü ve zihniyetini derinden etkilemiş ve ona yön vermiş olan Yunan mitolojisine bu şekilde yetkinlikle eğilmesi; onun trajik, arketipsel kahramanlarının hikâyelerini sade, gösterişsiz ama psikolojik, sosyolojik ve felsefî derinlikleriyle okuyucularına –Batı edebiyatı, plâstik sanatları ve müzik üzerindeki etkileriyle– yansıtmaya çalışması, yıllarca süren titiz ve meraklı bir çabanın yanısıra Erken Cumhuriyet döneminin ruhlarda bıraktığı derin izlerin de bir sonucu olsa gerektir.
Gösterilen: 1 ile 3 arası, toplam: 3 (1 Sayfa)