• Doğu Batı Sayı 17: Ekonomi

Doğu Batı Sayı 17: Ekonomi

  • 35,00 TL
  • 26,25 TL


  • Stok Durumu: Stokta var
  • 24 Saatte Kargoda


Etiketler: dergiler

Halil İnalcık
Osmanlı Para ve Ekonomi Tarihine Toplu Bir Bakış

Şevket Pamuk
Bağımlılık ve Büyüme: Küreselleşme Çağında Osmanlı Ekonomisi

Bülent Arı
Osmanlı Maliyesinin İflası ve 1854 İstikrazı

Canay Şahin
Yeni Bir Çalışma Işığında Osmanlı’da Dış Borçlanma ve Mali İflas Üzerine

S. Akşin Somel
Osmanlı Son Döneminde Eğitim Yatırımları ve Vergilendirme Meselesi

Orhan Güvenen
Türkiye Ekonomisi ve Zaman Dinamiğinde Sosyal Sermaye Eksikliği

Feridun Yılmaz
İktisatta “Politik”in Doğası

Bhikhu Parekh
Üstün İnsanlar: Mill’den Rawls’a Liberalizmin Dar Görüşlülüğü

Nurgün Oktik
Immanuael Wallerstein; Tarihsel Kapitalizmin Analizi ve Dünya Sistemi

John Friedmann
Yoksulluğu Yeniden Düşünmek: Yetkilendirme ve Yurttaşlık Hakları

Selim Somçağ
Küreselleşmenin Ekonomik Anlamı

Merih Celasun
Gelişen Ekonomilerin Dış Kaynak Kullanımı, Finansal Krizler ve Türkiye Örneği, 2001

Faruk Selçuk
“Alacakaranlık Kuşağı”

Erinç Yeldan
Türkiye Ekonomisi’nde 2000-2001 Krizinin Yapısal Kaynakları Üzerine

Süleyman Demirel
Cumhuriyet ve Türkiye Kalkınması

Emre Alper
Finansal Küreselleşme, Demokrasi Açığı ve Yükselen Piyasalarda Yaşanan Sürekli Krizler: Sermaye Hareketlerinin Liberalleşmesi Sonrasında Türkiye Deneyimi

Serdar Sayan
Demografik Gelişmeler ve Türkiye Ekonomisi

Işın Çelebi
Güvensizlik Ortamı-Bekleyişler Kriz ve Çözüm

Merih Celasun
Ekonomide Uzun Dönemli Büyüme Enflasyon Süreci ve IMF Destekli Program