• Bahtin ve Çevresi

Bahtin ve Çevresi

  • 35,00 TL
  • 24,50 TL


  • Stok Durumu: Stokta var
  • 24 Saatte Kargoda


Etiketler: kitaplar

Bahtinci düşüncenin gelişmesine önemli bir katkı sağlayacak olan Bahtin ve Çevresi, bu anlamda sonuncu çalışma olmayacak elbette, yeni çalışmaların önünü açacak ve Bahtin'e duyulan ilginin yeniden şekillenmesine yardımcı olacak. Bahtin'in ve Çevresi'nin hak ettiği daha geniş bağlama yerleştirilmesi gerekliliğine ışık tutacak. Bahtin'in yaşadığı dönemde birçok önemli ve sağlam kuramcı vardı elbette, ama ne yazık ki Bahtin kariyeri boyunca hak ettiği ilgiyi göremedi. Craig Brandist'in kitabı Bahtin'e (ve Çevresi'ne) olan bu borcu hatırlatmaya ve tamamen kapatmaya olmasa da kapatılmasının önünü açmaya yönelik bir çalışma. 

Bahtin Çevresi'ne ışık tutarak bize Bahtinci düşüncenin aslında Bahtin'in kendisinin de çok sevdiği diyalojizm kavramını anımsatacak şekilde diyalojik bir sürecin ürünü olduğunu ama henüz son bulmadığını ve gelişmeye açık olarak beklediğini gösteriyor.

Bu kitap ise Bahtin ve Çevresi'ne dair en son önemli araştırmaların sonuçlarını bir araya toplayan ilk kitap olma özelliğini taşımaktadır. Çevrenin yapıtlarını tarihsel ve entelektüel bağlama yerleştirmeye çalışmaktadır, böylelikle Bahtin ve Çevresi'nin bir bütün olarak önemi açıklık kazanmaktadır. Craig Brandist Bahtin'in mirasına dair yeni bir perspektif sunuyor bize ve böylece Bahtin'in önemini bir kez daha anlamamızı sağlıyor ama bunun yanı sıra, Çevre'nin diğer önemli düşünürlerinin, sözgelimi Voloşinov, Medvedev, Pumpianskii ve Kagan'ın hakkını da teslim ederek onların katkılarını ve hem Çevre'nin çalışmaları hem de Bahtin'in çalışmaları açısından taşıdıkları öneme ışık tutuyor. Çevre'nin bu diğer üyelerinin çalışmaları çoğunlukla gölgede kalmıştı, ama Brandist'in Bahtin ve Çevresi kitabı, bu düşünürlerin Bahtinci düşüncenin şekillenmesinde oynadıkları temel rolü görmemizi sağlıyor.

Mihail Bahtin ve Bahtin Çevresi'ni teşkil eden diğer düşünürler, çağdaş edebiyat ve kültür kuramı ve dünyası üzerinde çok önemli bir etkiye sahip oldular. Bahtin romanı bir tür olarak inceleyen en önemli kuramcılardan birisidir belki de. Popüler kültürde karnavalın yerine, işlevine, önemine vb. dair yazdıkları kültürel çalışmalar alanında sürekli gündeme getirilmekte ve yeni yorumlara yol açmaktadır. Bahtin Çevresi'nin toplumsal teori, felsefe ve psikoloji alanlarındaki etkisi ise her geçen gün daha da artmakta ve yayılmaktadır. Bahtin'in ve Çevre'nin çalışmaları ve yaklaşımları sadece özgül olarak edebiyat kuramı ile sınırlandırılamayacak genişlikte ve derinlikte fikirler içermektedir. Ayrıca yapılan yakın tarihli araştırmalar sayesinde Bahtin Çevresi'nin çalışmalarına ilişkin anlayışımızda da köklü değişiklikler yaşanmaktadır.

 

  • Mart 2011
  • 316 sayfa
  • ISBN: 978-975-8717-66-8
  • Ebat: 14x21
  • 2. hamur, karton kapak 

 

Önsöz

Giriş
Bahtin Çalışmalarının Sorunları

Yayım ve Çeviri Sorunları

Biyografik Özet

Çevre Fenomeni

Yapıt Dönemleri

Felsefî Eğilimler

Yeni-Kantçılık

Lebensphilosophie

Fenomenoloji

Gestalt Teorisi

Yeni-Kantçılık Krizi

Din

Sahiplenme Örüntüleri

 

I. Bölüm
Bahtin Çevresi’nin İlk Dönem Etik ve Estetik Felsefesi (1919–1926)

Felsefe, Kültür ve Politika

Matvei Kagan

Etik ve Estetik

Etikten Edebiyata

“Estetik Nesne”nin Üretimi

“Dışarıdalık”

“Dışarıdalık” Krizleri

Etkileşim Sosyolojisi

 

II. Bölüm
Marksizm, Göstergebilim ve Sosyoloji (1926–1929)

Marksizm ve Çağdaş Felsefe

Voloşinov ve Çağdaş Psikoloji

Hayatta ve Sanatta Söylem Konusunda Voloşinov

Sosyolojik Poetika ve Biçimcilik: Medvedev’in Biçimsel Yöntem Kitabı (1928)

Voloşinov’un Marksizm ve Dil Felsefesi Kitabı (1929)

Diyalog, Edebiyat ve “İç Biçim”

Sonuç

 

III. Bölüm
Sözel Etkileşimden Diyaloğa: Dostoyevski ve Roman

Voloşinov: “Sosyolojik Yöntem ve Sentaks Sorunları” (1929)

Bahtin’in Dostoyevski’nin Sanatının Sorunları (1929) Kitabı: Dostoyevski’nin Çoksesli Romanı

Dostoyevski’nin Sanatının Sorunları: Dostoyevski’de Söylem

 

IV. Bölüm
Roman ve Edebiyat Tarihi (1934–1941)

Cassier ve Hegelciliğe Geçiş

Marrcılık

Çok-Dillilik (Heteroglossia)

Çok-Dillilik ve Roman

Şiir ve Roman

Romanın “Oluş”u

Roman ve Tarih

Gülme ve Eleştiri

Epik ve Roman

 

V. Bölüm
Felsefeci Olarak Romancı (1940–1963)

Karnavalın Kökenleri

Bir “İlk-Tür” Olarak Karnaval

Grotesk

Edebiyatta Karnaval

Sokratik Diyalog ve Menippos Yergisi

Dostoyevski’de Karnaval

Goethe ve Gerçekçilik

Sonuç

 

VI. Bölüm
Son Metodolojik Yapıtlar

“Söylemsel Türler Problemi” (1953–1954)

Beşerî Bilimlerin Metodolojisi

“Metin Problemi”

Sonuç

 

VII. Bölüm
Bahtin Araştırma Programının Dünü Bugünü

Şimdiye Dek Kaydedilen İlerleme

Problemler ve Gerilimler

Gerçekçi Alternatifler

Eleştirel ve Politik Alternatifler

 

Kitaptaki Kısaltmalar ve Göndermeler

Kaynakça

Dizin

Craig Brandist 

Sheffield Üniversitesi Bahtin Merkezi ve Rus ve Slav Çalışmaları Bölümünde öğretim üyesidir. Kitapları The Bakhtin Circle: Philosophy, Culture and Politics (Londra: Pluto Press, 2002); Carnival Culture and the Soviet Modernist Novel (Houndmills: Macmillan, 1996); Galin Tihanov ile birlikte ortak derleme Materializing Bakhtin: The Bakhtin Circle and Social Theory (Houdnmills: Macmillan, 2000); David Shepherd ve Galin Tihanov ile birlikte The Bakhtin Circle: In the Master's Absence (Manchester: Manchester University Press, 2004); ayrıca Rus edebiyatı, kültür kuramı, felsefe ve siyaset kuramı alanlarında New Left Review, Theory Culture and Society, Economy and Society, Comparative Literature, Essays in Poetics and Dialog. Karnaval. Khronotop gibi dergilerde yayımlanmış birçok makalesi bulunmaktadır. Craig Brandist ayrıca Oxford St Antony´s College’da Rus Edebiyatı Bölümünde Max Hayward Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır (1994-1996) ve Prag’da, Varşova’da ve St. Petersburg’da araştırmalar yapmış ve St Petersburg’da Rusya Bilim Akademisi’nde dersler vermiştir.