• Fransa'da Türklerin Tarihi

Fransa'da Türklerin Tarihi

 • 54,00 TL
 • 37,80 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

1965 Fransa-Türkiye göç antlaşmalarından bu yana Fransa’daki altı yüz bini geçen Türk göçmenleri ve aileleri pek de tanınan bir topluluk değildi. Yakın zamanlardaki siyasi gelişmeler, ilk kuşağın Fransız vatandaşı olan çocuklarının “farklı” yetişkinler gibi sahneye çıkmaları Fransız toplumuna yeni bir görünürlük kazandırdı.

Göçlerle birlikte Türklerin Fransa’da yarım yüzyılı geçen varlığı, kalabalık yaşanan bölgeler dışında dikkat çekici bir unsur değildi. İkinci ve üçüncü kuşakların bu tabloya katılmalarıyla birlikte Fransız devleti ve toplumu süreç içinde sorgulanmaya başladı. İç evlilikler, ailevi şirketler, gettolaşan mahalleler, zaman içinde gitgide büyüyen ibadet yerleri ve dernekler, “uyum sağlama” konusunda birtakım direnişleri beraberinde getirdi. Fransız doğan gençler siyasi ve tarihsel konularda Türkiye bahsi açıldığında ve aşırı tepki verdiklerinde dikkatler zaman içinde Türklere yöneldi.

Bu kitap, Fransa’da bu konuyla ilgili ilk kapsamlı çalışmadır. Ségolène Débarre ve Gaye Petek Türklerin Fransa’daki sosyolojik, toplumsal, kültürel yerlerini anlatırken birçok özel güzergâhı, insan hikâyelerini kaleme almakta ve Türk okuru için de “ötekileşmenin” bir örneğini sunmaktadırlar. Yabancı bir ülkeye adım atıldığında karşılaşılan zorluklar, dil öğrenme güçlükleri, maddi kaygılar ve derin yurt özlemi birçok gurbet hikâyesini ortak bir noktada buluşturmaktadır.


 • Yazarlar: Ségolène Débarre & Gaye Petek
 • Kitabın Başlığı: Fransa'da Türklerin Tarihi: 60'lardan Günümüze Türkiye'den Fransa'ya Göçler
 • Fransızca Özgün Metin: Histoire des Turcs en France
 • Fransızcadan Çeviren: Erkan Ataçay
 • Yayına Hazırlayan: M. Nergis Ataçay
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 336; Tarih- 43
 • Basım Bilgileri: 1. Basım: Ocak 2022
 • Sayfa Sayısı: 213
 • ISBN: 978-625-7030-93-9
 • Boyutları: 13,5 x 21
 • Kapak Resmi: Abidin Dino, Yüzyıl: Bekir Akbaş Koleksiyonu’nda Bir Seçki, Ankara, 2013 (Galeri Nev’in izniyle).


Önsöz

Giriş


Göç ve Yalnızlık Zamanı

Köyden Ayrılmak

        Fransa-Türkiye Göç Antlaşması

Fransa’da İstihdam Sektörleri ve Bölgeleri

        İstihdam Dayanışması ve Kaçak Göç

“Bekâr” Hayatı

        İkamet Etmek, Organize Olmak

        Yönünü Bulmak

        Bilgi Edinmek, Kendini Savunmak

        Yerleşmek, İrtibatta Kalmak, Eğlenmek

Ailelerin Birleşmesi

Bir Hayalin Sonu?

        Kavuşmak

        Denge Bozucu Bir Evrende İlk Adımlar

        Çocuk Sahibi Olmak

        Kendi İzini Bulmak, Fransızca Öğrenmek

        Burada Yabancı; Orada “Alaman”

Derneklerin Yükselişi

Yerel Derneklerden Uluslararası Ağlara

        İşçi Derneklerinin Yükselişi

        Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Etkisi

        Türk-İslâmcı Hareketlerin Etkisi

Sol Siyaset ve Laik Dernekler

        Sığınma İsteyenlerin Artışı ve Etkisi

        Laik Dernekler

Dernekleşme Hareketi ve Azınlık Kimlikleri

        Kürt Dernekleşme Hareketi

        Alevi Dernekleri

        Süryani-Keldani Dernekleri

“Fransız” Olmak veya Olmamak

Kimliğin Korunması ve Kültürleşmeye Direnç

        İkinci Kuşağın Evlilikleri

        Vatandaşlık Almak

İki Kültürlü Çocuklar ve Gençler

Entegrasyon Okulunda Türk Kökenli Çocuklar

        Türk Dili Öğrenimi

        Sürüp Giden Bir Okul Başarısızlığı

        Cinsiyete Göre Değişen Eğitim Yörüngeleri

        Öğrenim Desteği Araçları

Mirası Devam Ettirmek mi, Kendine Bir Kader Çizmek mi?

        İşgücü Piyasasına Katılmak

        Türkiye ile Bağı Muhafaza Etmek

        Vatandaş Olmak ve Siyasete Atılmak

AKP’nin Renklerinde Bir “Diaspora”?

Ankara’nın Yurtdışındaki Niyetleri

        Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Katılımı

        Ermeni Soykırımının Tanınması

        “Diaspora Biçiminde Örgütlenmek”

        Seçimlerden Beklenilenler

        “Asimile Olmadan Entegre Olmak”

        Strasbourg, Göz Konulan Kent

        “Türk Vatanseverlerin” Artan Görünürlüğü

“Diasporanın” Öteki Yüzü

Sonuç: Gurbet Zamanı Sona mı Erdi?

Ekler

Ek 1: Fransız Usulü Entegrasyonu Tanımlamak

Ek 2: Cumhuriyetçi Uyum Sağlama Kontratı (CIR)

Ek 3: Cumhuriyetçi Uyum Sağlama Kontratını İmzalayan Türkler

Ek 4: Türklerin Fransız Vatandaşlığı Alması


Konuyla İlgili Birkaç Okuma Tavsiyesi

Filmler

Ségolène Débarre

Ségolène Débarre, Paris I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi coğrafya bölümünde ve Géographie-Cités (Coğrafya-Kentler) araştırma merkezinde öğretim üye­sidir. Paris INALCO’da (Doğu Dilleri Üniversitesi) Türkiye coğrafyası üzerine dersler vermiştir. Ségolène Débarre’ın uzmanlık alanı coğrafyanın tarihî epis­temolojisi ve Türkiye ile Fransa arasında göç akımlarıdır.

Gaye Petek

Paris Sorbonne Üniversitesi’nde Fransız edebiyatı ve sosyal bilimler eğitiminden sonra büyük bir Fransız sivil toplum örgütünde Türk işçilerini karşılamakla ve bilgilendirmekle görevli oldu. Birleşmiş Milletler Yüksek İltica Komiserliği’nde (UNHCR) Paris bürosu görevlisi oldu. 1984’te ELELE derneğini kurdu ve yirmi beş yıl yönetti. Paris INALCO’da on beş yıl boyunca “Türk Akımları ve Geleneksel Toplum” adlı bir ders verdi. Fransız devletinin resmî kurumlarında yer aldı: Kentler Ulusal Konseyi –Laiklik Komisyonu; Başbakanlığa Bağlı Yüksek Uyum Kurulu; Ulusal Göç Tarihi Müzesi yönetim kurulu üyesi oldu. Alan araştırmaları yanısıra, araştırma dergileri için Türk göçmenleri ve Türk kadınları üzerine yazılar yazdı. Fransa Türkleri: Aile Albümleri kitabını derledi. Özdemir Asaf’ın şiirlerini Fransızcaya çevirdi.