• Stokta Yok
  Modernleşme: Başkaldırı ve Değişim

Modernleşme: Başkaldırı ve Değişim

 • 28,00 TL
 • 19,60 TL


 • Stok Durumu: Stokta Yok

Modernleşme tarihte daha önce eşi görülmemiş bir değişim sürecini ifade eder. Bu, yarattığı yenilikler, sunduğu imkânlar kadar, doğal olarak oldukça sancılı ve gerilimli de bir süreçtir.

Batı’dan başlayarak tüm dünyaya yayılan modernleşmenin temel özelliği, her şeyden önce insan eliyle kurulmuş siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel tüm yapıların değişime uğraması olmuştur. Yakın dönemdeki her devlet, her toplum, her birey bu olguyla yüzleşmek zorunda kalmıştır. Her birinin bu meydan okuma karşısında aldıkları tutum, kendi geleneksel alışkanlıklarını ve pratiklerini takip etse de genellikle kararsız ve belirsiz olmuştur.

Milli kimliklerini, değer ve inanışları ile sembollerini şekillendirmeye çalışan Batılı olmayan ülkelerin, bu meydan okuma karşısında, modern Batı’nın sömürgeci ve tehditkâr politikalarının etkisiyle, daha zor ve sarsıcı bir süreçten geçtikleri söylenebilir.

Bu süreçte yaşanan büyük toplumsal hareketlilikle birlikte, siyasi iktidarların, bürokrasinin, iş dünyasının, işçi örgütlerinin, üniversite gençliğinin ve dinî grupların modernleşme karşısındaki tutumlarını ve aralarındaki mücadeleleri gözlemlemek ve incelemek, sosyal bilimlerin, özellikle de siyaset sosyolojisinin en ilgi çekici konusu.

Bu alanda değerli çalışmalar yapan, aralarında E. Gellner, E. Shils gibi tanınmış isimlerin olduğu bir ekolün temsilcisi olan S. N. Eisenstadt, bu kitapla özellikle, E. Shils’ın ortaya atmış olduğu, ülkemizde de sıkça kullanılan, “merkez-çevre” gibi kavramsallaştırmalarının yardımıyla modernleşme olgusunun anlaşılmasına önemli katkılarda bulunmaktadır.


 • Yazar: S. N. Eisenstadt
 • Kitabın Başlığı: Modernleşme: Başkaldırı ve Değişim
 • Orijinal Başlık: Modernization: Protest and Change
 • Çeviren: Ufuk Coşkun [İngilizce]
 • Yayına Hazırlayan: Cansu Özge Özmen
 • Kapak Tasarımı: Mr. Z & Z
 • Tasarım Uygulama: Aziz Tuna
 • Kapak Resmi: Japon modernleşmesinin mimarlarından İmparator Meiji ve ailesinin minyatür sanatçısı Toyohara Chikanobu'ya modern Batılı kıyafetlerle verdiği poz, 1887.
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 27; Sosyoloji - 7
 • Basım Bilgileri: 2. Basım  / 2014 [1. Basım / Mart 2007]
 • Sayfa Sayısı: 216
 • ISBN: 978-605-9328-01-2
 • Boyutları: 14 x 21