• Bilginin Temelleri

Bilginin Temelleri

 • 52,00 TL
 • 36,40 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Günümüzde bilginin temelleri, Descartes, Locke, Hume ve Kant’ın anladıkları gibi, felsefenin de temelleri olmasa bile, felsefe için en önemli konular arasında yer almaktadır. Felsefenin edebiyatla iç içe girdiği kimi romantik kurgucu tutumlardan sıyrılıp, bilginin temellerini kendi temellerinin yakınlarına alması, sağlıklı düşüncenin yararına olmuştur. Sağlıklı düşüncenin yararına olan buna koşut başka bir gelişme, yeniçağda gene Descartes ile başlayan ve Kant’tan sonra büyük ölçüde yitirilen çözümsel; açık seçik ve uslamlamaya yer veren felsefe biçiminin yeniden kazanılmasıdır. Çözümsel felsefe düşüncenin dizgeselliğini dışlamaz. Dışladığı, dizgenin kurguya dönüşmesi, önerilen çözümlerin sağduyu ve deneyle ussal bağlantılarının koparılmasıdır. Felsefe, herhangi bir konunun ‘istenildiği gibi’ açıklanması değil, belirli sorunların, belirli konuların ‘temellendirilmiş’ çözüm ve açıklamasıdır. 

Kimi düşünürlere göre bilgi, insanı çevreleyen, ondan bağımsız bir evrenden gelir ve algıyla elde edilir. Oysa kuşkucu yöntemler bu görüşün bazı çelişkilere yol açtığını sergiliyor. Peki, elde ediliş biçimiyle kuşku uyandıran insan bilgisine güvenilebilir mi? Bu kitabın ilk amacı bilginin kaynağı konusundaki bu çelişkiyi çözmektir. İkinci amacı ise, gerek dış evrenin gerekse insan anlığının fiziksel olduğu görüşünü savunarak, bu dış evrenin bilgisiyle değişen ‘ben’in nasıl özdeş kaldığını araştırmaktır.


 • Yazar: Arda Denkel
 • Kitabın Başlığı: Bilginin Temelleri
 • Yayına Hazırlayan: Taşkın Takış
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 315; Felsefe - 84
 • Basım Bilgileri: 1. Basım: Ekim 2021
 • Sayfa Sayısı: 183
 • ISBN: 978-625-7030-49-6
 • Boyutları: 13,5 x 21
 • Kapak Resmi: Jean-Pierre-Antoine Tassaert, "Pyrrha", Louvre Müzesi.

Önsöz

I. Giriş

1. Modern Düşünce ve Descartes

2. Aydınlanma ve Algı

II. Kuşku ve Gerçek

3. Genel Görüş

4. Kuşkucu Uslamlamalar

5. Yalın Gerçekçiliğin Karşı Çıkışı

6. Locke’un Gerçekçi Deneyciliği: Tasarımcılık

7. Berkeley’in Eleştirileri

8. Tasarımcılığın Yadsınması

III. Görüngü ve Gerçek

9. Bilgi Kuramında Özdeksizcilik

10. Algının Görüngücü Çözümlemesi

11. “Duyu-Verileri” ve “Yapılar”

12. Görüngücülüğün Eleştirisi

13. Özdeksel Varlığın Görüngüsel Bilgisi

IV. Özdek ve Zihin

14. Zihinsel Olgular

15. Descartes ve Etkileşimcilik

16. Özdekçilik

17. Zihinsel Olayların Doğası

V. Kişi ve Özdeşliği

18. Kişinin Özdeşliği Sorunu

19. Süreklilik Kuramı

20. Süreklilik Yeterli midir?

21. Zorunlu Koşul

Kaynakça

Sözlük

Dizin

 

Arda Denkel

Arda Denkel 1949’da Ankara’da doğdu. Saint Benoît Lisesi’nden sonra ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde okudu. 1972 yılında Şehir Planlama lisans derecesini aldı. Aynı yıl Oxford Üniversitesi’nde felsefe öğrenimine başladı. 1977’de bu üniversiteden felsefe dalında doktora derecesini kazandıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi’nde göreve başladı. 1988’de profesör unvanını alan Denkel yaşamının sonuna kadar aynı kurumda görevini sürdürdü. 1985 ve 1989 yıllarında ABD Wisconsin Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde konuk öğretim üyesi, 1994’te Uludağ Üniversitesi’nde ve 1995-97 yılları arasında da Koç Üniversitesi’nde ek görevli olarak dersler vermiştir. 1995’ten ölümüne kadar Türkiye Bilimler Akademisi, Institut International de Philosophie’nin Avrupa Analitik Felsefe Kurumu üyeliklerinde ve yönetiminde bulundu. 1997’ye değin 45’in üzerinde Türkçe yazı, 18’i uluslararası dergilerde olmak üzere 26 İngilizce makale yayımlamıştır; bir yazısı Almancaya, ikisi de Yunancaya çevrilerek bu ülkelerde yayımlanmıştır. Ayrıca Objects and Property başlıklı kitabı Cambridge University Press’ten 1996’da çıkmıştır. The Natural Background of Meaning başlıklı kitabıysa Kluwer Academic Press tarafından yayımlanmıştır.