• Boşluk, Aşırılık ve Keyfîlik

Boşluk, Aşırılık ve Keyfîlik

 • 170,00 TL
 • 119,00 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Boşluklar, toplumsal, siyasal veya kültürel alanlarda çok farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Yeni ve daha özgür yaşamlar için açık alanlar olarak boşluklar keyfî şekillerde doldurulduğunda çeşitli aşırılık biçimlerine neden olabilir. Boşlukları dolduran kişi, topluluk ya da kurumlar, belirli bir akıl, yapısal zorunluluk, etik sorumluluk veya sınıfsal kimlikten uzak davrandığında türlü adaletsizliklere neden olabilirler. Bu durumda belli bir zümrenin keyfîliği başka keyif biçimlerini yok eder; aşırılık, topluma, siyasete, hayata egemen olmaya başlar. Koşulsuzca serbest, başıboş yaşayanların yanında aşırılıklara, şiddete, baskılara maruz kalanlar ortaya çıkar. Boşlukların fazla ya da eksik doldurulması, eşit biçimde paylaşılmaması, her alanda azgelişmişlik biçimlerine sebep olur.

Özgür Taburoğlu bu çalışmasında, boşlukları doldurmaya dönük keyif biçimlerini toplumsal, siyasal veya kültürel yapıların esası gibi ele alıyor. Bu yapıların sağlamlığı ve adil olması da mevcut boşlukların nasıl ve nelerle doldurulduğuyla ilgilidir. Taburoğlu, boşluk, keyfîlik ve aşırılık görüngülerini bağlantılı şekilde tarif ederken, tarih, felsefe, siyaset, toplumbilim ve kültür kuramları içerisinde yolunu kaybetmeden ilerliyor. Machiavelli, Hobbes, Durkheim, Weber, Gökalp, Schmitt, Lukács, Tanpınar, Lacan, Küçükömer, Foucault, İnalcık, Mardin, Kıray, Agamben, Butler, Žižek gibi birçok farklı düşünür ve yazarı bir arada okumaya çalışıyor.


 • Yazar: Özgür Taburoğlu
 • Kitabın Başlığı: Boşluk, Aşırılık ve Keyfilik
 • Yayına Hazırlayan: Ufuk Coşkun
 • Kapak Tasarımı: Mr. Z & Z
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 139; Sosyoloji Dizisi - 27
 • Basım Bilgileri: 2. Basım, Ekim 2021 / 1. Basım, Mart 2016
 • Sayfa Sayısı: 319
 • ISBN: 978-605-5063-81-8
 • Kapak Resmi: “Miao Albümü’nden bir enstantane” (Qian miao tu), 19. yüzyıl. Avustralya Ulusal Kütüphanesi Arşivi.
 • Boyutları: 13,5 x 21

Giriş


TOPLUM

Keyfî Bireyler, Yapılaşmış Toplumlar

Gevşek ve Sıkı Kaynaşma

Görüngü Olarak Birey

Suç ve Keyfîlik

Toplumsal Yoğunluk ve Kaynaşma

Postyapı, Anomie ve Patafizik

Toplumsal Yapı Mümkün müdür?

Patafizik: Yapıdaki Keyfîlik

Toplumbilimcinin Dramı: Toplumsal Yapı Araştırmalarında Keyfîlik

Boşlukları Kapayan Tampon Kurumlar

Birey Olarak Toplum

Max Weber’de Keyfîliğe Karşı Ussallık

Meslekî Sorumlulukların Dinsel Biçimi

Kitlesel ve Bireysel Disiplinler Nasıl Yaratılırlar?

Keyfî Bilgi ve Yasalar

Toplumsal Bütünlük ve Kişisel Gelişim

Toplumsal Vicdandan Feyz Almak: Ziya Gökalp

Zümre ve Toplum Vicdanları

Karışım ve Bileşim


SİYASET

Doğa Durumu ve “Kişisel Keyfîlik”: Thomas Hobbes

“Ejderha” ile Sözleşmek

İstisna ve Karizma: Schmitt ve Weber

Karizma ve Bürokrasi

Karar ve Egemenlik

Boşluklara Karşı Biyosiyaset: Giorgio Agamben

Toplumsal Bedenler

Antropolojik Makine

Biyosiyasal Ara Yer

Siyasal Aşırılıklar: “Araçsal” ve “Güçlü” Devlet Gelenekleri

Osmanlı’dan Kalan

“Tuhaf” Siyasal Tavırlar

Siyasal Aşırılıklara Karşı Darbeler

Özgürlük ve Serbestlik

Keyfî Şiddet: Devlet ve Topluma Ait Hukuksuz Eylemler

Ferdî ve Keyfî Şiddet: Lettres de Cachet

Toplu Halde Keyfî Şiddet: Linç

Yönetsel Boşluklar ve Yolsuzluklar


FELSEFE

Doğu ve Batı’da Boşluk Kavramı

Doğu

Batı

Boşluk Korkusu

Žižek’te Boşluk, Keyif ve Semptom

Keyif

Semptomları Okumak

Yapıdaki Aşırılık

Birey ve Toplumu “Bağdaşık” Kılmak: Lukács’ın Estetik Kuramı

Mimetik Olanı Korumak

Dünya Yaratmak

Türsel Olanı Dile Getirmek

Estetik Keyfîliğe Karşı “Bağdaşık Ortam”

Queer Kuramı: Yapılaşmamış Kimlikler, Keyfî Cinsiyetler

Boşluk, Maske ve Melankoli

Cinsiyet ve Beden Politikaları

Semiyotik ve Dişil Yazı

  
TARİH VE KÜLTÜR

Efkâr-ı Umumiye’nin İnşası: Tanpınar

Merkez ve Çevre Arasında Boşluklar: Şerif Mardin

Kurucu ve Koruyucu Boşluklar

Bürokrasi ve Patronaj Ağları

“Havada Asılı Duran Devlet”: İdris Küçükömer

Kültürel ve Tarihsel Boşluklar: Ülgener

Kavramsal Boşluklar

Tarihsel Boşluklar

Kültür Tarihi Çalışmalarında Zorluklar ve Olanaklar

Eğitim ve Eğlence

Kayıtsızlık

Ruhsal ve Bedensel Keyfîlikleri Önlemek

Adabımuaşeret

Beden Terbiyesi

Kıraç Bir Araziyi Doldurmak: Ankara

Sonuç: İşareti Anlamına Bağlamak

Kaynakça

Dizin

 

Özgür Taburoğlu

1973 doğumlu. Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bitirdi. Hacettepe Üniversitesi’nde sosyoloji doktorasını tamamladı. Ankara’da mühendis olarak çalışıyor. Yayımlanan çalışmaları:

Dünyevi ve Kutsal: Modernlerin Maneviyat Arayışları (Metis, 2008)

Kent Efsaneleri: Zamanımızın Batıl İnançları ve Takıntıları (Doğu Batı, 2011)

Resim, Söz ve Yazı: İmge Yaratmanın ve Bozmanın Yolları (Doğu Batı, 2013)

Boşluk, Aşırılık ve Keyfilik (Doğu Batı, 2016)

Nazar: Başkası Nasıl Görür (Doğu Batı, 2017)

Tanpınar Sözlüğü: Şahsi Bir Masalın Simgeleri (Doğu Batı, 2019)

Vicdan: Kendi Olma Biçimleri (Doğu Batı, 2019)

Yavaşlık Felsefesi: Khôra, Tao ve Aralıklar (Doğu Batı, 2020)

Alışveriş Merkezinde Yaşayan Adam (DeliDolu, 2020, kurmaca)

Varlık İzleri: Işık ve Ses - Heidegger’de Temel Kavramlar (Fol, 2022)

Anlatı Desenleri 1 / Oğuz Atay Yazı Eylemi ve Oyun (Doğu Batı, 2022)

Anlatı Desenleri 2 / Samuel Beckett Varlığa Eşlik Eden Kahramanlar (Doğu Batı, 2022)

Anlatı Desenleri 3 / Bilge Karasu Dirim Belirtileri: Işık, Zemin, Hayvan (Doğu Batı, 2022)

Anlatı Desenleri 4 / Leylâ Erbil Bilinç Akışında Kesintiler (Doğu Batı, 2022)

Anlatı Desenleri 5 / Marcel Proust Geniş Zamanın İzinde: Alışkanlık, Arzu ve Unutkanlık (Doğu Batı, 2022)