• Çağdaş Alman Sosyolojisi

Çağdaş Alman Sosyolojisi

  • 38,00 TL
  • 26,60 TL


  • Stok Durumu: Stokta var
  • 24 Saatte Kargoda


Etiketler: kitaplar

Ünlü siyaset bilimci Raymond Aron, bu çalışmasında sosyolojinin ana akımlarından biri olan Alman sosyoloji okulunun bir resmini çiziyor. Kavramsal ve tarihsel düzeyde derin bir perspektif içinde ele alınan eserde Weber, Simmel, Tönnies, Oppenheimer gibi isimlerin çalışmaları değerlendiriliyor. Raymond Aron bu incelemesinde ünlü sosyologların yapıtlarına doğrudan birincil kaynaklardan nüfuz ediyor. Alman sosyolojisinin diğer sosyolojilerden ayırt edici vasıfları, bu okul içinde tarihsel sosyolojinin şekillenmesi, paradigmatik kırılmalar, yöntem kaygıları, “anlam”a dayalı sosyolojik bir yaklaşımın felsefi zenginliği, fenomenolojik sosyoloji, bireycilik ve evrenselcilik arasında ara bir konumda yer alan Vierkandt, özellikle Weber’in birçok açıdan yorumu ve Simmel’in çelişkileri kitapta temas edilen belli başlı konular arasında yer almaktadır. Aron, en ileri düzeyde soyutlamalara başvururken sosyolojinin kurucu ilkelerinden ayrılmıyor: 

“Sosyoloji kültürün temel koşullarını, içinde doğduğu ortamı inceler; tabiri caizse, bireylerin kendi aralarındaki ilişkiler içinde biçimlendiği ve örgütlendiği şekliyle toplumun bizzat kendisini inceler. Kuşkusuz gerçek, fiilî bir biçimde de soyutlanmış bu toplumsal alanı hiçbir zaman temsil etmez; kendinde özel bir optiği geliştirmek, her zaman hattâ en istikrarlı, en karmaşık toplumsal oluşumlar içinde bile birbirlerine yaklaşan, birbirlerinden uzaklaşan, karşılıklı olarak birbirlerini etkileyen insanların kesintisiz, temel hareketlerini anlamak sosyologun görevidir. Böylece her zaman mevcut ama her zaman iyi bilinmeyen toplumsalın doğasının bilincine varabilecektir.”

  • Çeviren: Önal Sayın
  • Sosyoloji
  • 158 Sayfa
  • Ebat: 14 x 21
  • Kasım 2017 
  • ISBN: 978-975-2410-88-6

İkinci Basımın Önsözü

Giriş

Sistematik Sosyoloji

     I. Formel Sosyoloji

     II. Cemaat ve Toplum (Gemeinschaft und Gesellschaft)

     III. Fenomenolojik Sosyoloji

     IV. Evrenselci Sosyoloji

Tarihsel Sosyoloji

     I. Oppenheimer

     II. Kültür Sosyolojisi

     III. Bilgi Sosyolojisi

Max Weber

Sonuç

Kaynakça

Dizin

Raymond Aron (1905-1983)

Ünlü Fransız sosyolog, filozof ve siyaset bilimci. 1905’te Paris’te doğdu. 1922’de bakaloryasından sonra eğitimine École Normale Supérieur’de devam etti, doktorasını burada tamamladı. Jean-Paul Sartre ile tanıştı ve felsefe eğitimi için Berlin’de çalıştı. 1933’te Fransa’ya döndü ve Le Havre’da bir lisede felsefe öğretmenliği yaptı. Bir süre École Normale Supérieur’de Sosyal İncelemeler Merkezi’nin sekreterliğinde bulundu. 1939 yılında ise Toulouse Üniversitesi’nde sosyal felsefe profesörü oldu. II. Dünya Savaşı’nda Paris’in işgalinde Charles de Gaulle’ün önderliğindeki anti faşist direniş organı La France Libre gazetesini yönetti. Sonrasında Sartre ile birlikte ünlü Les Temps Modernes’i kurdular. Ayrıca uzun yıllar Le Figaro gazetesinin editörlüğünü üstlendi. Raymond Aron 1955’te Sorbonne’a profesör olarak atandı. 1981 yılından itibaren Collège de France’ta öğretim üyeliği yaptı.