• Genç Werther’in Acıları

Genç Werther’in Acıları

  • 23,00 TL
  • 16,10 TL


  • Stok Durumu: Stokta var
  • 24 Saatte Kargoda


Etiketler: kitaplar

18. yüzyılın sonunda Almanya’da Aydınlanmanın kuru akılcılığa tepki olarak doğan, duygularının önemini, bireyin özgürlüğünü savunan Fırtına ve Coşku akımının (1760-1785) en güzel örneklerinden biri ve aynı zamanda Goethe’nin gençlik dönemine ait olan bu eser, evli bir kadına hissettiği duygularına karşılık bulamayan, düşünceleriyle, karakteriyle yaşadığı topluma zaten yabancı olan bir gencin umutsuzluk içinde intihar edişini konu almaktadır. Goethe eserin başında şöyle der:

“Zavallı Werther’in hikâyesi hakkında bulabildiğim her şeyi itinayla bir araya getirdim ve işte önünüze koyuyorum ve biliyorum bunun için bana teşekkür edeceksiniz.

Sizler onun yüreğine ve karakterine hayranlığınızı esirgemeyecek, yazgısı karşısında da gözyaşlarınızı tutamayacaksınız. Ve sen ey güzel gönül, onunla aynı tutkuları hisseden sen, teselli bul onun acılarında ve ister bahtsız olduğundan ister hatalı olduğundan kalmadıysa yanında hiç kimse, izin ver de dostun olsun bu kitapçık.”

Eserin en güzel yerlerinden biri de Ossian’dan parçaların olduğu bölüm:

Gecedir! -ben yalnızım ve fırtınalı tepede kayboldum. Rüzgâr dağlarda uğulduyor. Nehir kayalardan aşağıya çağlıyor. Hiçbir kulübe beni yağmurdan korumuyor, fırtınalı tepede terk edilmiş beni. Ortaya çık ey ay, bulutlarının arasından! Gösterin kendinizi ey gecenin yıldızları! Götürsün beni ışığınız, avdan dönen sevgilimin, yanında çözdüğü yayı, etrafı koklayan köpekleri ile uzandığı yere! Fakat burada, gittikçe büyüyen nehrin ortasındaki kayanın üzerinde tek başına oturmak zorundayım. Nehir ve rüzgâr uğulduyor, sevgilimin sesini duyamıyorum.

Napolyon’un tam yedi kez okuduğu eser 240 yıldır değişen dünyaya, değişen insana inat böylesi aşkların hayal olduğu günümüzde hâlâ okur bulmaktadır.

 

  • Çeviren: Gülperi Sert
  • 3. Basım, Ekim 2020 / 1. Basım, Aralık 2013
  • 148 sayfa
  • Karton Kapak, 2. Hamur
  • ISBN:978-605-5063-05-4 

Johann Wolfgang von Goethe

(Frankfurt, 1749 - Weimar, 1832) 28 Ağustos’ta Frankfurt’ta doğdu. Varlıklı bir aile­den gelen babası tarafından Ay­dın­lanma düşüncesinin idealle­rine göre yetiştirildi. Küçük yaşta Fransızca, La­tin­ce ve Eski Yunanca öğ­rendi, güzel sa­natlar ve tiyatroyu tanıdı. 1765’te hu­kuk eğitimine başladı. 1774’te yaz­dığı ilk ro­manı Genç Werther’in Acıları (Die Leiden des jungen Werther) gerek anlatımı gerek duy­gu­larının coşkunluğu ve çağ­daş gençliğin duygu ve düşüncelerini yansıtmaktaki başarısıyla evrensel bir üne kavuştu. Genç Werther’in Acıları, Avrupa’da elden ele dolaştı. Go­ethe, 1775’te Weimar Dükü tarafından el­çi­lik danışman­lığına atandı ve Weimar’ı yıl­­lar içinde bir kültür kenti haline ge­tirdi. 1782’de “von” unvanını aldı. 1786’da­ki İtal­ya’ya seyâhati Goethe’nin ‘ye­niden do­ğuşu’ sayılır. Yaşamının son gün­lerinde bitir­diği Faust, dünya klasiklerinin en önemli yapıtıdır. Goethe, yal­nızca ede­biyatla değil eğitim, doğa bi­lim­leri ve felsefe de içinde olmak üze­re pek çok konuyla yakından ilgilendi ve sa­yısız düşünür, şair ve yazara ilham kaynağı oldu. Friedrich Nietzsche hayatı boyunca Goethe’ye hürmet etmiş ve halefi ola­rak onu selâmlamıştır. Hugo von Hoffmanstahl, 1922 yı­lın­da şunları yazmıştır: “Goethe, eği­tim temeli olarak bütün bir kültürü teşkil et­mek­tedir” ve “Goethe’nin düzyazıda­ki sözlerinden, bugün bel­ki tüm Alman üniversite­le­rin­den ol­duğundan daha faz­la okuma geleneği tü­reyecektir.” Thomas Mann ise Go­et­­he’ye karşı çok saygı ve sempati duy­muş­tur. Sadece yazar kimliğine değil, aynı zamanda tüm alışkanlıkları ve ka­rak­ter özelliklerine hayran kalmıştır.

Gülperi Sert

1998’de Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Mütercim Ter­cü­manlık Bölümü’nü kurdu. Alman Dili ve Edebiyatı, Türk Edebiyatı, karşılaştırmalı Edebiyat, Yazın Çevirisi ve Çeviri Eleştirisi üzerine makaleleri olan Sert’in iki telif, birçok çeviri kitabı bulunmaktadır. Almancadan ve İngilizceden hazırla­­dığı üç öykü seçkisi dışında Kafka’dan Dönüşüm’ü (2003) (İlya Yayınları); W. G. Sebald’den Göçmenler’i (2005) (Can Yayınları) çeviren Sert daha çok Zweig çevirileriyle tanınmaktadır: Kendi Hayatının Şiirini Yazanlar (2004) (İş Ban­­kası Yayınları); Joseph Fouché & Bir Politikacının Portresi (2006); Dünün Dün­­yası Bir Avrupalının Anıları (2008); Bir Kadının Yaşamından 24 Saat ve Bir Yüreğin Ölümü (2009); Clarissa (2010) (Can Yayınları); Satranç (2012); Böy­le Buyurdu Zerdüşt (2012) (Do­ğu Batı Yayınları).