• Halil İnalcık Armağanı-II

Halil İnalcık Armağanı-II

  • 240,00 TL
  • 168,00 TL


  • Stok Durumu: Stokta var
  • 24 Saatte Kargoda


Etiketler: kitaplar

Köprülü ve Barkan zamanın büyük âlimiydiler, Halil İnalcık tüm zamanların büyük âlimi…

Bernard Lewis

İnsan olarak…Çok cömert, bilge ve çok içten bir insandır. Zamanının çoğunu hiç sakınmadan başkalarına verir, gençlere yardım etmek için her türlü fedakârlığı yapar.

Elizabeth Zachariadou

Onu izlemek çok hoştur; ermiş gibidir, bütün bilginliğine rağmen öğrencileriyledir, muazzam bir hafızası ve bilgisi vardır. Öyle bir entelektüel yaklaşımı vardır ki, etrafında olan biten her şeyi dikkate alır; Akdeniz üzerinde çalışanların, ekonomi tarihçilerinin vb. çalışmalarını kıyaslar; değişimleri öğrenmek onun için adeta elzemdir, ideolojik birisi değildir ve entelektüelliği hepimizden farklıdır.

Madeleine Zilfi

Halil İnalcık, bu sahanın en seçkin uygulayıcılarından biri…Dünya bilimine katkıları su götürmez. Çabalarının hedefi haline gelmiş konu üzerinde bize sadece teşekkür etmek düşer.

Immanuel Wallerstein

İnalcık bizim alanda çok merkezî bir konumdadır. Bir yanda bilgisinin zaman içindeki genişliğine, öte yandan tarihin çeşitli alt dallarındaki bilgisine hayranım; onun sahip olduğu konuma benim anladığım kadarıyla bizim alanda başka kimse sahip olmamıştır.  

Suraiya Faroqhi

Balkanlar’daki hocalar gerçekten onun yazdıklarına çok saygı gösteriyor…Çok iyi bir hocadır, öğrencilere rehberlik eder…Osmanlı tarihini çalışanlara kendini adar adeta, onlara çok değer verir, çok umut besler. Halil İnalcık’ı tarihçi kimliği ve insani kimliği diye ayırmazsınız, bence onun yaşamı Osmanlı tarihi.

Mariya Kiprosvska

Harvard’da onuruna düzenlenen sempozyumda söylenen şu söz bence de çok doğrudur: “Onun çalışmalarını çıkarır ve bir kenara koyarsanız Osmanlı tarihinde hiçbir şey kalmaz.” Osmanlı tarihine katkısı yerine konamaz bence. Osmanlıları zannediyorum ki daha geniş bir yere yerleştirmeyi, dünya tarihi içinde çok önemli bir yere konumlandırmayı başardı.

Mark L. Stein

O bize talebesi olarak bakıyor, biz de ona hoca olarak bakmaktan başka şey düşünemeyiz. Bilgisi açısından zaten bizim aramızda hocanın lakabı; Şeyh-ül müverrihin…

İlber Ortaylı

 

  • Mart 2011
  • 447 sayfa
  • ISBN: 978-975-8717-69-9 (2.c)
  • Ebat: 15,5 x 23,5
  • 2. hamur, karton kapak 

Osmanlı’dan Cumhuriyete Halk Arasında Yaygın Popüler Tarih Eserlerine Bir Bakış

Ahmet Özcan

 

Yurt ve Dünya: Tek Parti Döneminde Bir Fikir Dergisi

Aytaç Yıldız

 

II. Meşrutiyet Dönemi Türk Milliyetçiliğinin Temel Bir Referansı Olarak Köycü Söylem

Başak Akgül

 

Tüccarzâde İbrahim Hilmi’nin Avrupalılaşma İdeali

Coşkun Çakır & Cemil Hakan Korkmaz

 

Osmanlı Yönetiminin İlk Yıllarında Diyarbekir Eyaleti’nin İdarî Yapılanmasında Siird Sancağı

Mehmet Emin Üner

 

Türkiye Selçukluları Döneminde Ünlü Bir Filozof Hâce Nasirü’d-Din Mahmud El-Hoyî (Ahi Evren/Nasıreddin Hoca) ve Mevlânâ Celâlü’d-Din-i Rûmî

Mikâil Bayram

 

Défendre Les Frontières Ottomanes Dans Les Balkans À  L'âge Des Réformes Enjeux Économiques, Sociaux Et Nationaux (1826-1914)

Odile Moreau

 

Osmanlı Para Vakıflarının Global Modernizasyonu

Murat Çizakça

 

Genç Bir Romen Türkü’nün Gözünden İkinci Dünya Savaşı’nda Romanya

Burak S. Gülboy & Nevin Yurdsever Ateş

 

Bir Erken Cumhuriyet Dönemi Aydını: Mehmet İzzet (Gökalp’tan Çok Daha Durkheimcı Bir Düşünce Adamı)

Nuray Karaca

 

XIX. Yüzyılda Batı Anadolu İpekçiliği

Olcay Pullukçuoğlu Yapucu

 

Osmanlı’da Piyasa Zihniyeti ve Girişimcilik (Adam Smith Yaklaşımına Göre Bir Analiz)

Orhan Çakmak

 

Denizcilik Teknolojisinin Gelişimi ve 16. Yüzyılda Akdeniz Mekânının Siyasal ve Ekonomik Örgütlenmesi

İlhan Tekeli


“Misyon Yüklü Gezginler” ve 16. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’na Dair İstihbarat Toplama Konusundaki Rolleri

Özlem Kumrular