• Halil İnalcık Armağanı-III

Halil İnalcık Armağanı-III

  • 50,00 TL
  • 35,00 TL


  • Stok Durumu: Stokta var
  • 24 Saatte Kargoda


Etiketler: kitaplar

Köprülü ve Barkan zamanın büyük âlimiydiler, Halil İnalcık tüm zamanların büyük âlimi…

Bernard Lewis

İnsan olarak…Çok cömert, bilge ve çok içten bir insandır. Zamanının çoğunu hiç sakınmadan başkalarına verir, gençlere yardım etmek için her türlü fedakârlığı yapar.

Elizabeth Zachariadou

Onu izlemek çok hoştur; ermiş gibidir, bütün bilginliğine rağmen öğrencileriyledir, muazzam bir hafızası ve bilgisi vardır. Öyle bir entelektüel yaklaşımı vardır ki, etrafında olan biten her şeyi dikkate alır; Akdeniz üzerinde çalışanların, ekonomi tarihçilerinin vb. çalışmalarını kıyaslar; değişimleri öğrenmek onun için adeta elzemdir, ideolojik birisi değildir ve entelektüelliği hepimizden farklıdır.

Madeleine Zilfi

Halil İnalcık, bu sahanın en seçkin uygulayıcılarından biri…Dünya bilimine katkıları su götürmez. Çabalarının hedefi haline gelmiş konu üzerinde bize sadece teşekkür etmek düşer.

Immanuel Wallerstein

İnalcık bizim alanda çok merkezî bir konumdadır. Bir yanda bilgisinin zaman içindeki genişliğine, öte yandan tarihin çeşitli alt dallarındaki bilgisine hayranım; onun sahip olduğu konuma benim anladığım kadarıyla bizim alanda başka kimse sahip olmamıştır.  

Suraiya Faroqhi

Balkanlar’daki hocalar gerçekten onun yazdıklarına çok saygı gösteriyor…Çok iyi bir hocadır, öğrencilere rehberlik eder…Osmanlı tarihini çalışanlara kendini adar adeta, onlara çok değer verir, çok umut besler. Halil İnalcık’ı tarihçi kimliği ve insani kimliği diye ayırmazsınız, bence onun yaşamı Osmanlı tarihi.

Mariya Kiprosvska

Harvard’da onuruna düzenlenen sempozyumda söylenen şu söz bence de çok doğrudur: “Onun çalışmalarını çıkarır ve bir kenara koyarsanız Osmanlı tarihinde hiçbir şey kalmaz.” Osmanlı tarihine katkısı yerine konamaz bence. Osmanlıları zannediyorum ki daha geniş bir yere yerleştirmeyi, dünya tarihi içinde çok önemli bir yere konumlandırmayı başardı.

Mark L. Stein

O bize talebesi olarak bakıyor, biz de ona hoca olarak bakmaktan başka şey düşünemeyiz. Bilgisi açısından zaten bizim aramızda hocanın lakabı; Şeyh-ül müverrihin…

İlber Ortaylı
 

  • Editör: Ahmet Özcan
  • Tarih
  • 427 Sayfa
  • Ebat: 15,5 x 23,50
  • Şubat 2017 
  • ISBN: 978-605-9328-66-1

İÇİNDEKİLER

 

Giriş
Ahmet Özcan

Paradigmalar ve Şahitlikler: Getica’da ‘Rex/Kral’ ve ‘Regnum/Krallık’ Kavramları Üzerine
Abdullah Üstün

Tsargrad’ın Düşüşü, Moskova’nın Yükselişi: Çarlık Dönemi Rus Tarihyazımında 1453 Üzerine Apokaliptik Anlatılar, Mesiyanik Söylemler ve Oryantalistik Betimlemeler
Özhan Kapıcı

XV. Yüzyılda Balkanlarda Osmanlı Kaleleri ve Geçirdikleri Yapısal Değişimler
Uğur Altuğ

Osmanlı-Venedik Sınırında Son Savaş ve Pasarofça Antlaşması Müzakereleri (1701-1718)
Güner Doğan

Türkiye-Macaristan Dostluk  Antlaşması (18 Aralık 1923)
Emre Saral

15.-18. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde Bağcılık, Üzüm Üretimi, Üzümden Yapılan Ürünler ve Vergilendirilmesi
Sadık Müfit Bilge

II. Abdülhamid Döneminde Diplomaside Sembolik Dil İnşasında Nişanın Yeri: Toplumsal Anlamda Ötekini Taltif Etmek “Şefkat Nişanı
Namık Sinan Turan

Suriye Protestan Koleji ve Osmanlı Devleti: Osmanlı Belgelerinde Beyrut’taki Spc Tıp Fakültesi’nin Diploma Denkliği ve Prestij Mücadelesi
Adil Baktıaya

Osmanlı Hastahanelerinin Teknik ve İktisadi Etkinliği ve Hüdavendigar (Bursa) Vilayeti Hastahanelerinin Önemi
Emre Güneşer Bozdağ - Ahmet Deniz Bozkurt

Osmanlı Taşrasında Maarifin Modernleşme Serüveni: Sandıklı Kazası Rüştiye Mektepleri (1886-1908)
Biray Çakmak - Başak Kul

Şair’in Kaleminden Ud’un Mızrabına; Şark’ın Hazin Sesleri
Bilen Işıktaş

Rus-Japon Savaşı’nın Türk Halklarına Etkisi: Türkü, Ağıt ve Şiirlerde Japonya ve Japonlar
A.  Merthan Dündar

Cemil Meriç’in Tarih Anlayışı
İbrahim Şirin