• Kişisel Gelişim: Neoliberal İletişim ve İnsan Anlayışı

Kişisel Gelişim: Neoliberal İletişim ve İnsan Anlayışı

 • 230,00 TL
 • 161,00 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Neoliberalizm olarak adlandırılan süreçte kapitalizmin en temeldeki mantığının rekabet ve girişimcilik değerleri üzerine kurulu olduğu söylenebilir. Bu anlayışın öne çıkardığı girişimci özneden beklenen azami performans ile diğer insanlarla rekabet ederek başarılı ve mutlu olmaya çalışmasıdır. Neoliberal anlayış insanları birer ekonomik kaynağa indirgemekte ve insanların “doğru iletişim” teknikleriyle kendi kendilerini denetlemelerini talep etmektedir. Burada kendinde bir amaç olan insan yerine rekabetin aracı ve performansın taşıyıcısı bir insan anlayışı öne çıkmaktadır.

Kişisel gelişim kitapları yaratılmak istenen sözde “cesur” ve “başarılı” öznelerden ayrı düşünülemez. Bu türün yazarları tam da burada neoliberal insan ve toplum anlayışının sözcüleri olarak devreye girmektedir. Bireysel sorumluluk vurgularıyla birlikte insanların yaşadığı bütün olumsuzlukları bireysel başarısızlıklar olarak tanımlamaktadırlar. Kişisel gelişim kitaplarını inceleyen bu kitap günümüzün egemen sisteminin insanların davranışlarını ve duygularını nasıl şekillendirmeye ve denetim altına almaya çalıştığını ortaya koyan bir incelemedir. Yazar, politikadan ve her tür ortaklık fikrinden tutkulu bir nefretle söz eden kişisel gelişim yazarlarının neoliberal zihniyetin ve onun inşa etmeye çalıştığı insan ve iletişim anlayışının sözcülüğünü üstlenmiş olduklarını göstermektedir.


 • Yazar: İlker Özdemir
 • Kitabın Başlığı: Kişisel Gelişim: Neoliberal İletişim ve İnsan Anlayışı
 • Yayına Hazırlayanlar: Taşkın Takış - Ufuk Coşkun
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 371; İletişim Dizisi - 1
 • Basım Bilgileri: 1. Basım: Kasım 2022
 • Sayfa Sayısı: 424
 • ISBN: 978-625-8123-27-2
 • Boyutları: 13,5 x 21

Önsöz


Giriş


İletişim: Dün-Bugün

Modernlik Öncesi Dönem

Moderniteye Geçiş

Bilginin Ticarileşmesi ve Başvuru Kitapları

Bilgelik Edebiyatı ve Kişisel Gelişim

Modernliğin Krizleri, Sosyal Refah Devleti ve İnsan İlişkileri Okulu

Yeni Sosyal Hareketler ve Yeni Liberalizm

Bilgi ve İletişim Toplumu Söylencesi

(Yeni) Eğitim ve Kişisel Gelişim

Yeni Üretim/Yönetim Düşüncesinde İletişimin Yeri

Radikal Kapitalizm Çağı


Modernite,
Aydınlanma ve Araçsal Akıl Eleştirisi

Modernlik/Modernite

Aydınlanma, Araçsal Akıl Eleştirisi ve İletişimsel Eylem

Modernite-Postmodernite


Türkiye’de Kişisel Gelişim Yazını ve İletişim

Türkiye’de Yeni Üretim Organizasyonlarına Geçiş

Kişisel Gelişim Kitapları ve Kurslarının Öncüleri


Kişisel Gelişim Kitaplarının İletişim Anlayışı

Kişisel Gelişim Kitaplarının İletişim Anlayışını Değerlendirme Kriterleri

Her Derde Deva İletişim: İletişimin Rolü/İşlevi/Misyonu Hakkındaki Düşünceler

Başarı için Tek Yol İletişim: İletişim Becerileri/ni Geliştirme


Kişisel Gelişim Kitaplarının Değerlendirmesi

Özgürlükçülük ve Özerk Birey

Kişisel Gelişim Kitaplarının Olumlamacı Tutumu

İletişim Aracılığıyla Denetim

Eşitlikçilik, Katılımcılık ve Demokrasi

Kültürel Sermaye, Sosyal Sermaye ve Habitus

Yeni Bir Zorbalık Biçimi Olarak Katılım ya da Katılım Yanılsaması

Demokratik Yönetim ya da Demokratik Yönelim


İnsan Odaklılık mı, İş Odaklılık mı?

No Way Out: Başarıya ve Mutluluğa Erişmek için İletişim Becerilerinizi Geliştirin

Kişisel Gelişim: Yeni ve Nitelikli Bir Öğreti

Bilgelerin Kişisel Deneyimleri ve Meşhurların Son Sözleri

Değişim ve Yenilik: Nereye?

Akademik ve Meslekî Eğitime Karşı Hayat Okulu

Açıklık, İçtenlik ve Şeffaflıktan Yana Olmak

İçten Olmak mı, İçten Görünmek mi?

İçsel Keşifler, Eve Dönüş ve Bir Zorbalık Biçimi Olarak Samimiyet

İmaj Takıntısı ile İnsanın Kendisine Uyguladığı Baskı ve Zulüm

Efsane Geri Dönüyor

Kişisel Gelişimin Üç Boyutu ya da Üç Boyutlu Kişisel Gelişim

Sonuçlar


Hal-i Pür Melâlimiz Hakkında Genel Bir Değerlendirme

Erdem Olarak Servet ve Güç Sahibi Olmak ve Suç Olarak Başarısızlık ve Yoksulluk

İronik İnsanın Ortaya Çıkışı

Sağ Kalma Hileleri, Hayatta Kalma Stratejileri ve Yaşama Alanlarının İşgali

İşgale ve Sömürgeleştirme Çabalarına Karşı Direniş: İletişimi Özgürleştirmek


Kaynakça
Dizin

Önsöz

 

Hem Türkiye’de hem de dünyada kişisel gelişim söylemine ilişkin eleştirel çalışmaların azlığı dikkat çekmektedir. Oysa çok satanlar arasında en başta yer alan kişisel gelişim kitapları milyonlarca insanı etkilemektedir. Ayrıca eğitim çalışmaları, kurs ve seminerler yoluyla bir kişisel gelişim endüstrisi oluşmuş, kişisel gelişim kitaplarının söylemleri resmî eğitim kurumlarına girmiştir. Dolayısıyla bunların basite alınması ve üzerine söz söylemekten kaçınmak yerine kişisel gelişim kitaplarının önemsenmesi ve derinlikli araştırmalara konu edilmesi gerekir. Çünkü, bu tür kitapların satış rakamlarına bakıldığında, çok sayıda insanın bunları fazlasıyla önemsediği ve bunlara can simidi gibi sarıldığı görülmektedir. Bu durum insanların kılavuz saydıkları böyle kitaplara ihtiyaç duyduğunu ve kendilerinde gördükleri birtakım eksiklikleri bunlar aracılığıyla doldurmaya çalıştıklarını gözler önüne sermektedir.

Ayrıca, bizler kişisel gelişim kitaplarına ilgi duymasak da bu alandaki uzmanlar veya yazarlar hepimize sarmış durumdalar; bizlere başarılı ve mutlu olmanın yollarını öğretmeyi de kendilerine düstur edinmektedirler. Söz konusu alanın yazarları okurlarından hayata atılmalarını, küresel işgücüne katılma­la­rını ve içlerinde henüz keşfedilmemiş büyük potansiyeli harekete geçirerek bu güce en üst düzeyde katkıda bulunmalarını istemektedirler. Bunun için değişimin öncüleri olan kişisel gelişim yazarları durdurak bilmeden çalışmakta, kitaplar yazmakta, konferanslar vermekte, işyerlerinde ve kamu kurumlarında düzenlenen eğitim çalışmalarında eğiticilik yapmaktadırlar. Bunlarla yetinmeyip, üniversitelerden sonra, öğretilerini ilköğretim müfredatına da sokmayı başararak, “ağaç yaş iken eğilir” şiarından hareketle, sadece bizim değil, çocuklarımızın kişisel gelişimiyle de yakından ilgilenmektedirler.

Bu kitap, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo-Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı’nda 2007 yılında kabul edilen “İletişimin Stratejikleştirilmesi: Kılavuz Kitaplar, Kişisel Gelişim Kursları ve İletişim Eğitimi Seminerlerinin Eleştirel Bir Değerlendirmesi” başlıklı tezin kişisel gelişim kitaplarıyla ilgili bölümünden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Kurs ve seminerlerin de dâhil edilmesi ikinci bir cildi gerektirdiğinden kişisel gelişim kursları ve iletişim eğitimi seminerlerinin değerlendirilmesi elinizdeki kitabın kapsamı dışında bırakılmıştır. Bu kitap tez çalışmasından hareketle yeniden gözden geçirilerek oluşturulan bir çalışmadır.

Bu kitabın, özel sektörde memur olarak başladığı ve orta kademe yönetici olana kadar sürdürmüş olduğu 14 yıllık çalışma hayatında 1994 ve 2001 krizleri ile birlikte toplam kalite yönetimine geçiş gibi süreçleri fiilen yaşamış ve çalışma hayatında kişisel gelişimin iletişim anlayışını katıldığı kurs ve seminerler yoluyla doğrudan deneyimlemiş biri tarafından yazılmış olduğunu ayrıca belirtmem gerekir. Dolayısıyla kişisel gelişim kitaplarıyla ilgili değerlendirmelerim sadece metin analiziyle sınırlı değil, aynı zamanda iş deneyiminden edindiğim bilgileri de içermektedir. Çalışanların iletişim ve yönetim becerilerini geliştirmeyi amaçlayan kurslara bir kursiyer olarak katılmış olan bu satırların yazarı, tez çalışması kapsamında iletişim seminerleri ve kurslarını katılımlı gözlem yoluyla incelemiş ve daha sonra dâhil olduğu akademik hayat içinde iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlayan meslekî ve hizmet-içi eğitim çalışmalarında da bir öğretici olarak yer almış, deyim yerindeyse, bu alanın tozunu yutmuş biridir.

“Güneş altında bize kendini öptüren neyse, gece onun kimlerle buluştuğunu” araştırmayı şiar edinen hocamız Ünsal Oskay’ı sevgi ve saygıyla anıyorum. Vaktinden çok önce aramızdan ayrılmış Muharrem Tünay ve Erol Mutlu’yu, sadece benim değil kendileriyle tanışma ayrıcalığına erişmiş olan bütün öğrencileri üzerindeki emekleri ve katkıları nedeniyle, hepsi adına saygıyla anıyorum. Yüksek lisans tez danışmanlığımı yapmış olması benim için büyük bir onur olan değerli hocam A. Raşit Kaya, ilgisi ve desteğiyle birlikte çalışmayı bir zevk haline getiren doktora tez danışmanım Dilek Beybin Kejanlıoğlu ile birlikte, “düzen koruma aklı” başta olmak üzere bana birçok şey öğretmiş bulunan Eser Köker’i sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ayrıca bu kitabı, Gezi Direnişi sırasında bir yandan üniversiteye hazırlanırken, öte yandan sokaklarda ellerinden alınmaya çalışılan özgürlükleri için mücadele eden ve kararlı duruşlarıyla bize bütün ezberlerimizi gözden geçirten, yeniden mücadele azmi ve yaşama sevinci aşılayan yıkanmak istemeyen bütün çocuklara adıyorum. Bu kitabı modern değerlerin yaşatılması ve aydınlanmanın geniş ufuklu tahayyülünün yeniden canlandırılması için mücadele edilmesi gerektiğini düşünen ve bunun içinde kendini konumlandıran bir yurttaşın-öznenin-insanın yazdığı satırlar olarak okumak, bu çalışmayla gözler önüne serilmeye çalışılan şeyleri anlamak açısından özel bir önem taşımaktadır.

İlker Özdemir

1964 yılında Artvin’de doğan yazar 1988 yılında ODTÜ, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 1988-2003 yılları arasında bankacı olarak çalışmıştır. Bu dönemde Yüksek Lisansını ODTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı’nda 1996 yılında tamamladı. Doktorasını ise Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo-TV-Sinema Ana Bilim Dalı’nda 2007 yılında bitiren İlker Özdemir, 2004-2013 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Beypazarı Meslek Yüksek Okulu’nda öğretim görevlisi olarak bulundu. Halen Çukurova Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Yüksek lisans tezinde popüler kültürün siyasal rolünü incelemiştir, doktora tezinde ise kişisel gelişim kitapları ve seminerlerinin iletişim anlayışının eleştirel bir değerlendirmesini yapmıştır, Ayrıca Saygı (Ezgi Kitabevi Yayınları, 2016), Siyasal İletişim (Siyasal Kitabevi Yayınları,2021) ve Kültürlerarası İletişim (Siyasal Kitabevi Yayınları, 2022) başlıklı derleme kitapların editörlüğünü üstlenmiştir. YazarıSiyasal İletişim Etiği (Ezgi Kitabevi Yayınları, 2016) başlıklı bir kitabı da bulunmaktadır. Siyasal düşünceler tarihi, siyasi tarih, siyasal iletişim, kültürlerarası iletişim, popüler kültür ve etik başlıca ilgi alanları arasındadır.