• Etnografi: Olağan-içi Tecrübe

Etnografi: Olağan-içi Tecrübe

 • 80,00 TL
 • 56,00 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Bu derleme, etnografik çalışmaların çok da değinilmeyen bir yönünü, araştırmacının tecrübelerini ele alıyor. Alanda yaşanan tecrübelerin birçoğuna, üzerinde dikkatle düşünülerek bir yöntem olarak işlerlik kazandırmak mümkündür. Bu kitapta araştırmacılar da metinlerinin inşasında temel önemi olan alan tecrübelerini; kendilerinden çok daha önce kurulmuş ve işleyen ilişkilerin içine dâhil olma hikâyelerini yazdılar. Metinlerinde, gündelik hayatın olağan-içi ve olağan-dışı, uzak ve bildik görünebilen hallerini; sahnenin farklı noktalarından farklı zamanlarda bakıldığında hem içinde ve hem de kenarında duran etnografın olan biteni nasıl tecrübe ettiğini anlatıyorlar.

Ankara pavyonlarında ve kuşbazlar arasında çalışma yapan Aslı Yazıcı Yakın; dilencilerin rotasına kapılıp zabıta ile şehrin sokaklarını defalarca kateden Meriç Kükrer; tanımadığı ölü bedenler yıkayan Gülseren Güldeste; esnaf ile deli arasındaki “oyuna” katılan Nilgün Sonkan Gündüz; Ankara Gençlik Parkı Lunaparkı’nda korku ve eğlencenin beraber tezahür ettiği oyuncaklara binen Berna Küçükoğlu; Tofaş marka araba kullanıcılarının arasına kendi Şahiniyle karışan Sinan Çağırtekin; Antakya’da “bir yere ait olma” ve “hoşgörü” üzerine çalışan Alim Koray Cengiz; Bigalı olduğu halde çingenelerin yaşadığı “Yukarı Mahalleyi” araştırması sayesinde keşfeden Semra Özlem Dişli ve etnografi için Japonya’ya giden Ceren Aksoy Sugiyama alan tecrübelerini bizimle paylaşıyor.


 • Editörler: Aslı Yazıcı Yakın, Meriç Kükrer
 • Kitabın Başlığı: Etnografi: Olağan-içi Tecrübe
 • Yayına Hazırlayan: Ufuk Coşkun
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 237; Sosyoloji Dizisi - 34
 • Basım Bilgileri: 2. Basım, Ekim 2021 / 1. Basım, Haziran 2019
 • Sayfa Sayısı: 216
 • ISBN: 978-605-2133-78-1
 • Kapak Resmi: Georges Seurat, Grande Jatte Adası’nda Bir Pazar Öğleden Sonrası, 1884-1886.
 • Boyutları: 13,5 x 21

Sunuş: Alelâde Şeyleri Anlatmak
    
Aslı Yazıcı Yakın

“Çayıra Adım Bile Atmayacağım Bundan Böyle”
    
Aslı Yazıcı Yakın

Kovalamacanın Ortasında Bir Antropolog: Dilenci-Zabıta İlişkisine Eklemlenme Hikâyesi
    
Meriç Kükrer

İslâmiyet’in Kharonları: Gassallar
    
Gülseren Güldeste

Afedersiniz, Burada Deli Var mı?
    
Nilgün Sonkan Gündüz

Dönme Dolap’a Tüneyen Antropolog
    
Berna Küçükoğlu

Biz Bu Şehri Virajlarıyla Sevdik: Tofaş Kuş Serisi Otomobiller Özelinde Rutin, Tutku ve Modifiye
    
Sinan Çağırtekin

Bi(r)yerli ve Öteki Olmak
    
Alim Koray Cengiz

Bigalı “Gaci”: Evde Araştırmacı Olmak Üzerine Etnografik Notlar
    
Semra Özlem Dişli

Çocukluk Hayallerimden Alan Araştırmasına: Doğanın Gündelik Hayatta Keşfi
    
Ceren Aksoy Sugiyama

 

Katkıda Bulunanlar

 

Katkıda Bulunanlar

 

Aslı Yazıcı Yakın (Editör): Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ve Başkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde dersler verdi. Halen Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir. Etnografik alan araştırmalarının yanısıra kültürel çalışmalar ve temsil, maddi kültür ve teknoloji felsefesi, yeniçağ dinsel inanışları konularında çeşitli kitap ve dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. 

Meriç Kükrer (Editör): 1988’de İzmir’de doğdu. Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde lisans, gene aynı üniversitede Sosyal Antropoloji Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. Tez çalışması “Şehirde Bir Kovalamaca Hikâyesi: Dilenci – Zabıta İlişkisi ve Performans Üzerine Etnografik Bir Çalışma” ismiyle kitaplaştırıldı. Halen Ankara Üniversitesi, Sosyal Antropoloji Bilim Dalı’nda doktora öğrencisi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde Araştırma Görevlisidir.

Berna Küçükoğlu: Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nde (2015) lisans eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Sosyal Antropoloji Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı. Yüksek lisans tezinde lunaparkları çalışmaktadır. 

Ceren Aksoy Sugiyama: 2003 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde başladığı yüksek lisansını 2006’da bitirdi. 2007 yılında araştırma görevlisi olarak Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümü Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı’nda çalışmaya başladı. 2012’de aynı anabilim dalından doktor unvanını aldı. 2013-2014 seneleri arasında alan araştırması yapmak üzere Japonya’da bulundu. Halen Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Japonya üzerine ça­­lışmalarını sürdürmektedir.

Gülseren Güldeste: Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü’nde tamamlamış, Antropoloji alanında yan dal yapmıştır. Ankara Üniversitesi Sosyal Antropoloji Bölümü’nde yüksek lisans yapmaktadır. Ufuk Üniversitesi Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Bölümü’nde Öğretim Görevlisidir.

Koray Cengiz: 1974 İstanbul doğumlu, sorarsanız aslen İzmirli, liseyi öğrenimini Adana’da tamamladı, 2000 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde (MKÜ) İngiliz Dili Eğitimini bitirdi ve 2006 yılında aynı Üniversitede Sosyal Antropoloji Bilim Dalı’nda “Dil - Kültür İlişkisi Bakımından Hatay’da İki Dillilik” adlı tezle yüksek lisans çalışmasını tamamladı. 2016 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Antropoloji Bilim Dalı’nda “Bi(r)yerli Olmak: Anlatılar ve İmgeler Üzerinden Antakyalılık” adlı tez çalışması ile doktora programını bitirdi. Halen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Nilgün Sonkan Gündüz: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. Ankara Üniversitesi’nde sosyal antropoloji yüksek lisansı yaptı. Esnaf ve deli ilişkisini konu alan yüksek lisans tezi yayımlandı. İletişim Yayınlarından çıkan “Mahallenin Delisi” isminde bir kitabı bulunmaktadır. Halen Ankara Üniversitesi’nde sosyal antropolojide doktora eğitimine devam etmektedir. Aynı zamanda mali suçlar alanında uzmandır.

Semra Özlem Dişli: Hacettepe Üniversitesi (2004) Felsefe ve Ankara Üniversitesi (2008) Antropoloji bölümlerinde lisans eğitimini tamamladı. 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde yüksek lisansını bitirdi. 2017 yılında da Ankara Üniversitesi Sosyal Antropoloji Bilim Dalı’ndan doktora unvanını aldı.  Mardin Artuklu Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisidir.

Sinan Çağırtekin: 1989 yılında Ankara’da doğdu. Yenimahalle Mustafa Kemal Lisesi’nden mezun olduktan sonra Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde başlayıp yarıda bıraktığı lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde tamamladı.