• Anarşizm: Doğu ve Batı Arasında Tarihsel Bir Bakış

Anarşizm: Doğu ve Batı Arasında Tarihsel Bir Bakış

 • 159,00 TL
 • 111,30 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • Ücretsiz Kargo
 • 24 Saatte Kargoda

Anarşi ve anarşizm sözcükleri ve ifade ettikleri anlamlar geçmişte olduğu gibi bugün de bir ürkütücülüğe ve bir o kadar da çekiciliğe sahiptir. Öyle ki tarihsel gelişim süreci içerisinde anarşizm, pek çok kimsenin sakıncalı bularak söz konusu dahi etmekten çekindiği buna karşın pek çok kimsenin de sesini yükselterek ısrarla sahip çıktığı; muhaliflerine göre oldukça kışkırtıcı, aykırı, ütopik ve alışılmadık, taraftarlarına göre ise gayet doğal ve insani bir düşünceyi ifade eder. Bu farklı uç bakışlar, onun oldukça girift ve tartışmalı bir mesele etrafında şekillendiğini gösterir ki, bu da bireysel ve toplumsal özgürlük meselesidir. Anarşizm, Doğu ve Batı arasında daha derin tarihsel-düşünsel köklere sahip olmakla birlikte, en belirgin biçimde modern zamanlarda ortaya çıkarak yerleşik toplumsal-siyasal düzene ve onu biçimlendirmeye aday teori ve ideolojilere karşı özgürlük adına yaptığı itirazlarla açık hale gelmiştir. Ancak bu itirazlarını bazen yıkıcı şiddet yoluyla ortaya koymasından dolayı belli çevrelerde adının kötüye çıkmasına, terörle ilişkilendirilmesine ve rasyonel temelden yoksun abartılmış duygusal bir tepki olarak görülmesine, bazen de yapıcı, şiddetsiz ve pasif bir tavır almasından dolayı barışçıl bir hareket olarak değerlendirilmesine sebep olmuştur. Her ne şekilde değerlendirilirse değerlendirilsin, insani bir tavır olarak tüm insanlık tarihinde bir felsefe, ideoloji, sosyal ve siyasal teori olarak da son üç yüz yıllık yakın tarihte etkin bir biçimde varlık gösteren anarşizm, bugün de varlığını ve etkinliğini sürdürmektedir. Bu bağlamda tarihsel ve güncel bir gerçekliğe sahiptir ve insanın, toplumun ve onlara ilişkin tarihsel ve güncel fenomenlerin anlaşılması ve doğru bir biçimde değerlendirilebilmesi açısından incelenmeyi ve araştırılmayı hak eden bir düşüncedir.


 • Editör: Kemal Bakır
 • Kitabın Başlığı: Anarşizm: Doğu ve Batı Arasında Tarihsel Bir Bakış
 • Yayına Hazırlayan: Taşkın Takış
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 333; Felsefe- 87
 • Basım Bilgileri: 1. Basım: Aralık 2021
 • Sayfa Sayısı: 704
 • ISBN: 978-625-7030-89-2
 • Boyutları: 15,5 x 23,5
 • Kapak Resmi: Mihail Bakunin, Emma Goldman, Pierre-Joseph Proudhon

Sunuş

     Kemal Bakır

Doğudan Batıya “Anarşi Irmağı”nın Tarihsel ve Düşünsel Kaynakları: Antik Çin ve Antik Yunan

     Kemal Bakır

Aydınlanma, Rousseau ve Anarşizm

     Armağan Öztürk

William Godwin: Hükümet Karşıtlığından Anarşi Toplumuna

     Zafer Yılmaz

Hayaletlere Açılan Savaş: Egoist Bir Anarşist Olarak Max Stirner

     M. Hanifi Macit

İnsan Coğrafyacısı: Élisée Reclus Muamması

     Nazmiye Özgüç

Emma Goldman: Anarşist, Komünist ve Feminist

     Kemal Bakır

Lev N. Tolstoy: Anarko-Pasifizm veya Dinî Anarşizm

     Hüseyin Aydoğdu

Kuram-Eylem Bağlamında Anarşizm ya da Anarşist Olmanın Hikâyesi: Fernando Pessoa’nın Anarşist Banker’i Üstüne

     Mustafa Günay

Toplumcu Anarşizmin Ekolojist Düşünceyle Kesişimi: Bookchin Düşüncesinde Eylem ve Diyalektik

     Armağan Öztürk

Şizoanaliz: Anarşist Psikanalizin Zemini

     Özgür Taburoğlu

Gilles Deleuze: Şizoanalitik Bağlamda Anarşist Göçebe

     Gül Turanlı

Bilim ve Anarşizm İkileminde Paul Feyerabend’in Epistemolojik Anarşizmi

     Serdar Saygılı

Anarşizme ve Otoriteryanizme Karşı Minarkizm: Robert Nozick’in Devleti Meşrulaştırma Çabası

     Ferhat Akdemir

Aristoteles ve Anarşizmin Antik Kökleri

     David Keyt

Dokuzuncu Yüzyıl Müslüman Anarşistleri

     Patricia Crone

Adalet, Düzen ve Anarşi: Pierre-Joseph Proudhon’un Uluslararası Siyaset Teorisi

     Alex Prichard

Devrimci Bir Kolektivist: Mihail Bakunin

     Yıldırım Torun

Marx’ın Son Savaşı: Bakunin ve Birinci Enternasyonel

     Alvin W. Gouldner

Anarşist ve Komünist: Pyotr A. Kropotkin

     Yıldırım Torun

‘Tekdüzelik Ölümdür’: Kropotkin’in Anarşizminde İnsan Doğası, Çeşitlilik ve Çatışma

     Matthew S. Adams

Karizma ve Sosyal Hareketler: Errico Malatesta ve İtalyan Anarşizmi

     Carl Levy

Farklı Türden Bir Anarşist M. K. Gandhi ve Bir Sivil İtaatsizlik Örneği Olarak Satyagraha

     Bahtinur Möngü

Paul Goodman’ın Anarşist ve Özgürlükçü Eğitim Anlayışı: Escuela Moderna ve Summerhill School Örneği

     Alper Bilgehan Yardımcı

Cumhuriyet Dönemi Türk Düşünürlerinde Anarşizm Görüşü

     H. Haluk Erdem

Nurettin Topçu’nun İsyan Ahlâkı ve Anarşizm

     Ali Osman Gündoğan

İslâmi İktidarın Ötekisi: Anarşizm?

     Hulusi Ertuğrul Umudum

Ursula K. Le Guin’in Romanlarında Postmodern Anarşizm

     Lewis Call

Anarşizm ile Postanarşizm Arasında Anarşi İmkânı

     Soner Kavuncuoğlu

 

Kemal Bakır

1979’da Erzurum’un İspir ilçesi Kılıççı Köyü’nde dünyaya geldi. İlkokulu Pazaryolu’nda, ortaokul ve liseyi Erzurum’da tamamladı. 2001’de Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi’nden mezun oldu. 2001-2006 yılları arası Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde sınıf öğretmeni olarak görev yaptı. 2006-2014 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. Atatürk Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden 2007’de yüksek lisans, 2012’de de doktora derecesini aldı. 2014’de Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne öğretim üyesi olarak atandı. 2017’de Doçent unvanını aldı ve halen ETÜ Felsefe Bölümündeki görevini sürdürmektedir. Başlıca ilgi alanları ahlâk felsefesi -etik-, eğitim felsefesi, sosyal felsefe ve çağdaş Türk düşüncesi olup bu konularda çeşitli kitap içi bölüm, makale, tercüme ve bildirilerinin yanı sıra; Demokratik Eğitim- John Dewey’in Eğitim Felsefesi Üzerine (Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 2015, 4. Baskı), Natüralist Eğitim: Jean-Jacques Rousseau’da Eğitimin Toplumsal ve Ahlâki Temelleri (Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 2016), Francis Hutcheson ve Ahlâk Duyusu Teorisi / Yüreğin Yasası (Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2016), Gen-Etik: İnsan Genom Projesi Üzerine Bir Etik Sorunlaştırma (Hasan Türkez ile birlikte, Ertual Akademi Yayıncılık, Erzurum, 2018), Eğitim Felsefesi (Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 2021, 6. Baskı) başlıklı beş telif kitabı ve bir de kolektif sadeleştirme çalışması (Odette Laguerre, Feminizm Âlem-i Nisvân, Terc. Baha Tevfik, Sadeleştiren ve yayına hazırlayanlar. Kemal Bakır, Ali Utku, Çizgi Kitabevi, Konya, 2015) bulunmaktadır.