İndirim

Osmanlı Eğitim Mirası: Klasik ve Modern Dönem Üzerine Makaleler

Mustafa Gündüz

Stok Durumu: Stokta Var

35,00 TL 24,50 TL
KDV Hariç: 24,50 TL
Miktar:
Etiketler: kitaplar

Eğitim, bir kelimeyle akla gelebilen her şeyi kapsayıcı ve bilgiç bir bakışla izah ettiğini düşünenler için anahtar bir kavram. Eğitim, üzerinde kolayca yazılıp çizilen, hemen herkesin görüş belirttiği, bu yüzden herkesin bildiği varsayılan ama aslında pek az kişinin yeğinlemesine anladığı ve pratikte uyguladığı içi boşaltılmış büyük bir kavram.

Teknik bir uygarlığa yaraşır bir biçimde işin ehline teslim edilen, uzun uzun araştırması, incelemesi, etüdü, bakımı yapılan teknolojik aygıtlar bir yanda, ve aslında bilge insanların elinde ilk ve temel eğitimlerini almaları gerekirken, iyi işlenmemiş, özsüz, derinliksiz müfredatlara, hayat konusunda tecrübesi az, belki bilgili ama eğitim konusunda yetersiz öğretmenlerin ellerine teslim edilen, iyi yetişme konusunda özene ve ihtimama en fazla lâyık, varlığın gayesi insan yavruları diğer yanda.

Varlığını sürdüreceği koşullara, durumlara iyi hazırlanamamış, iyi yetiştirilmemiş insanlarla ilgili her gün görüş bildiren, yaşken eğilmeyen ağaçları kendi kopyası gibi eğitmek, kendine göre yontmak isteyen modern “ulema” bir yana bırakılırsa, eğitim üzerine ciddi ciddi düşünen, onu gerçekten anlamaya çalışan insanlar için bir hatırlatmadır Osmanlı Eğitim mirası...

Kitapta ele alınan başlıca konular ve başlıklara gelince; Osmanlı eğitim sistemi, Osmanlı ilim literatürü, eğitim ve iktidar ilişkileri, merkezî-örgün eğitim meselesi, İslâmi ilimler tarihine bir bakış, medreselerde okutulan kitapların listesi ve detaylı bir müfredat (Kanuni dönemi), devlet ve ilmiye sınıfı ilişkileri, ilmiye sınıfının sosyo-kültürel, ekonomik yapısı ve ülke içindeki mobilizasyonu, merkezî otoritenin eğitim yoluyla çevreye nüfuzu, Ahmet Cevdet'in eğitimi ve hayatı özelinde geleneksel eğitim karşısında modern eğitim kurumları, devletin dinî-siyasi temelini güçlendirmek için yapılan dinî eğitimin içeriği, özellikle II. Abdülhamid dönemi eğitiminde İslâm ve ahlâk konularının ders kitapları ve programlarına nasıl yansıdığı, Batılı sistem ile birlikte Osmanlı eğitimindeki melez yapı, Cumhuriyet dönemi düşünce adamlarının ve eğitimcilerinin düşünceleri, biyografileri ve hatıraları üzerinden modernleşme ve Batılılaşma gayretleri ve kısaca eğitim tartışmalarının derin köklerinin ve çeşitliliğinin işlendiği son bölüm.

 

  • Hazırlayan: Mustafa Gündüz
  • Yayın Yılı: 2013
  • 556 sayfa
  • ISBN: 978-605-5063-00-9
  • 14 x 21 cm
  • Kitap Kağıdı, Karton Kapak

Mustafa Gündüz

Mersin’in Gülnar ilçesinde doğdu. SDÜ, Burdur Eğitim Fakültesi’nden Lisans, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden YL ve Doktora de­re­cesi aldı. Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde çalıştı. 2011’den itibaren Yıl­dız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nde çalışmaya başladı. 2012 Ba­har döneminde Princeton Üniversitesi, NES’de misafir öğretim üyesi olarak ça­lışmalar yaptı. Temel ilgi alanı, Türk Eğitim Tarihi ve Eğitim Sosyolojisi olan ya­zarın, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e eğitim, toplum, modernleşme, kültür, din, dil ve aydın meseleleri üzerine yayımlanmış pek çok makale, tercüme ve çev­rim-yazıları vardır. II. Meşrutiyet’in Klasik Paradigmaları, Osmanlı Mirası Cumhuriyet’in İnşası telifleriyle İçtihad’ın İçtihad’ı, Bir Abdülhamid Mü­dâ­faanâmesi, 31 Mart Olayına Popüler Bir Yorum, Eğitimci Bir Jön Türk Li­der, Mustafa Satı Bey ve Fenn-i Terbiye başlıklı eserleri yayıma hazırlamıştır.

WhatsApp Destek Hattı