• Osmanlı Şehirleri ve Kırsal Hayatı

Osmanlı Şehirleri ve Kırsal Hayatı

 • 155,00 TL
 • 108,50 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Son yıllarda yapılan Osmanlı tarih çalışmaları belli bir düzeye ulaşmış olsa da sosyo-ekonomik tarih incelemelerinin, Osmanlı tarihçiliğinin zayıf halkalarından birini oluşturmaya devam ettiği söylenebilir.

Geçmişin kaybolmaya yüz tutmuş haritası içinde saklı kalan, keşfedilmesi zor ayrıntıları gün yüzüne çıkarmak artık daha bir ustalık gerektirmektedir. Suraiya Faroqhi, bütüncül bir tarih resmini algılamamıza yardımcı olacak makaleleri ile titiz bir çalışma örneği sunuyor.

Faroqhi, tahrir defterleri, şeriyye sicilleri, mühimme defterleri vb. birincil kaynaklar ile Osmanlı tarihçilerinin eserleri ışığında –özellikle 16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar Osmanlı şehirlerini ve kırsal toplumunu inceliyor.

Osmanlı Şehirleri ve Kırsal Hayatı’nda hemen herkes kendi yöresel tarihi bağlamında da ilginç ipuçları bulabilecektir.


 • Yazar: Suraiya Faroqhi
 • Kitabın Başlığı: Osmanlı Şehirleri ve Kırsal Hayatı
 • Çeviren: Emine Sonnur Özcan [İngilizce]
 • Yayına Hazırlayan: Zeynep Öztürk, Sümeyye Hoşgör
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 18; Tarih Dizisi - 4
 • Basım Bilgileri: 1. Basım / Mayıs 2006, 3. Basım / Kasım 2018
 • Sayfa Sayısı: 208
 • ISBN: 978-605-2133-55-2
 • Kapak Resmi: Matrakçı Nasuh, Saray-ı Amire, Manisa
 • Boyutları: 14 x 21

Anadolu Şehirsel Ağının 16. Yüzyıldaki Gelişimi

Bir Şehirler Ağı İçerisindeki Şehir
Alan Sınırlaması
1580’deki Şehirsel Ağ
Şehirsel Ağın 1520-1590 Arasındaki Gelişimi
16.Yüzyıl Osmanlı Şehirlerinin Büyüklük Dağılımı
16.Yüzyıl Ağının 19.Yüzyıl Örneğiyle Karşılaştırılması
Sonuç

16. Yüzyıl Boyunca Anadolu ve Balkanlar'da Kırsal Toplum - I

Giriş
Kaynaklar
Temel İhtiyaçların Üretimi

16. Yüzyıl Boyunca Anadolu ve Balkanlar'da Kırsal Toplum - II

Toplumsal Üretim Müesseseleri
Balkan Panayırlarının Eski Tarihi

Çevirenin Önsözü

 

Son yıllarda yapılan çalışmalar, nitelik ve nicelik açısından belli bir düzeye ulaşmış olsa da ülkemizdeki sosyo-ekonomik tarih incelemelerinin, Osmanlı tarihçiliğinin zayıf halkalarından birini oluşturmaya devam ettiği görülmektedir.

Bu alanın daha belirgin bir hâle gelebilmesinde, tarihçilerin yabancı dilde kaleme aldıkları eserlerin dilimize kazandırılması; böylelikle araştırmacıların ve okurların bu bilgilere ulaşımının sağlanması büyük önem taşımaktadır.

 Bu bağlamda, değerli Osmanlı Tarihçisi Suraiya Faroqhi’nin –ilki Leila T. Erder ile birlikte olmak üzere– 16. yüzyıl Osmanlı şehirleri, kırsal toplumu ve Balkan panayırlarını inceleyen, uluslararası dergilerde yayımlanmış dört makalesi Türkçeye çevrilerek araştırmacılara ve okurlara sunulmaktadır.

Tarihçi, ele aldığı konulara ilişkin alt başlıkları, tahrir defteri, şeriyye sicilleri, mühimme defterleri vb. birincil kaynaklar yanında; yetkin tarihçilerin telif eserlerinden edindiği bilgilerin de yardımıyla izah edip, söz konusu başlıklara yönelik özgün saptamalarda bulunmuştur.

Dört makalenin her biri, Osmanlı sosyo-ekonomik tarihine ilişkin son derece aydınlatıcı veriler içermektedir. Çalışmaların kendisi ve yazarın muhtemel araştırma alanları olarak –bazan akış içinde bazan müstakil bir başlık altında– genç araştırmacıları yönlendirdiği adresler; verdiği referanslar ve kırsal toplumla ilgili olan ikinci makalenin sonundaki zengin kaynakçanın, yeni çalışmalara kapı aralayabilme fırsatları yaratabileceği kanaatindeyim.

*

Bu çalışmanın hazırlanması süresince esirgemedikleri yardım ve destek için, hocam Doç. Dr. Ahmet Güneş ve Sayın Suraiya Faroqhi’ye çok teşekkür ederim.

 

 Emine Sonnur Özcan 

Suraiya Faroqhi

1941’de Berlin’de doğdu. Hamburg, İstanbul ve Bloomington/Indiana üniversitelerinde okudu. 1971-87 arası ODTÜ’de görev yaptı; 1988’den beri Münih’te Ludwig Maximillian Enstitüsü’nde çalışıyor. Başlıca Kitapları: Der Bektaschi-Orden in Anatolien (vom späten fünfzehnten jahrhundert bis 1826) (1981); Towns and Townsmen of Ottoman Anatolia, Trade, Crafts and Food Production in an Urban Setting (1984; Osmanlı’da Kentler ve Kentliler. Kent Mekânında Ticaret, Zanaat ve Gıda Üretimi, çev. Neyyir Kalaycıoğlu); Men of Modest Substance, House Owners and House Property in Seventeenth- Century Ankara and Kayseri (1987); Pilgrims and Sultans, The Haj under the Ottomans (1994; Hacılar ve Sultanlar, Osmanlı Döneminde Hac (1517- 1638), çev. Gül Çağalı Güven); Kultur und Alltag im Osmanischen Reich, (1995; Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam. Ortaçağdan Yirminci Yüzyıla, çev. Elif Kılıç); Approaching Ottoman History, an Introduction to the Sources (1999; Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir?, çev. Zeynep Altok); Geschichte des Osmanischen Reiches (2000).