İndirim

Felsefenin Temel Disiplinleri

Heinz Heimsoeth

Stok Durumu: Stokta Var

23,00 TL 16,10 TL
KDV Hariç: 16,10 TL
Miktar:

Felsefe yapmak, yalnızca felsefe tarihi ve düşünürlerin yaşam ve görüşlerini okumaktan geçmiyor. Bundan öte felsefe, düşünmenin imkânını yakalamak ve tam anlamıyla ‘hakikat sevgisine’ ulaşmak demektir. Felsefe, dünya ilişkilerini araştırır, insanın kosmostaki yerini ve varlığın temelini tespit eder. Bu amaçla kendine özgü bir kavramsal dil kullanmak zorundadır. Uzun bir geleneği olan ve kendi içinde sayısız göndermelere sahip bu dil özümsendiği takdirde ilkçağ düşünürlerinin sormuş olduğu o meşhur sorular anlam kazanır: “İnsan nedir?” “Hakikat Nedir? “Kendi varlığımın sırrına nasıl erişebilirim?”

Büyük soruları kendimize yöneltmeden önce tıpkı bir felsefe öğrencisinin yaptığı gibi önce klasik düşünürlere, Platon, Aristoteles, Hume, Spinoza, Kant, Hegel ve Descartes’a bakılmalıdır. İdeal bir felsefe eğitimi için, Mantık sayesinde düşünmenin ilkeleri, Metafizik sayesinde evrenle kurulan bütünlüklü ilişki, Ontoloji sayesinde varlığın temel yapısı bu düşünürler tarafından nasıl incelendiği görülecektir.

Bu küçük kitapta, derin bilgisini özlü anlatımıyla birleştiren Heinz Heimsoeth, sistematik bir biçimde felsefeye dair en temel disiplinleri ve kavramları izah etmektedir.


 • Yazar: Heinz Heimsoeth
 • Kitabın Başlığı: Felsefenin Temel Disiplinleri
 • Orijinal Başlık: Grunddisziplinen der Philosophie
 • Çeviren: Takiyettin Mengüşoğlu [Almanca]
 • Yayına Hazırlayan: Uluğ Nutku
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Kapak Resmi: Bleu II, Joan Miró, 1961.
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 31; Felsefe - 9
 • Basım Bilgileri: 7. Basım  / Şubat 2017 [1. Basım / 1952 İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayınları; 3. Basım / 2007 Doğu Batı Yayınları]
 • Sayfa Sayısı: 112
 • ISBN: 978-975-8717-32-3
 • Boyutları: 15 x 21

Heinz Heimsoeth (1886-1975)

Alman felsefe tarihçisi. Yeni Kantçı okulun üyesidir. 18. yüzyıl sonrası felsefe akımları üzerine çalışmalar yaptı. Felsefe tarihinin ayrı bir disiplin niteliği ka­zanmasında önemli katkılarda bulundu. 1950-1952 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde dersler verdi, seminerler düzenledi. Kant araştırmaları ve Batı Metafiziğinin Altı Büyük Teması (1922) adlı yapıtıyla ünlüdür.

Başlıca Yapıtları:

Metaphysik der Neuzeit (1929; Yeniçağ Metafiziği), Hegels Philosophie der Musik (1964; Hegel’in Müzik Felsefesi), Geschichtsphilosophie in Nicolai Hatmanns “Systematische Philosophie” (1942; Nicolai Hartmann’ın “Sistematik Felsefe”sinde Tarih Felsefesi)

 

Takiyettin Mengüşoğlu (1905-1984)

Türkiye’de felsefenin kurucu isimlerindendir. 1928’de Sivas Lisesi’ni bitirdi. Aynı yıl Avrupa’da eğitim göreceklerin katıldığı sınavda başarılı olarak Almanya’nın Thüringen şehrindeki Schulpforta’ya gitti. Bu okul Fichte, Ranke, Nietzsche gibi ünlülerin eğitim aldıkları bir gymnasium –üstlise– idi. Başarısı üzerine Göttingen Üniversitesi’nde doktora çalışması için Moritz Geiger’e başvurdu. Fakat Nazi tehlikesi yüzünden Almanya’da kaçmak zorunda kalan Yahudi kökenli Geiger’in tavsiye mektubuyla Berlin’e, Nicolai Hartmann’ın yanına gitti. Burada psikolog Prof. Köhler diğer bir mantıkçı olan Prof. Maier, kültür felsefecisi Prof. Sprangler’in derslerini takip etti. Yoğunluk olarak Hartmann’ın sahası olan, mantık, bilgi, teorisi, tarih felsefesi, etik ve doğa felsefesi için felsefe doktorasında gerekli görülen Latince ve Yunancayı öğrendi. Husserl ve Scheler’de Bilinebilirliğin Sınırları (Über die Grenzen der Erkennbarkeit bei Husserl und Scheler) başlıklı tezini 1937’de tamamladı. Aynı yıl Umumi Felsefe ve Mantık asistanı olarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne girdi. 1942’de “Nicolai Hartmann’ın 20. Asır Felsefesindeki Yeri” yazısı doçentlik tezi olarak kabul edildi. 1953’te profesör oldu ve Sistematik Felsefe Kürsüsü’nün başına geçti. 1961-62 yıllarında Almanya’nın Tübingen Üniversitesi’nde misafir profesör olarak çalıştı. 1968’de kürsüyü Sistematik Felsefe ve Mantık’a çevirdi ve kendine özgü bir insan felsefesi ve felsefi antropoloji bakış açısını Türkiye’ye kazandırdı.

Doğu Batı Yayınları’ndaki Eserleri:

Çevirileri:

WhatsApp Destek Hattı