• Fenomenoloji ve Nicolai Hartmann

Fenomenoloji ve Nicolai Hartmann

 • 190,00 TL
 • 133,00 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Husserl için fenomenoloji bütün bilimlerin temelidir. Husserl, “Mevcut felsefelerden ya da onların kritiğinden değil, fenomenlerden hareket etmelidir”, “Fenomenlere, şeylere dönmeli” çağrısını yaparken, felsefenin kendine özgü alanına işaret etmiştir. Artık felsefe eski sistemleri, onların kritiğini ya da herhangi bir bilime yönelmeyi bırakarak, fenomenler alanına dönecektir.

Felsefe, psikoloji ve mantık için bu temel olma, doğrudan doğruyadır. Fenomenolojinin temel olması öteki bilimler için dolaylıdır; çünkü her bilimin bir nesne alanı vardır. Her nesne alanını ise bir öz ontolojisi karşılar. Böyle bir ontoloji bütün bilimlerin temelidir; çünkü her empirik bilimin en son ve teorik temeli öz ontolojisidir. Örneğin, doğa alanı için bütün doğa bilimlerinin köklerinin bulunduğu bir doğa-öz-ontolojisi vardır. Aynı şey bütün bilimler için geçerlidir.

Felsefe tarihinde yeni ontolojinin kurucusu kabul edilen Nicolai Hartmann, Husserl’den bir adım daha öteye giderek fenomonolojiye yepyeni bir pencere açmıştır. Bir dönem çalışmalarını Hartmann ile birlikte sürdüren Takiyettin Mengüşoğu’nun bu kitabı, Türkiye’de fenomenoloji hakkında yazılmış ilk ve en kapsamlı eser olma özelliğini taşımaktadır.


 • Yazar: Takiyettin Mengüşoğlu
 • Kitabın Başlığı: Fenomenoloji ve Nicolai Hartmann
 • Yayına Hazırlayan: Uluğ Nutku
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 277; Felsefe Dizisi - 74
 • Basım Bilgileri: 2. Basım / Eylül 2020 (1. Basım / 1976 - İstanbul Üniversitesi)
 • Sayfa Sayısı: 284
 • ISBN: 978-625-7030-29-8
 • Boyutları: 13,5 x 21

Önsöz

Giriş

     Fenomenolojiden Önceki Felsefenin Durumu

     Husserl’in Fenomenolojisi

     Geometri ve Fenomenoloji

     İçkin ve Aşkın

     Temel Bilim Olarak Fenomenoloji

     Fenomenolojik Tavır, Fenomenolojik İndirgeme

     Varlık ve Bilgi Problemi

     Verilişlerin Çeşitleri

     İki Varlık Tarzı

     Fenomenolojik Bilgi Teorisinin Kısa Bir Betimlemesi


Birinci Bölüm

I. Hartmann Felsefesinin Genel Bir Tasviri

     1. Hartmann’ın Fenomenolojideki Yeri

II. Sistemci Düşünme, Problemlere Yönelen Düşünme ve Tabiî Sistematik

III. Metafizik

IV. Çeşitli Bilgilerdeki Metafizik Problemler

     1. Mantıktaki Metafizik Problemler

     2. Psikolojideki Metafizik Problemler

     3. Doğa Felsefesindeki Metafizik Problemler

     4. Organik Alanın Metafiziği

     5. Metafizik Problemler ve Geist Alanı

     6. Tarih Metafiziği

     7. Metafizik Problemler ve Etik

V. Metafizik, Ontoloji, Bilgi Teorisi


İkinci Bölüm

I. Bilgi Fenomeni

     1. Bilgi Fenomeni ve Betimlemesi

     2. Ana Aporinin İncelenmesi

          a. Nesne Özneyi Belirler

          b. Nesnenin Özne Tarafından Kavranması

          c. Tasavvurun Ontolojik Anlamı

          d. Öznelerin Çokluğu ve Birbirini Tasavvur Etmeleri

II. Apriori Problemi

     1. İçkin Apriorilik

          a. Tasavvur Dünyalarının Parça Uygunluğu

          b. Bilgi Priosu (Bilgi Yasaları), Bilgi Kategorilerinin Özneler Arası Uygunluğu

2. Aşkın Apriorilik ve Koşulları

          a. Apriori Bilginin Nesnel Geçerliği

          b. Kategorilerin Aşkın ve İçkin Özdeşliği

          c. İki Çeşit Özdeşlik

          d. Kategorik Temel Bağlılık

          e. Aşkın Özdeşlik Tezinin Sınırlandırılması

          f. Bilgi ve Varlık Kategorilerinin Parça Özdeşliği

          g. İçkin ve Aşkın Özdeşlikler Arasındaki Bağlılık

III. Aposteriori Problemi

1. Empirik Görüş: Duyu ve Algı.

2. Psikofizik Temel Bağlılık

3. Psikofizik Varlığın İrrasyonel Yanı

4. Veri Problemi

5. Sembol Bakımından Her İki Bilginin Karşılaştırılması

IV. Hakikat ve Kriterium

     1. Hakikatin Birliği ve Mutlaklığı

     2. İçkin ve Aşkın Hakikat Arasındaki Bağlılık

     3. Kriter

     4. İki Kontrol Merkezi

V. Problem Bilinci ve Bilginin İlerlemesi

     1. Problemin Betimlenmesi

          a. Apriori Bilgi Bakımından Problem Bilinci

          b. Aposteriori Bilgi Bakımından Problem Bilinci

     2. Bilginin İlerlemesi

          a. Nesne Dışı Alanın Apriori Bilinmesi

          b. Bilginin İki Yönlü İlerlemesi


Üçüncü Bölüm

I. Ontoloji

     1. Ontolojinin Temel Soruları

     2. Varlık ve Varolan

     3. Aristoteles’in Ontoloji Tarifi

     4. Varlık Tarif Edilemez

     5. Ontolojik Bilginin Durumu: Tabiî ve Refleksiyonlu Durum

     6. Dünya ile Tabiî, Bilimsel ve Ontolojik Bağlılık

II. Eski ve Yeni Ontoloji

III. Varlık Tabakaları ve Yasaları


Sonuç

Kavramlar

Dizin

Takiyettin Mengüşoğlu (1905-1984)

Türkiye’de felsefenin kurucu isimlerindendir. 1928’de Sivas Lisesi’ni bitirdi. Aynı yıl Avrupa’da eğitim göreceklerin katıldığı sınavda başarılı olarak Almanya’nın Thüringen şehrindeki Schulpforta’ya gitti. Bu okul Fichte, Ranke, Nietzsche gibi ünlülerin eğitim aldıkları bir gymnasium –üstlise– idi. Başarısı üzerine Göttingen Üniversitesi’nde doktora çalışması için Moritz Geiger’e başvurdu. Fakat Nazi tehlikesi yüzünden Almanya’da kaçmak zorunda kalan Yahudi kökenli Geiger’in tavsiye mektubuyla Berlin’e, Nicolai Hartmann’ın yanına gitti. Burada psikolog Prof. Köhler diğer bir mantıkçı olan Prof. Maier, kültür felsefecisi Prof. Sprangler’in derslerini takip etti. Yoğunluk olarak Hartmann’ın sahası olan, mantık, bilgi, teorisi, tarih felsefesi, etik ve doğa felsefesi için felsefe doktorasında gerekli görülen Latince ve Yunancayı öğrendi. Husserl ve Scheler’de Bilinebilirliğin Sınırları (Über die Grenzen der Erkennbarkeit bei Husserl und Scheler) başlıklı tezini 1937’de tamamladı. Aynı yıl Umumi Felsefe ve Mantık asistanı olarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne girdi. 1942’de “Nicolai Hartmann’ın 20. Asır Felsefesindeki Yeri” yazısı doçentlik tezi olarak kabul edildi. 1953’te profesör oldu ve Sistematik Felsefe Kürsüsü’nün başına geçti. 1961-62 yıllarında Almanya’nın Tübingen Üniversitesi’nde misafir profesör olarak çalıştı. 1968’de kürsüyü Sistematik Felsefe ve Mantık’a çevirdi ve kendine özgü bir insan felsefesi ve felsefi antropoloji bakış açısını Türkiye’ye kazandırdı.

Doğu Batı Yayınları’ndaki Eserleri:

Çevirileri:

İndirimli Setler

Takiyettin Mengüşoğlu Dizisi

İndirimli Fiyat: 541,80 TL 602,00 TL

Kazanç: 60,20 TL

Mevcut Seçenekler: