• Kültürel Bellek: Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Hatırlama

Kültürel Bellek: Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Hatırlama

 • 170,00 TL
 • 119,00 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Anlatı, zaman, mekân, hatırlama, söz, yazı, bellek, kültür, bilinç, değişim ve benzerleri ve diğerleri... Yirminci yüzyılla beraber sosyal bilimlerde bu kavramlardan azade kalabilmiş bir çalışma ve çalışma alanı bulabilmek güç. Bunlar arasında son kuramsal bakış açılarını ifade eden bir deyim olarak kabul edilebilecek “bellek”, “küçük” anlatıların, sözlü tarihin, geleneğin, geçmiş ve gelecek tahayyülünün dikkate değer bulunduğu bir zamanda, sosyal bilimlerin bakiyesini bütünüyle içerebilecek bir kavram olma iddiası ile gün yüzüne çıkmıştır. Beden, imge, söz ve yazıdaki temsil biçimlerinin bellekle olan ilişkisinin inceleme alanı olarak önemsenmesinin yanısıra yeniden temsil özelliği kazanması da bellek çalışmalarını önemli kılmıştır.

Bu çalışmada halkbilimi, felsefe, antropoloji, sosyoloji ve psikoloji gibi birçok farklı disiplinden hareketle sözlü-yazılı kültür, hatırlama ve bellek kavramlarına yaklaşılıyor. M. Emir İlhan, imge, dil, zaman ve mekân algısındaki; bilinç ve düşünme biçimlerindeki ve bellek kullanımlarındaki değişimleri tespit etmeye koyuluyor. İlk defa “hatırlama”yı bireysel-toplumsal-kültürel-halkbilimsel bir model inşa ederek irdeliyor. Sözlü kültürden yazılı kültüre bilincin yaşadığı dönüşümleri, hatırlamanın zaman, mekân, anlatı, anlatıcı ve anlatının araçları ile ilişkisi üzerinden çözümlüyor. Ayrıca kültürel süreklilik bağlamında sözlü ve yazılı kültürün gelenekle olan karşılıklı ilişki biçimleri ile hatırlamanın gelenekle kurduğu bağa; kolektif bellekten kültürel belleğe geçişin gelenek kavramı üzerindeki etkilerine değiniyor.


 • Yazar: M. Emir İlhan
 • Kitabın Başlığı: Kültürel Bellek: Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Hatırlama (Halkbilimsel Bir Yaklaşım Denemesi)
 • Yayına Hazırlayan: Taşkın Takış
 • Kapak Tasarımı: Mr. Z & Z
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 235; Sosyoloji Dizisi - 33
 • Basım Bilgileri: 2. Basım: Ekim 2023 (1. Basım: Mart 2019)
 • Sayfa Sayısı: 203
 • ISBN: 978-605-2133-69-9
 • Kapak Resmi: Vasiliy Kandinskiy, Yıldızlar, 1866.
 • Boyutları: 13,5 x 21

Giriş

 

Birinci Bölüm: Hatırlama ve Bellek

Hatırlama: Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar

     Bireysel Yaklaşım

     Toplumsal Yaklaşım

     Kültürel Yaklaşım

     Halkbilimsel Yaklaşım

 

İkinci Bölüm: Sözlü-Yazılı Kültür ve Hatırlama

Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Yaşanan Dönüşümler

     Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Bilincin Dönüşümü

     Zaman-Mekân Algısı ve Hatırlamanın İşlevleri

     Anlatıcı ve Belleğin Rolü

     Değişen Anlatı Türleri, Araçları ve Yöntemleri

Kolektif Bellekten Kültürel Belleğe Gelenek Sorunu


Sonuç Niyetine

Kaynakça

M. Emir İlhan

Türk Halkbilimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji ve TV-Sinema alanlarında eğitim gördü. Dergi, TV ve yapımlarda müstear isimlerle yazarlık, metin yazarlığı ve yönetmenlik yaptı. Kültür, edebiyat ve üniversite dergilerinde yer alan yazılarının yanısıra Kavuğunda Pişekâr (Yasakmeyve, 2013) adlı bir şiir kitabı bulunuyor. Akdeniz Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Kültürel Bellek kitabı 2018 Oğuz Tansel Halkbilim Ödülü’ne layık görülmüştür.