• Minerva veya Bilgelik

Minerva veya Bilgelik

 • 65,00 TL
 • 45,50 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

"Minervanın baykuşu ancak alacakaranlıkta uçmaya başlar." Dünyanın düşüncesi olarak felsefe, bilgelik, ancak gerçeklik oluşumunu tamamlayıp bitirdiği zaman ortaya çıkar. "Minervanın baykuşu özgürce uçtukça akıl ancak özgür olabilir ve gerçeği bilebilir."

Montaigne’in izinde Fransız düşüncesinin 20. yüzyıldaki önemli temsilcilerinden ve Fransız dilinin en önemli üslup ustalarından Alain’in bu kitabı insan tabiatını anlama yolunda rehber niteliğinde birer tinsel egzersiz ve söyleşi olarak da görülebilir. Metafizik problemlerden çok psikolojik, sosyal, pedagojik, kısaca insani problemler üzerinde durması, soyut problemlerden değil de somut örneklerden hareket etmiş olması bakımından Platoncu bir düşünce ikliminde Sokratik bir ironiyle yaşama sanatına dair çok canlı bir tablolar dizisi sunar bizlere Alain.

Gerçek sevgi, gerçek dostluk, gerçek iman veya iyimserlik nedir? İnsan için gerekli olan erdemler nelerdir? Ahlâklı olmak için nelere dikkat etmeliyiz? Bütün bunlarda akıl, bilgi ve irade ne derece rol oynamaktadır? Kendimizi ve başkalarını nasıl tanıyabiliriz? Kendimize nasıl çekidüzen verebiliriz? Öfkeye, hırsa, kine, korkuya ve bu gibi yaşamayı bozucu veya engelleyici tutkulara kapılmamak için ne yapmalıyız? Kendi eğilimlerimizin ve zaaflarımızın bizi köle haline getirmemesi için ne şekilde hareket etmeliyiz? Düşüncelerimizi nasıl düzene sokabiliriz? Hayal gücümüze nasıl gem vurabiliriz? Peşin hükümlerden nasıl kurtulabiliriz? Kritik düşüncemizi, başka bir deyimle hür düşüncemizi nasıl geliştirebiliriz? Bütün bunlar Alain’in üzerinde durduğu konulardan sadece birkaçıdır.


 • Yazar: Alain
 • Kitabın Başlığı: Minerva veya Bilgelik
 • Orijinal Başlık:  Minerve ou de la Sagesse
 • Çeviren: Ayda Yörükân [Fransızca]
 • Yayına Hazırlayan: Ufuk Coşkun
 • Kapak Tasarımı: Mr. Z&Z
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 153; Felsefe Dizisi - 50
 • Basım Bilgileri: Doğu Batı Yayınları'ndaki 1. Basım / Ağustos 2016, 3. Basım / Kasım 2018
 • Sayfa Sayısı: 312
 • ISBN: 978-605-9328-15-9
 • Kapak Resmi: Üzerinde bilgelik sembolü Minerva Baykuşu bulunan; antik dönem Atina drahmisi. MÖ 420-480. Lyon Güzel Sanatlar Müzesi.
 • Boyutları: 14 x 21

Bu kitabın detaylı "İçindekiler" bölümünü .pdf formatında buradan indirilebilirsiniz.

Çevirmenin kaleme aldığı "Önsöz" bölümünü .pdf formatında buradan indirilebilirsiniz.

Alain (1868-1951)

Fransız felsefeci, eğitimci ve deneme yazarı. Asıl adı Émile-Auguste Chartier’dir. 15. yüzyıl şairi Alain Chartier’e hürmeten Alain adını almıştır. École Normale Supérieur mezunudur. Fransa’nın çeşitli liselerinde felsefe dersleri vermiştir. I. Dünya Savaşı’nın çıkacağını önceden yazmıştır. Savaş patlak verdiğinde ise üst rütbelerde atanmayı reddederek bizzat cephede savaşmıştır. Tüm yaşamı boyunca felsefenin birçok alanıyla ilgilenen Alain aynı zamanda bir üslup ustasıdır. Üslup konusunda Sokratik geleneğin modern bir takipçisi sayılır. Bu yönüyle Alain çeşitli konular hakkında kaleme aldığı “Propos”ları (Sohbet) ile ünlüdür. Alain, en karmaşık meselelerde yalın ve özlü anlatımıyla rasyonalist düşüncenin önemli temsilcilerinden biri sayılır. Fransız düşüncesini derinden etkilemiştir. Özellikle Simone Weil, Raymond Aron, Georges Canguilhem, André Maurois ve Julien Gracq gibi isimler üzerinde onun düşüncelerinin izlerini takip etmek mümkündür. Alain’in önemli eserlerinden bazıları: Spinoza (1900), Propos (1908-1919), Système des beaux-arts (1920), Propos sur l’esthétique (1923), Propos sur le bonheur (1925), Propos sur l’éducation (1932), Idées (1932), Propos sur la littérature (1934), Eléments de philosophie (1940).