• Sādhanā: Hayatı Anlamak

Sādhanā: Hayatı Anlamak

  • 42,00 TL
  • 29,40 TL


  • Stok Durumu: Stokta var
  • 24 Saatte Kargoda

Kadim Hint bilgeliğini, kültürel ve manevi mirasını modern dönemde belki de en iyi Tagore temsil eder. Tagore, Hint düşüncesine ve özellikle Upanishadlar’a dayalı mistik ve manevi anlayışı benimsemiş, diğer tüm kastlara, inançlara ve dinlere açık reform hareketinin de önderlerinden biri olmuştur. Sadece Hint düşüncesi ve maneviyatının değil, Buddhizm, İslâm ve Hıristiyanlığın özünde olduğuna inandığı sevgi, birlik vb. düşüncelerinin işlendiği, Doğu ile Batı’nın, geleneksel ile modern bilgilerin kaynaştırılmaya da çalışıldığı bir okul kurdu. Bu okul daha sonra üniversiteye dönüştürüldü.

Sādhanā, Tagore’un Bengal’deki okulunda verdiği derslerden meydana getirdiği bir derlemedir. Dolayısıyla modern bilgileri de özümsemiş bir şekilde, Hint maneviyatına ve kutsal metinlerine son derece derin ve özlü, mükemmel bir giriş niteliğindedir. Tagore, modern ve Batılı okuyucuların, Hint kutsal metinlerinde ortaya çıkan ve halihazırda tezahür eden Hindistan’ın kadim ruhuna temas etme fırsatı bulabileceklerini düşünmüş ve bu amaçla “arzu edilen belli bir bilgiye ya da hedefe ulaşmak için uygulanan yöntemsel disiplin ve pratikler” anlamındaki Sādhanā’yı meydana getirmiştir.

Eser sekiz denemeden oluşmaktadır: “Bireyin Evrenle İlişkisi”, “Ruh Bilinci”, “Kötülük Problemi”, “Benlik Problemi”, “Sevgide Anlamak”, “Eylemde Anlamak”, “Güzeli Anlamak” ve “Sonsuzu Anlamak”. Bu denemeleriyle Tagore, her şey ile olan ilişkimizi idrak etmenin, Tanrı ile birlik yoluyla her şeye nüfuz etmenin insanların nihai gayesi ve yerine getirilmesi gereken bir görevi olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgular.


  • Çeviren: Ufuk Coşkun
  • Edebiyat
  • 120 Sayfa
  • Ebat: 13,5 x 21
  • Mart 2021
  • ISBN: 978-625-7030-59-5

Rabindranath Tagore (1861-1941)

Modern Hint düşüncesinin ve şiirinin en önemli temsilcisi kabul edilen Tagore, Kalküta’da doğdu. Köklü bir Brahman aileye mensuptu. Ailesi dinî ve sosyal bir reform hareketi olan Brahma-Samaj’ın ileri gelenlerindendi. Eğitim için İngiltere’ye gönderildi, hukuk okudu. Yetiştiği aile çevresinde Hint ve Doğu düşüncelerine nüfuz etti, aldığı eğitimle de Batı düşüncesine. Tagore, Hint düşüncesine ve özellikle Upanishadlar’a dayalı mistik ve manevi anlayışı benimserken, diğer tüm kastlara, inançlara ve dinlere açık reform hareketinin de önderlerinden biri olurken bu çift yönlü gelişiminin evrensel bir sentezine ulaştı. Sanatın hemen her alanıyla ilgilendi. Geleneksel değerler ile modern bilgilerin birlikte verildiği bir okul kurdu, çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Daha önce Bengalce yazdığı şiirleri gene kendisi İngilizceye çevirerek dünya çapında üne kavuştu ve 1913 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandı. Dünyanın pek çok ülkesine seyahatler yaptı, konferanslar verdi. Einstein, Thomas Mann, Bergson, Rolland, Wells vb. gibi tanınmış isimlerle dostluklar kurdu. Ulaştığı o eşsiz sentezi, Doğu’nun ve Batı’nın birliği idealini yaymak için onlarla işbirliği yaptı. Dünyada yükselen milliyetçi akımlara ve emperyalizme karşı mücadele verdi. Önemli eserleri: Gitanjali, Gora, Bahçıvan, Meyve Hasadı, Yaratıcı Birlik ve ­Firari’dir.

İÇİNDEKİLER


Yazarın Önsözü


I
Bireyin Evrenle İlişkisi

II
Ruh Bilinci

III
Kötülük Problemi

IV
Benlik Problemi

V
Aşkla Anlamak

VI
Eylemde Anlamak

VII
Güzeli Anlamak

VIII
Sonsuzu Anlamak