• Sādhanā: Hayatı Anlamak

Sādhanā: Hayatı Anlamak

 • 125,00 TL
 • 87,50 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Kadim Hint bilgeliğini, kültürel ve manevi mirasını modern dönemde belki de en iyi Tagore temsil eder. Tagore, Hint düşüncesine ve özellikle Upanishadlar’a dayalı mistik ve manevi anlayışı benimsemiş, diğer tüm kastlara, inançlara ve dinlere açık reform hareketinin de önderlerinden biri olmuştur. Sadece Hint düşüncesi ve maneviyatının değil, Buddhizm, İslâm ve Hıristiyanlığın özünde olduğuna inandığı sevgi, birlik vb. düşüncelerinin işlendiği, Doğu ile Batı’nın, geleneksel ile modern bilgilerin kaynaştırılmaya da çalışıldığı bir okul kurdu. Bu okul daha sonra üniversiteye dönüştürüldü.

Sādhanā, Tagore’un Bengal’deki okulunda verdiği derslerden meydana getirdiği bir derlemedir. Dolayısıyla modern bilgileri de özümsemiş bir şekilde, Hint maneviyatına ve kutsal metinlerine son derece derin ve özlü, mükemmel bir giriş niteliğindedir. Tagore, modern ve Batılı okuyucuların, Hint kutsal metinlerinde ortaya çıkan ve halihazırda tezahür eden Hindistan’ın kadim ruhuna temas etme fırsatı bulabileceklerini düşünmüş ve bu amaçla “arzu edilen belli bir bilgiye ya da hedefe ulaşmak için uygulanan yöntemsel disiplin ve pratikler” anlamındaki Sādhanā’yı meydana getirmiştir.

Eser sekiz denemeden oluşmaktadır: “Bireyin Evrenle İlişkisi”, “Ruh Bilinci”, “Kötülük Problemi”, “Benlik Problemi”, “Sevgide Anlamak”, “Eylemde Anlamak”, “Güzeli Anlamak” ve “Sonsuzu Anlamak”. Bu denemeleriyle Tagore, her şey ile olan ilişkimizi idrak etmenin, Tanrı ile birlik yoluyla her şeye nüfuz etmenin insanların nihai gayesi ve yerine getirilmesi gereken bir görevi olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgular.


 • Yazar: Rabindranath Tagore
 • Kitabın Başlığı: Sādhanā: Hayatı Anlamak
 • İngilizce Özgün Metin: Sādhanā: The Realisation of Life
 • Çeviren: Ufuk Coşkun [İngilizce]
 • Yayına Hazırlayan: Taşkın Takış
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 300; Edebiyat Dizisi - 71
 • Basım Bilgileri: 1. Basım: Mart 2021
 • Sayfa Sayısı: 120
 • ISBN: 978-625-7030-59-5
 • Boyutları: 13,5 x 21

Rabindranath Tagore (1861-1941)

Modern Hint düşüncesinin ve şiirinin en önemli temsilcisi kabul edilen Tagore, Kalküta’da doğdu. Köklü bir Brahman aileye mensuptu. Ailesi dinî ve sosyal bir reform hareketi olan Brahma-Samaj’ın ileri gelenlerindendi. Eğitim için İngiltere’ye gönderildi, hukuk okudu. Yetiştiği aile çevresinde Hint ve Doğu düşüncelerine nüfuz etti, aldığı eğitimle de Batı düşüncesine. Tagore, Hint düşüncesine ve özellikle Upanishadlar’a dayalı mistik ve manevi anlayışı benimserken, diğer tüm kastlara, inançlara ve dinlere açık reform hareketinin de önderlerinden biri olurken bu çift yönlü gelişiminin evrensel bir sentezine ulaştı. Sanatın hemen her alanıyla ilgilendi. Geleneksel değerler ile modern bilgilerin birlikte verildiği bir okul kurdu, çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Daha önce Bengalce yazdığı şiirleri gene kendisi İngilizceye çevirerek dünya çapında üne kavuştu ve 1913 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandı. Dünyanın pek çok ülkesine seyahatler yaptı, konferanslar verdi. Einstein, Thomas Mann, Bergson, Rolland, Wells vb. gibi tanınmış isimlerle dostluklar kurdu. Ulaştığı o eşsiz sentezi, Doğu’nun ve Batı’nın birliği idealini yaymak için onlarla işbirliği yaptı. Dünyada yükselen milliyetçi akımlara ve emperyalizme karşı mücadele verdi. Önemli eserleri: Gitanjali, Gora, Bahçıvan, Meyve Hasadı, Yaratıcı Birlik ve ­Firari’dir.

Yazarın Önsözü

 

Bu kitapta yayımlanan denemelerin konusunun ne felsefi olarak değerlendirildiğini ne de bilim insanının bakış açısından ele alındığını ifade etmek belki de benim için iyi olur. Yazar, Upanishad metinlerinin günlük ibadette uygulandığı bir ailede yetiştirildi; ve kendisine, dünyaya karşı görevlerini ihmal etmeden ya da tüm insan meselelerine yoğun ilgisinin herhangi bir azalmaya maruz kalmasına izin vermeden, Tanrıyla en yakın birlikteliğinde uzun bir yaşam süren babasını örnek aldı. Bu nedenle, bu kitapta, Batılı okuyucuların, kutsal metinlerimizde ortaya çıkan ve günümüz yaşamında tezahür eden Hindistan’ın kadim ruhuyla temasa geçme fırsatı bulacağı umulabilir.

İnsanın tüm büyük söylemleri, lafızla değil, –tarihte yaşamın gelişmesiyle kendini ortaya çıkaran– ruhla değerlendirilmelidir. Şu anda Hıristiyanlığın gidişatını gözlemleyerek gerçek anlamını öğreniyoruz – bu, önemli açılardan bile olsa, önceki dönemlerin Hıristiyanlığından farklı olabilir.

Batılı âlimler için Hindistan’ın büyük dinî kutsal yazını sadece geriye dönük ve arkeolojik bir ilgi alanı gibi görünür; fakat bizim için hayati önemdedir; ve harcıâlem vakalarda –insan düşüncesi ve tutkusunun bütün zamanlar için sarıp sarmalanan bilgisiyle korunan mumyalanmış örneklerinde– sergilendiklerinde ise önemlerini yitirdikleri bizce muhakkaktır.

Yüce kalplerin deneyimlerinden zuhur eden halihazırdaki kelimelerin anlamı, herhangi bir mantıksal yorumlama sistemi tarafından asla tüketilemez. Bireysel yaşamların yorumlarıyla bitmek tükenmeksizin açıklanmaları gerekir, ve her yeni ifşada ilave bir gizem kazanırlar. Bana göre Upanishadlar’ın sözleri ile Buddha’nın öğretileri her zaman ruha ait şeylerdir ve bu nedenle sınırsız yaşamsal gelişime sahiptirler; onları hem kendi hayatımda hem de konuşmalarımda, başkaları için olduğu gibi benim için de bireysel bir anlamı olan bir içgüdü olarak ve sırf kendi bireyselliğinden dolayı değeri olması gereken kendi özel tanıklığımı onların tasdik etmesini umarak kullanmaktayım.

Bu denemelerin, Bengal’de, Bolpur’daki okulumda öğrencilerime verme alışkanlığından doğan bazı Bengalce konuşmalarımdan, bu yayıma uygun bağlantılı bir şekilde derlenen fikirleri içerdiğini belki de eklemeliyim; ve hem burada hem de orada, arkadaşlarım, Babu Satish Chandra Roy ile Babu Ajit Kumar Chakravarti tarafından yapılan metinlerin tercümesini kullandım. Bu dizinin son denemesi olan, “Eylemde Anlamak”, yeğenim Babu Surendra Nath Tagore tarafından “Karmayoga”ya dair Bengalce konuşmamdan tercüme edildi.

Beni bu deneme dizisini tamamlamaya ve çoğunu, Harvard Üniversitesi’nden önce okumaya teşvik eden cömert değerbilirlikleri dolayısıyla Harvard Üniversitesi’nden Profesör James H. Woods’a minnettarlığımı belirtirim. Ve önerileri ve düzeltmeleriyle bana yardım ederkenki nezaketi ve provaları gözden geçirdiği için de Ernest Rhys’a teşekkürlerimi sunarım.

Sādhanā’nın telaffuzuyla ilgili bir söz ilave edilebilir: vurgu, kati surette, harfin geniş sesi olan ilk ā’ya yapılmalıdır.

 


Yazarın Önsözü


I
Bireyin Evrenle İlişkisi

II
Ruh Bilinci

III
Kötülük Problemi

IV
Benlik Problemi

V
Aşkla Anlamak

VI
Eylemde Anlamak

VII
Güzeli Anlamak

VIII
Sonsuzu Anlamak