• Stokta Yok
    Varoluş ve Tarihsellik

Varoluş ve Tarihsellik

  • 34,00 TL
  • 23,80 TL


  • Stok Durumu: Stokta Yok


Etiketler: kitaplar

İyi söylenmiş bir söz ya da çerçevesi sağlam bir akıl yürütmeye dayalı olarak çizilmiş bir düşünce üze­rinden felsefi tartışmaları yürütmek daha sürdü­rülebilir olduğu gibi, derinleşme ve aktarım açısından da daha doğru ve sağlam bir yoldur.

Bu bakımdan gelişmiş ve yaygın kabul görmüş tüm düşünce sistemlerinde kavramsal düzeyde bir olgun­luk görülür. Bu kitapta da Uluğ Nutku, özellikle Max Scheler'in “İnsan Felsefesi”nden (felsefi antropoloji) hareketle Alman düşüncesinde titizlikle işlenmiş kav­ramsal kadronun eşliğinde felsefi ve güncel konu­larda görüşlerini ortaya koyuyor.


İnsanın kozmostaki yeri ile gene insan yaşamıyla il­gili kuşatıcı bir tasavvurun sunulduğu bu anlayışta, biyolojik, psikolojik, toplumsal ve kültürel yönlerden insan yaşantısı bütün açılardan ele alınmaya çalışı­lırken, birbirinden kopuk gibi görünen konularda bağlar kurulur.

Doğa oluştan insan oluşa, kendiliğindenlikten dil ve kültür varlığı olmaya geçişte, varoluş ve tarihsellikte bir an duraklama; doğadaki fenomenlere, neden­selliğe, bilmeye, değerlere, inancın hakikatine, özlere dair düşünme...

“Çok bilgi çok anlayış getirmez”; doğrudur, belki de gerçek yetkinlik “sadece uygun bir kavrayışa ulaş­maktır”.
 

  • Felsefe
  • 238 Sayfa
  • Ebat: 14 x 21
  • Ocak 2016
  • ISBN: 978-605-5063-82-5

İÇİNDEKİLER


Önsöz

 

Özler-Biçimlenişler

Ölüm Bilincinin Gölge Oyunu: Ruh-Beden İkileştirmesi

İnsanın Kültür Varlığı

Kültür Derisi

Bilincin Üç ‘Şimdi’si
İnancın ‘Sanki Var Bilgisi
Doğada Evrim, Tarihte İlerleme
Varlık Bilgisi ve Ereksellik Bilgisi

Birey-Özgürlük-Gelecek

‘Olması Gerek Üzerine Bir Tartışma

Ahlâk Örneği

İnsanın Evrimi Üzerine

Anlam-Verişler
İki Kültür, İki Ruh
Arayışlar

Pilatus’un Sorusu

Anlaşmanın A priorileri

Galilei Beraat Etti, Darwin Gözaltında
Bilim-Din Karşılaştırması Üzerine

Güncellemeler

Kavram Örgüsü ve Toplumsal Gerçeklik

Bilmenin Sorumluluğunu Üstlenmek

Kişi Değeri ve Bilimin Sorumluluğu

Doğa-İnsan Bağının Yeniden Yaratılması için Üç İlke

Üniversitede Öğretim ve Eğitim Üzerine

Bilim ve Üniversite: Tarihsel Değinmeler

Düşüncenin Genleşmesi Üzerine Notlar

Tarihsellik Bilincinin Felsefi Önbilgisi

Takiyettin Mengüşoğlu’nun Felsefi Antropolojisi Işığında Eğitim Olgusuna Bakış

Söyleşi 1: Felsefenin Karaya Oturmayan Gemisi

Söyleşi 2: Felsefe-Tarih İlişkisinde Görecilik ve Evrensellik Üzerine

 

 

Uluğ Nutku

1935 Sivas doğumlu. Liseyi Robert Kolej’inde okudu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdi. 1969 yılında aynı bölümde asistan oldu. 1974 yılında Yeniçağ Felsefesinde A Priori Problemi başlıklı dok­tora çalışmasını Takiyettin Mengüşoğlu ile yürüttü. Antropolojinin İn­san Kavramı ile Ethik’in İnsanlık Kavramı Üzerine Bir Çalışma ile 1978 yı­lın­da doçent, 1994 yılında ise profesör oldu. Çukurova Üniversitesi, Mer­sin Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesinin felsefe bölümlerinde görev al­dı, dersler verdi. Hocası Takiyettin Mengüşoğlu gibi felsefi düşün­cesinin Tür­kiye’de yaygınlık kazanmasında önemli hizmetleri oldu. Uluğ Nutku, 2014 yılında aramızdan ayrıldı.