• Yeniçağ Felsefesinde A Priori Problemi

Yeniçağ Felsefesinde A Priori Problemi

 • 125,00 TL
 • 87,50 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Bir felsefe disiplini olarak Epistemoloji belki metafizik, etik, estetik, tarih, dil vb. felsefeleri kadar ilgi çekmez. Ama modern çağın başlangıcında yeni bilimlerin ortaya çıkmasında kanun özelliği kazanan bilgiler ile bunların etrafında zuhur eden yeni problemler örgüsü üzerindeki düşüncelerin son derece belirleyici etkisi olur.

İnsan bilgisinin sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiği; bilginin kaynağı ve kökeni; şüpheye yer bırakmayacak şekilde kesin bilginin mümkün olup olmadığı; insanın bilme yeteneği ve neyi bilip neyi bilemeyeceği gibi sorular ve tartışmalar üzerinden Batı düşüncesinin şekillendiğini ve dünyadaki diğer düşünüş biçimlerinden ayrıldığını görürüz.

Varlığın bir bütün olarak kavranılmasında insanın varlıktaki yerinin belirlenmesi bakımından, bilgi sınırları içinde insan görüşünün tebarüz ettirilmesi üzerine yapılan bu tartışmalarda bir yanda Descartes, Leibniz gibi Kıta felsefecilerinin, rasyonalistlerin akılda doğuştan a priori bilgilerin, idelerin ve ilkelerin olduğu, kesin bilgilerin yanıltıcı bilgiden ayrılabileceği gibi düşünceleri varken, diğer yanda Locke, Hume gibi İngiliz empiristlerin zihnin tabula rasa olduğu, tecrübenin ve ampirik verilerin mutlaklaşması düşünceleri yer alır.

Ve tüm bunların üzerinde Kant’ın eleştirel düşüncesi yükselir. Bilme uğraşının hem metafizik hem de bilim olma yönünde, “kavramsız algılar kör, algısız kavramlar boştur” diyerek kriterleri belirleyen odur. Yeniçağ’da yeni bilimlerin ortaya çıkmasında ve insanın bilme gücünün özgüven patlaması yaşamasında tüm bu tartışmaların, ve neticesinde de, Batı düşüncesinde bilginin sınırlarını kesin olarak çizen Kant’ın rolü büyüktür.


 • Yazar: Uluğ Nutku
 • Kitabın Başlığı: Yeniçağ Felsefesinde A Priori Problemi
 • Yayına Hazırlayan: Hülya Can Nutku
 • Kapak Tasarımı: Mr. Z & Z
 • Tasarım Uygulama: Aziz Tuna
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 134; Felsefe - 41
 • Basım Bilgileri: 2. Basım / Haziran 2020 [1. Basım / Ocak 2016]
 • Sayfa Sayısı: 109
 • ISBN: 978-605-5063-83-2
 • Kapak Resmi: “René Descartes’ın İsveç Kraliçesi Christina Vasa ile sohbeti”, Nils Forsberg, 1884.
 • Boyutları: 13,5 x 21

Giriş
Problemler Örgüsünde A Priori Problemi

I. Bölüm
Descartes’ın Immanent A Priori’si

II. Bölüm
Locke’un İki Kaynağı Olan Tecrübe Anlayışında A Priorinin Yeri

III. Bölüm
Hume’un Anti-A Priorizmi

A. İzlenim Teorisinin Getirdiği Olumsuz A Priori

B. Öznel Nedensel Anlayışın Getirdiği Anti-A Priorizm

IV. Bölüm
Leibniz’de A Priori Kavramanın Fenomen Temeli

V. Bölüm
Kant’ın Doğaya Yasa Yazdıran Aşkın Öznesinin A Priori’si

VI. Bölüm
A Priori Kavrayış, A Priori Yargı, A Priori Eylem Olgularına Felsefi Antropoloji Yönünden Toplu Bakış

Kaynakça

Dizin

Uluğ Nutku (1935-2014)

1935 Sivas doğumlu. Liseyi Robert Kolej’inde okudu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdi. 1969 yılında aynı bölümde asistan oldu. 1974 yılında Yeniçağ Felsefesinde A Priori Problemi başlıklı doktora çalışmasını Takiyettin Mengüşoğlu ile yürüttü. Antropolojinin İnsan Kavramı ile Ethik’in İnsanlık Kavramı Üzerine Bir Çalışma ile 1978 yılında doçent, 1994 yılında ise profesör oldu. Çukurova Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesinin felsefe bölümlerinde görev aldı, dersler verdi. Hocası Takiyettin Mengüşoğlu gibi felsefi düşüncesinin Türkiye’de yaygınlık kazanmasında önemli hizmetleri oldu. Uluğ Nutku, 2014 yılında aramızdan ayrıldı.