• Yöntem Üzerine Konuşma

Yöntem Üzerine Konuşma

 • 98,00 TL
 • 68,60 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Yöntem Üzerine Konuşma bir cogito ergo sum (düşünüyorum öyleyse varım) manifestosudur.

Descartes düşünmenin açık ve seçik ilkelerini aşama aşama saptamaya çalışırken yöntemsel bir kuşkuyla yola çıkar. Bu kuşku var olmak için zorunlu bir neden sayılmalıdır. Tıpkı Ben’in Tanrı karşısında, bedenin ise ruhlar âleminde konumlanması gibi var olmak için de var olmanın çelişkisini bütünüyle anlamalıyız. Kuşku duymuyorsam zaten hiçbir şey üzerinde düşünmüyorum demektir. Eğer tüm düşünce kendinde ilkeleri bir araya getirmiş ise sonuçta varlığı yadsınamayacak bir düşünen özne ortaya çıkacaktır. Böylelikle modern düşüncenin kendine sıklıkla referans aldığı bir yöntem ve bilimlerin doğuşuna eşlik eden bir felsefe skolastik bir dünyadan yolunu tamamen ayıracaktır:

İlk kural, kesin olarak doğru olduğunu bilmediğim hiçbir şeyi doğru kabul etmemektir; yani aceleci davranmaktan ve ön yargılardan özenle kaçınmak, yalnızca zihnimin açık ve seçik olarak gördüğü ve bir daha şüphe duymayacağım şeyleri kendi yargılarıma dâhil etmek.

İkinci kural, ele aldığım her bir zorluğu mümkün olduğu kadar veya onu daha iyi anlamam için gerektiği kadar küçük parçalara ayırmaktır.

Üçüncü kural, en basit ve bilinmesi en kolay şeylerden başlayarak, en karmaşık şeylere kadar kademeli olarak ilerleyerek, düşüncelerimi belli bir düzen içinde yönetmek; birbirini doğal olarak izlemeyen veya öncelemeyen şeyleri belli bir sıraya göre incelemek.

Son ve dördüncü kural, her aşamada bütünlüklü hesaplamalar ve genel denetlemeler yapmak ve böylece herhangi bir şeyi unutmadığından emin olmak.


 • Yazar: René Descartes
 • Kitabın Başlığı: Yöntem Üzerine Konuşma
 • Fransızca Özgün Metin: Discours de la méthode
 • Çeviren: Özcan Doğan [Fransızca]
 • Yayına Hazırlayan: Ufuk Coşkun
 • Kapak Tasarımı: Mr. Z & Z
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 105; Felsefe Dizisi - 30
 • Basım Bilgileri: 2. Basım: Şubat 2018 (1. Basım: Mayıs 2014)
 • Sayfa Sayısı: 92
 • ISBN: 978-605-5063-11-5
 • Boyutları: 14 x 21
 • Kapak Resmi: Adrien Baillet’nin “La Vie de M. Descartes” kitabı için, Frans Hals’in bir resminden ilhamla çizilmiş bir gravür. Paris, 1691.

Giriş

Birinci Kısım

İkinci Kısım

Üçüncü Kısım

Dördüncü Kısım

Beşinci Kısım

Altıncı Kısım

GİRİŞ

 

Bu söylev bir defada okunmak için fazla uzun gelirse, onu altı kısıma ayırabiliriz. Birinci kısımda, bilimle ilgili çeşitli değerlen­dirmeleri; ikinci kısımda, yazarın araştırdığı yöntemin baş­lıca kurallarını; üçüncü kısımda, yazarın söz konusu yöntemden çıkardığı ahlâk anlayışına dair bazı kuralları; dördüncü kısımda, Tanrı’nın ve insan ruhunun varlığını kanıtlamak üzere yazarın ileri sürdüğü ve onun metafizik anlayışının temelini oluşturan nedenleri; beşinci kısımda, yazarın incelediği fizik konularının yapısını, özellikle kalbin hareketlerine ve tıpla ilgili diğer bazı sorunlara dair açıklamaları, aynı zamanda insan ruhu ile hayvanların ruhu arasındaki farkları; altıncı kısımdaysa, doğanın incelenmesinde yazarın vardığı noktadan daha ileri gitmek için yapılması gerektiğine inandığı şeyleri ve yazarı bu söylevi yazmaya iten nedenleri bulacaksınız. 

René Descartes (1596-1650)  –Latince Renatus Cartesius–

Fransız felsefeci, matematikçi, fizikçi ve yazar. Fransa’nın Touraine bölgesinde La Haye kentinde dünyaya geldi. Hukukçu babası Joachim Des­cartes, kendi mesleğini sürdürmesini istediği oğlunu 1604’te o yıl yeni açılan ve bir Cizvit kurumu olan La Flèche Kraliyet Yüksekokulu’na gönderdi. Felsefe alanında o dönemde edinilebilecek en iyi eğitimi aldı. 1616’da Poitiers Üniversitesi’nden hukuk diploması aldı. Ama ailesinin isteğinin aksine yazarlığı ve felsefeyi seçti. Genç yaşta verdiği kararın amacı “dünya kitabını incelemek”ti ve bu yüzden kendini bir “bilge kişi” değil “cahil” sayıyordu. 1618’de Felemenk’e giderek İspanya ile savaşan Orange prensinin ordusuna gönüllü subay olarak katıldı. Bunu, Otuz Yıl Sa­vaşları boyunca başka birçok orduda üstlendiği askerî görevler izledi, kamp yaşamı onun için gerçekte derin bir düşünme ortamıydı. 1621-1628 arasında Macaristan, Almanya, Fransa, İtalya gezilerinden sonra Felemenk’e yerleşti. 1649’a değin kısa aralıklarla hep Felemenk’te yaşadı. Eylül 1649’da İsveç kraliçesi Kristina’nın özel öğretmeni olarak Stockholm’a giden Descartes, sert kuzey iklimine dayanamadı ve 1 Şubat 1650’de soğuk al­gın­lığından öldü. Ölümünden sonra onu izleyen düşünürler uzun yıllar “Kar­tezyen” ile eşanlamlı sayılan “dinsiz” damgasını taşıdılar. Cizvitler, Descartes’ın kitaplarını Index Librorum Prohibitorum’a (Ya­sak Kitaplar Listesi) almaktan geri kalmadılar.

Modern felsefenin başlangıcını temsil eden Descartes yöntemsel bir şüphecilikle evrensel bir felsefe ve bilim oluşturmayı amaçlamıştır. Akılcı düşüncenin büyük düşünürü Descartes’a göre insan ancak aklını kullanarak gerçekliğe ulaşabilir. Yöntem Üzerine Konuşma adlı eserinde, gerçekliğe ulaşma yolunda aklın doğru kullanımı için izlenmesi gereken kuralları belirlemiştir. Kendi düşüncesinin temelini oluşturan Cogito felsefesiyle, Descartes kendisinden sonraki düşünce iklimini belirlemiş, modern felsefeye yön vermiştir. Felsefenin yanında matematik bilimine büyük katkılar sunmuş ve fizik alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Spinoza, Leibniz, Locke ve Husserl gibi pek çok önemli düşünürü etkilemiştir. Başlıca eserleri: Yöntem Üzerine Konuşma (Discours de la méthode, 1637), İlk Felsefe Üzerine Metafizik Düşünceler (Meditationes de prima philosophia, 1641), Felsefenin İlkeleri (Principia philosophiae, 1644), Ruhun Tutkuları (Les passions de l’Âme, 1649).