• Ekonomik Psikoloji

Ekonomik Psikoloji

 • 230,00 TL
 • 161,00 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Gabriel Tarde sosyoloji, psikoloji, ekonomi, kriminoloji ve hukuk alanlarında eserler vermiş ve yaşadığı dönemdeki hâkim anlayışlardan farklı bir yaklaşımla önemli katkılar yapmış bir düşünür. Ekonomik Psikoloji toplumu ve toplumsal evrimi (tarihi) zihinler-arası etkileşimlerin bir büyük serüveni olarak okuyan Tarde’ın eserleri arasında önemli bir yer tutuyor. Olgunluk dönemi eseri olması ve Tarde’ın temel fikirlerini içermesi itibarıyla, bu kitap bireysel ve toplumsal psikolojilerin, algıların, deneyimlerin, fikirlerin, arzuların, duyguların, benzerliklerin veya benzemezliklerin, karşıtlıkların, sapmaların, atılımların ya da atıllıkların, kabullerin yahut itirazların ekonomik, toplumsal ve tarihsel dönüşümlerde oynadığı rollere odaklanan ve böylelikle farklı bir okuma biçimi öneren zengin ve kışkırtıcı bir zihin dünyası sunuyor.

“Ekonomistler homo economicus’u tasarlamakla çifte bir soyutlama yaptılar. Bir insanı kalbinde insancıl hiçbir şey olmadan tasarlamak büyük bir yanılgıdır… Ekonomik psikolojiye düşen görev, zenginliklerin üretiminin, dağıtımının ve tüketiminin duygusal denilen yönlerini yeniden ilk ve gerçek yerine koymaktır.”

Ekonomik Psikoloji’de Tarde temel yaklaşımını taklit, tekrar, adaptasyon ve karşıtlık gibi kavramlar üzerine kuruyor ve bunları varoluşların temel işleyiş tarzları olarak değerlendiriyor. “Tekrar, yani ışık, ısı ve ses dalgaları serisi, yıldızların çekim kuvveti, moleküllerin iç dönüş hareketleri; yaşamsal döngü, beslenme, solunum, dolaşım ve hepsini kapsayan bir nesille başlayacak olan tüm organik fonksiyonlar; dil, din, bilgi, eğitim, iş, tüm sosyal aktiviteler, tek kelimeyle: taklit.”


 • Yazar: Gabriel Tarde
 • Kitabın Başlığı: Ekonomik Psikoloji
 • Fransızca Özgün Metin: Psychologie économique
 • Çeviren: Özcan Doğan [Fransızca]
 • Yayına Hazırlayanlar: Taşkın Takış, Ufuk Coşkun
 • Kapak Tasarımı: Mr. Z & Z
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 399; Sosyoloji Dizisi - 53
 • Basım Bilgileri: 1. Basım: Ekim 2023
 • Sayfa Sayısı: 379
 • ISBN: 978-625-8123-54-8
 • Boyutları: 13,5 x 21

Çeviriye Dair Birkaç Söz

Önsöz


Giriş

I. Genel Düşünceler ve Toplumsal Yasalar

II. Değer ve Sosyal Bilimler

III. Planın Tartışılması

IV. Tarihsel Bir Bakış


Birinci Kitap
Ekonomik Tekrar

I. Konunun Taksimi

II. Arzunun (İsteğin) Ekonomik Rolü

III. İnancın Ekonomik Rolü

IV. İhtiyaçlar

V. Çalışma

VI. Para

VII. Sermaye

Dizin

Önsöz

 

Bu kitap 1900-1901’de Collège de France’ta okutulan bir dersin konusudur. Uzun zaman boyunca açıkladığım genel düşüncelerin ekonomik alana bir uygulanışı ve sanırım bir teyididir. Sıklıkla ele alınan bir konuyu kendi payıma incelemek için seçtiğim bakış açısındaki en belirgin şey, daha 1881’den itibaren Felsefe Dergisi ve birkaç yıl sonra da Ekonomi Politik Dergisi tarafından yayımlanan pek çok çalışmada tohum halindeydi. Suçlu, ahlâk dışı ve yıkıcı yönüyle olduğu gibi becerikli, çalışkan ve üretici yönüyle düşünüldüğünde, toplumsal hayat, her şeyden önce, temel ilişkileri inceleyen bir Enter-Psikoloji’yi (psikolojiler-arası) işaret ediyor gibi görünüyor. Bununla birlikte kitaba, aslında belki de en doğru ama aynı zamanda daha muğlâk ve daha zor anlaşılabilecek olan Ekonomik Enter-Psikoloji Dersleri gibi bir isim vermenin de yararsız olacağı kanısındayım.

 

Ekim 1901, G. T.

Gabriel Tarde (1843-1904)

Jean-Gabriel de Tarde, Fransız sosyolog, sosyal psikolog ve modern suçbiliminin öncülerindendir. Toulouse ve Paris’te hukuk eğitimi almıştır. Collège de France’ta felsefe dersleri vermiş ve Sarlat’da yargıçlık yapmıştır. Tarde Taklidin Yasaları eseriyle akademik ve entelektüel çevrelerde tanınmaya başlamıştır. Düşüncesi ve eserleri, sosyoloji alanında popüler ve etkili bir isim olan Durkheim’ın gölgesinde kalmıştır, ancak kendisi Durkheim’ın en önemli eleştirmenlerinden biri olmuştur. Eserleri ölümünden sonra, özellikle Gilles Deleuze ve Bruno Latour gibi düşünürlerin etkisiyle yeniden keşfedilmiş ve böylece Tarde sosyoloji ve felsefe alanlarında yeniden etkili bir isim haline gelmiştir. Tarde’ın sosyoloji anlayışına göre birey kendi vasıflarıyla, yönelimleriyle, arzu ve inançlarıyla toplumsal alanda hareket eder, öteki bireyleri etkiler ve onlardan etkilenir. Toplumsal hayat bu etkileşimlerin bir bütünüdür. Kütle halinde hareket eden bir yığın, kendi içinde değişim yaratmaz, zira buna imkân vermez. Fakat toplum değişip dönüşen bir şey olduğuna göre, o halde değişimin kaynağını yığında değil, tekil olanda, bireyde aramak lazımdır. Değişim, farklılaşma kitlesel bir hareketle değil, bireysel atılımla, bireysel inisiyatifle başlar. Başlıca eserleri: Karşılaştırmalı Suçbilim (1886), Taklidin Yasaları (1890), Monadoloji ve Sosyoloji (1893), Ekonomik Psikoloji (1902). 

Özcan Doğan

Çevirmen, redaktör, yazar. 1981 yılında doğdu. Hacettepe Üniversitesi Fran­sız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Çevirdiği kitaplardan ba­zıları şunlardır: Amerika’da Demokrasi (Tocqueville), Sosyoloji ve Antropoloji (Mauss), Avrupa Düşüncesinin Serüveni (Russ), Sanat (Farago), İntihar (Durkheim), Mısır Mucizesi (Schwaller de Lubicz), Plotinos ya da Bakışın Saflığı (Hadot), Orada Saat Kaç? (Gruzinski), Yöntem Üzerine Konuşma (Descartes), Özdeyişler (La Rochefoucauld).

Notos, Birikim, Birgün, Özgür Edebiyat, Yasakmeyve, Kül Öykü, Öykü Gazetesi, Sarnıç, Kirpi Şiir, Mevzuedebiyat, Peyniraltı Edebiyatı, Edebiyathaber, Lacivert gibi dergilerde öykü, şiir ve yazıları yayımlandı. Bunun Konumuzla Bir İlgisi YokBay How Ne Yapmalı? ve Kendime İyi geceler adlı üç öykü kitabı, Öyle Değil mi Zehra?Yeryüzünde Sesler, Ayakları Pürdikkat Refakatçi Haydutlar adlı üç romanı var.