• Francis Hutcheson ve Ahlâk Duyusu Teorisi

Francis Hutcheson ve Ahlâk Duyusu Teorisi

  • 40,00 TL
  • 28,00 TL


  • Stok Durumu: Stokta var
  • 24 Saatte Kargoda

İskoç Aydınlanması’nın mimarlarından Francis Hutcheson, geliştirdiği ahlâk teorisiyle David Hume, Adam Smith, Immanuel Kant ve pek çok diğer ünlü filozofa esin kaynağı olan bir düşünürdür. Hutcheson’ın “ahlâk duyusu” olarak nitelendirdiği şey ise kendisinin de ifade ettiği üzere “doğal vicdan”dır ve bu insanla birlikte varolmuştur. Ancak vicdanın, “ahlâk duyusu” adıyla, teolojik ve rasyonalist kavrayışlardan arındırılmış ahlâki perspektifte modern, seküler ve empirik bir kavram olarak ortaya çıkışı ve gelişimi, 18. yüzyılın ilk yarısına, yani Aydınlanma Çağı’nın başlangıcına denk gelir. Hutcheson, düşüncelerini 18. yüzyıl bireyci kapitalizminin doğurduğu sıkıntıları bertaraf edememekle itham ettiği teolojik ve rasyonalist ahlâk teorilerinin, özellikle de bu sıkıntıların, acıların ve sefaletin doğrudan sorumlusu olarak gördüğü Hobbescu egoist ahlâk, siyaset ve adalet teorilerinin karşısına koymuştur.

Hutcheson’ın amacı insan doğasını kötümser ya da tek yönlü ele alan ahlâk teorilerinin önünü keserek bu olumsuz durumları bertaraf etmektir ki, bunu da iyimser bir tarzda insan doğasının bilimsel analizini yaparak gerçekleştirmek istemiştir. Temelinde “insana güven” düşüncesi yatan Hutcheson’ın felsefesinde kışkırtıcı bir şeyler bulmak oldukça zordur. Çünkü o, “ahlâk duyusu teorisi” ile, kendine ve ötekilerine yabancılaşmamış, etik ve estetik duyarlılığını yitirmemiş her insanın gayet aşina olduğu ve yüreğinde hissettiği şeyleri, hayırseverlik, müşfiklik, merhamet, diğerkâmlık gibi insani duyguları olgusal/bilimsel bir temelde açıklamaya, Terry Eagleton’ın deyimiyle “yüreğin yasası”nı ortaya koymaya çalışmıştır.
 

  • Felsefe
  • 166 Sayfa
  • Ebat: 14 x 21
  • Kasım 2016 
  • ISBN: 978-605-9328-53-1

İÇİNDEKİLER

 

Önsöz

Giriş


Birinci Bölüm
Francis Hutcheson ve Ahlâk Felsefesinin Gelişimi

Hutcheson’ın Hayatı ve Eserleri

Hutcheson’ın Felsefe Tarihindeki Yeri ve Önemi

     İskoç Aydınlanması ve 18. Yüzyıl Britanya Ahlâk Felsefesi

Ahlâk Duyusu Teorisinin Ortaya Çıkışı


İkinci Bölüm    
İnsan Doğası Sistemi

Shaftesbury’den Hutcheson’a İnsan Doğası Kavrayışı ve Ahlâk Duyusu

Hutcheson’ın Genel Ahlâk Sistemlerini Eleştirisi

     Ahlâki Motivasyon ve Egoizmin Reddi

     Ahlâki Davranış Kuralları

İnsan Doğasındaki Duyu ve Arzuların Sınıflandırılması

Arzuların Bencilliği ve Kamusallığı


Üçüncü Bölüm 
Ahlâk Duyusu ve Ahlâki Motivasyon

Ahlâk Duyusunun Epistemolojisi

     Locke’un Etkisi

     Rasyonalizmin Reddi

     Güzellik ve Erdem Düşüncelerinin Kaynağı

Ahlâki İyi ve Kötü

     İyi ve Kötünün Algılanışında Ahlâk Duyusu

Ahlâki Motivasyon ve Ahlâk Duyusu Üzerine Örneklemeler

     Akıl, Doğruluk ve Erdem


Sonuç

Kaynakça

İskoç Aydınlanması’nın Tarihsel Seyri ve Francis Hutcheson

Dizin

Kemal Bakır

1979’da Erzurum’un İspir ilçesinde doğdu. 2001’de Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek Lisansını ve Doktorasını Atatürk Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde tamamladı. Halen Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Başlıca ilgi alanları ahlâk felsefesi, eğitim felsefesi, sosyal felsefe ve çağdaş Türk düşüncesi olup bu konularda çalışmalarını sürdürmektedir. Yazarın bu konularda çeşitli kitap içi bölüm, makale ve bildirilerinin yanısıra Demokratik Eğitim- John Dewey’in Eğitim Felsefesi Üzerine (Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 2015, 4. Baskı), Natüralist Eğitim: Jean-Jacques Rousseau’da Eğitimin Toplumsal ve Ahlâki Temelleri (Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 2016) başlıklı iki telif kitabı ve bir de kolektif sadeleştirme çalışması (Odette Laguerre, Feminizm Âlem-i Nisvân, Terc. Baha Tevfik, Sadeleştiren ve yayına hazırlayanlar. Kemal Bakır, Ali Utku, Çizgi Kitabevi, Konya, 2015) bulunmaktadır.