• Stokta Yok
    Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar - I

Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar - I

  • 30,00 TL
  • 21,00 TL


  • Stok Durumu: Stokta Yok


Etiketler: kitaplar

Bir atölye çalışması olarak tasarlanan derleme, çağdaş siyaset kuramında var olan farklı yorumlar üzerinden günümüz siyasal yaşamına yönelik söylemlerin izini sürme amacındadır. Alana dair yorumlarıyla öne çıkan düşünürlerin, kurama yönelik söylemleri, bu söylemlerin kendi içindeki bütünlükleri, günümüzde yaşanan sorunlara ne gibi katkıda bulundukları dikkate alınarak eleştirel bir okumayla değerlendirilmektedir.

Konuların ve düşünürlerin seçimi, kurama dair ilgi duyanlar ve kuramsal çalışmaya odaklanan okuyucular göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Buradaki amaç, betimleyici kuram ve yorumsamacı siyaset felsefesi şeklinde ikiye ayrılan çağdaş siyaset kuramına bütünlüklü bir yaklaşım sunabilmektir. Derlemede yer alan düşünürlerin var olan toplumsal sorunlara hangi açılımlarla yaklaştıklarını ortaya koymak temel alınmaktadır. O nedenle irdelenen düşünürlerin kendi ideolojik görüşlerinden bağımsız ele alınması doğru bulunmuştur. Bu çalışma, günümüzde çağdaş siyaset kuramında söylemleriyle öne çıkan düşünürlerle sınırlanmıştır. Buna bağlı kalarak çalışmanın özü ve hedefi, her türlü ön kabul ve/veya ön yargıdan uzak, düşünürlerin öngörülerini irdelemektir.

Kitap dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, ideoloji ve ideolojisizleştirme konusunda düşüncelerin ele alındığı bir çerçeve çalışmasını takiben ikinci bölümde, Carl Schmitt, Hannah Arendt, Frankfurt Okulu temsilcileri ve Walter Benjamin üzerinden siyasetin krizi ve felsefi tartışmalar ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde, Robert Nozick, Antonio Gramsci ve Bob Jessop gibi düşünürlerin yanısıra radikal demokrasi bağlamında devlete dair değerlendirmelere yer verilmektedir. “Kuram ve Yeni Arayışlar” başlıklı dördüncü bölümde, günümüz siyaset kuramında öne çıkan Pierre Bourdieu, Giorgio Agamben, Jacques Derrida, Judith Butler ve Niklas Luhmann gibi yazarların görüşleri değerlendirilmektedir.

 

  • 525 Sayfa
  • Ocak 2011
  • Ebat 14X 21
  • ISBN: 978-975-8717-66-1

 

Yazar hakkında:

HİLAL ONUR İNCE

Rheinisch-Westfaelisch Technische Hochschule Aachen/Almanya’da Siyaset Bilimi, Sosyoloji ve Felsefe eğitimi aldı. Aynı Üniversite’de doktorasını tamamladıktan sonra siyaset kuramı ve siyaset felsefesi alanlarında dersler verdi. 2002 yılından itibaren Hacettepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde görev yapmaktadır. Çalışma alanları siyaset felsefesi, siyaset kuramı, siyasal düşünceler tarihi, toplumsal cinsiyet çalışmaları ve Alman siyasal düşüncesidir. Bu konularda ulusal ve uluslar arası dergilerde çok sayıda makalesi mevcuttur. Das Argument dergisinin yayın kurulunda bulunan yazarın 1999 yılında doktora tezi Almanya’da Nomos yayınevi ve 2010 yılında Muhafazakâr İdeoloji Din Siyaset adlı çalışması Alan Yayıncılık tarafından yayımlanmıştır.