• Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar -III

Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar -III

  • 65,00 TL
  • 45,50 TL


  • Stok Durumu: Stokta var
  • 24 Saatte Kargoda


Etiketler: kitaplar

Bir atölye çalışması olarak tasarlanan derlemenin üçüncü cildinde kitap üç bölümden oluşmaktadır: “Kadın ve Siyaset”, “Kültür ve Toplum” ve “Eylem”.

“Kadın ve Siyaset” başlıklı bölümde ilk olarak, feminist gelenekte çok önemli bir yeri olan Emma Goldman’ın hem anarşizme kuramsal katkısı hem de son derece hareketli olan aktif siyasi yaşamı gözler önüne serilmektedir. Daha sonra feminizm tartışmalarında özgürlük alanlarını farklı açılardan ele alan Simone de Beauvoir ve Luce Irigaray’ın feminizm-özgürlük sorunsalına hangi açılardan yaklaştıkları irdelenmektedir. Gene Julia Kristeva’nın felsefe, edebiyat ve psikanaliz arasında kurduğu ilgi çekici münasebetlerin ardından, feminizm kuramında özgün bir konumda yer alan bell hooks’un sadece cinsiyetçilikle değil, sınıf ayırımcılığı ve ırkçılıkla olan mücadelesinin anlatıldığı yazıyla ilk bölüm sona ermektedir.


İkinci bölüm, praksis, teatrallik ve siyaset arasında Bertolt Brecht’in kurduğu bağlantının izlerinin sürüldüğü, ve bu şekilde yaratılan siyasal bilinç yanında yanılsamaların berhava edildiği ve insanın bu düzen içerisinde yabancılaşmasıyla yüzleşmesinin sağlandığı sanatsal-siyasal mücadelesini konu alan yazıyla başlamaktadır. Wilhelm Reich’ın faşizm analizi ve burada kullandığı kavramsal çerçevelerin ardından, son yıllarda Kültür Çalışmaları alanının önde gelen temsilcilerinden Stuart Hall’ün yöntembilimsel açıdan altyapı-üstyapı ayırımı, kültür ve ideoloji konularındaki kuramsal yaklaşımı ele alınmaktadır. Charles Taylor’ın çok-kültürlülük yaklaşımı, kimlik ve tanınma siyaseti de bir başka yazının konusudur.

Son bölümde, Slavoj Žižek’in Marksizmin tarihsel-düşünsel mirasını yorumlamasının yanısıra siyasal öznenin nasıl oluştuğu ve inşa edildiğinin üzerinde durulduğu özneleşme süreci eleştirel bir okumaya tâbi tutulmaktadır. Burjuva entelektüalizmine ve akademisyen anlayışına karşı tutumuyla bilinen Rancière’in düşüncelerine yoğunlaşıldıktan sonra, “sokak siyaseti” ve sokakta mücadelenin meşru zemindeki siyasi biçimleri Asef Bayat üzerinden işlenmektedir. Alain Badiou’nün “olay” kavramı üzerinden açıkladığı devlet-siyaset ilişkisi ve onun siyaset kavrayışıyla, günümüzde kuramsal anlamda farklı saptamaları, eleştirileri ve çözüm arayışlarıyla öne çıkan düşünürlerin ve görüşlerinin konu edildiği bu çalışma sona ermektedir.


 

  • Editör: Hilal Onur İnce
  • Siyaset Bilimi
  • 460 Sayfa
  • Ebat: 14 x 21
  • Nisan 2015
  • ISBN: 978-605-5063-42-9

İÇİNDEKİLER

 

Sunuş

Siyasalı Yeniden Düşünmek
     
Hilâl Onur İnce
 

Kadın ve Siyaset

Hayatı Boyunca Özgürce Dans Edebilmenin Mücadelesi: Emma Goldman ve İnandıkları Üzerine
     
Emek Yıldırım

Simonde De Beauvoir ve Luce Irigaray Özgürlük Alanları ve Feminist Ütopya
     
Hilâl Onur İnce

Julia Kristeva: Öznellik ve Psikanaliz
     
Filiz Kartal

bell hooks ve Feminizm: Irkçılık, Sınıfçılık, Cinsiyetçilikle Mücadele
      
Pelin Dinçer
 

Kültür ve Toplum

Devrimci Mücadelenin Sanatsal Uğrağı: Bertolt Brecht Tiyatrosu
     
Aysun Gezen

Faşizm ve Psikanalizm: Wilhelm Reich
     
Burcu Baştürk

Stuart Hall: Yapı, İdeoloji ve Kültür
     
Melek Halifeoğlu

Charles Taylor: Tanınma Politikası ve Çok-Kültürcülük
     
Kamil Demirhan
 

Eylem

Slavoj Žižek: İdeoloji ve Siyasal Özne Tartışması
     
Mehmet Kendirci

Rancière’in Kavram Setleri Aracılığıyla Siyaseti Yeniden Düşünmek
     
Armağan Öztürk

Sokağa Dönüş, Sokağın Dönüşü: Asef Bayat
     
Funda Çoban

Alain Badiou: Varlık ve Olay’ın Diyalektik İlişkisi
     
Buket Teneke
 

Dizin

Hilâl Onur İnce

Rheinisch-Westfaelisch Technische Hochschule Aachen/Almanya’da Si­ya­­set Bilimi, Sosyoloji ve Felsefe eğitimi aldı. Aynı Üniversite'de dok­to­ra­sı­­nı ta­mamladıktan sonra siyaset kuramı ve siyaset felsefesi alanlarında ders­ler verdi. 2002 yılından itibaren Hacettepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Ka­mu Yönetimi Bölümü'nde görev yapmaktadır. Çalışma alanları si­ya­set felsefesi, siyaset kuramı, siyasal düşünceler tarihi, toplumsal cinsiyet ça­­lış­maları ve Alman siyasal düşüncesidir. Bu konularda ulusal ve uluslar ara­­sı dergilerde çok sayıda makalesi mevcuttur. Das Argument dergisinin ya­­yın ku­rulunda bulunan yazarın 1999 yılında doktora tezi Almanya'da Nomos ya­yınevi ve 2010 yılında Muhafazakâr İdeoloji Din Siyaset adlı ça­lış­ması Alan Yayıncılık tarafından yayımlanmıştır. 2011 yılında Günümüzde Yeni Siyasal Yak­la­şımlar’ın ilk cildi Doğu Batı Yayınları tarafından yayımlan­mış­tır.