• Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar -II

Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar -II

 • 125,00 TL
 • 87,50 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Kitap iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde köklerinden kopmuş, aslından uzaklaşmış, toplumda yabancılaşmış mutsuz ve huzursuz insanın, toplumda bu korku ve tehdit algısı içinde giderek sinen ve pasifize edilen bireyin en canlı ve etkili betimlemelerinden birini yapmış olan Jean-Paul Sartre’ın özgürlük problemine yaklaşımı temelinde bir girişle başlanmaktadır. “Özgürlük ve Hümanizm” adı altındaki bu bölümde, Leo Kofler tarafından kavramsallaştırılan bu iki kavramın yanısıra Isaah Berlin’in negatif özgürlük kavramı ve onun etrafında gelişen tartışmalar ile Gilles Deleuze’ün sivil toplum içerisinde silik konumdaki bireylerin edimsellik sorununa getirdiği tanımdan hareketle onun genel felsefi yaklaşımı ele alınmaktadır.

“Devlet ve Hukuk” başlıklı ikinci bölüm ise, Troçki ve enternasyonalizm sorunu ile başlamaktadır. Gene Rosa Luxemburg’un kısaca hayat hikâyesinin verildiği bir sonraki yazıda onun ulus-devlet, militarizm ve kapitalizm ilişkisini nasıl tanımladığı üzerinde durulduktan sonra Nicos Poulantzas’ın kapitalizm-faşizm-diktatörlük arasında kurmuş olduğu ilişkinin yanında faşizmi oluşturan koşullar veyönetimdeki keyfîlik değerlendirilmektedir. Negri ve Hardt’ın “İmparatorluk”, çokluk ve iktidar kavramlarını hangi bağlamda kullandıkları; Ronald Dworkin’in ilkeli yargılama anlayışı perspektifinde yargılama faaliyeti ve içtihat sorunu; Immanuel Wallerstein’ın dünya-sistemler kuramı temelinde devlet-merkezciliğin reddiyesi; Roger Griffin üzerinden modernizm-faşizm anlayışının eleştirisi; ve son olarak Andrew Feenberg’in teknoloji ve felsefe ilişkisi kitapta ele alınan diğer konular arasında... 


 • Editör: Hilâl Onur İnce
 • Kitabın Başlığı: Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar - II
 • Yayına Hazırlayan: Ufuk Coşkun
 • Kapak Tasarımı: Mr. Z & Z
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 122; Siyaset Bilimi Dizisi - 10
 • Basım Bilgileri: 1. Basım: Nisan 2015
 • Sayfa Sayısı: 472
 • ISBN: 978-605-5063-41-2
 • Boyutları: 14 x 21


Sunuş

Siyasal Olana Dair Perspektifler
     
Hilâl Onur İnce

 

Özgürlük ve Hümanizm

Felsefenin Derinliklerinden Gelen Muhalif Bir Çığlık: Sartreci Varoluşçu Felsefe
     
İsmet Yiğit

Hümanizm, Diyalektik ve Praksis Bütünlüğü: Leo Kofler ve Çağdaş Marksizm Yorumu
     
Hilâl Onur İnce

Hobbes’tan Berlin’e Negatif Özgürlük Düşüncesi ve Berlin’in Agnostik Liberalizmi
     
Armağan Öztürk

Gilles Deleuze: Edimselliğin Ontolojisi
     
Doruk Çamlıbel
 

Devlet ve Hukuk

Lev Troçki’nin Sürekli Devrim Kuramı ve Enternasyonalizm Nosyonu
     
Emek Yıldırım

Rosa Luxemburg: “Die Toten Mahnen Uns”
     
Ali Buğra Küçük

Nicos Poulantzas’tan Yapısalcı Bir Faşizm Kuramı Denemesi: Faşizm ve Diktatörlük
     
Ahmet Emre Çoban

İmparatorluk, Çokluk, Ortak Zenginlik: Bir Giriş
     
Soner Torlak

İlkeli Yargıcın Peşinde:Ronald Dworkin ve Yargılama Faaliyetinde Yorum Sorunu
     
Bilal Canatan

Immanuel Wallerstein: Bağımlı Devlet Eleştirisi Üzerinden Devlet Bağımlılığını Aşma Kalkışması Olarak Dünya-Sistemler Kuramı
     
Mustafa Arıkan

Modernist Bir Siyasal Tarz Olarak Faşizm: Roger Griffin’in Faşizm Analizi
     
Doğancan Özsel

Andrew Feenberg Ve Feenberg’de Teknoloji Felsefesi
     
Cenay Babaoğlu
 

Dizin

Hilâl Onur İnce

Rheinisch-Westfaelisch Technische Hochschule Aachen/Almanya'da Si­ya­set Bilimi, Sosyoloji ve Felsefe eğitimi aldı. Aynı Üniversite'de dok­to­ra­sı­nı tamamladıktan sonra siyaset kuramı ve siyaset felsefesi alanlarında ders­ler verdi. 2002 yılından itibaren Hacettepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Ka­mu Yönetimi Bölümü'nde görev yapmaktadır. Çalışma alanları si­ya­set fel­sefesi, siyaset kuramı, siyasal düşünceler tarihi, toplumsal cinsiyet ça­lış­maları ve Alman siyasal düşüncesidir. Bu konularda ulusal ve uluslar ara­sı der­gilerde çok sayıda makalesi mevcuttur. Das Argument dergisinin ya­yın ku­­rulunda bulunan yazarın 1999 yılında doktora tezi Almanya'da Nomos ya­­yınevi ve 2010 yılında Muhafazakâr İdeoloji Din Siyaset adlı ça­lış­ması Alan Yayıncılık tarafından yayımlanmıştır. 2011 yılında Günümüzde Yeni Siyasal Yak­la­şımlar’ın ilk cildi Doğu Batı Yayınları tarafından yayımlan­mıştır.