• Karşılaştırmalı Edebiyata Giriş

Karşılaştırmalı Edebiyata Giriş

 • 175,00 TL
 • 122,50 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Karşılaştırmalı edebiyata ilk sihirli formülüyle dokunan, “Weltliteratur” (dünya edebiyatı) kavramıyla Goethe olmuştur. Bu yaklaşıma göre farklı ulusların klasik eserleri, ortak bir edebiyat hazinesinde toplanır ve tüm insanlığa mâl olur. İlâhi Komedya yalnızca İtalya’ya ait değildir ve Don Quijote de İspanya’nın sınırlarını aşar. Faust çevrildiği dilde yeniden yazılmış sayılır. Almancada Hafız, Fransızcada Shakespeare ve Türkçede Márquez’in yankı bulmasının anlamlı bir karşılığı vardır. Böylelikle başyapıtlar, kayda geçirildiği dilin ötesinde aynı zamanda başka uluslardaki çevirmenlere, eleştirmenlere, okurlara ve yorumculara da aittir. Dillerarası bu geçişlilikler, ulusal edebiyat karşısında dünya edebiyatının gücünü ve zenginliğini gösterir.

Karşılaştırmalı Edebiyata Giriş alana dair çözümlemeler eşliğinde kapsamlı bilgiler içeren bir yapıt. Okura edebiyat tarihi, edebî eleştiri, kuramsal yaklaşımlar ve disiplindeki güncel değişimlere ilişkin bir çerçeve sunuluyor; karşılaştırmalı edebiyatın tarihine ve çeşitli araştırmacılar tarafından nasıl uygulandığına dair örnekler veriliyor. Kitabın önemli bir özelliği, sadece Avrupa edebiyatı ile yetinilmemesi, Latin Amerika edebiyatından Çin edebiyatına uzanan geniş bir yelpazede yazar, düşünür, kavram ve ekollere yer verilmesi. Ayrıca günümüzdeki kuramsal edebî ve teknik meseleler incelenirken birçok sanat dalıyla karşılaştırmalar yapılıyor. Tüm bunların yanında karşılaştırmalı edebiyata dair okuma önerileri ve geniş bir terimler sözlüğü, çalışmanın içeriğini pekiştiriyor ve bağlamıyla daha tutarlı bir hale getiriyor.


 • Yazarlar: César Domínguez, Haun Saussy, Darío Villanueva
 • Kitabın Başlığı: Karşılaştırmalı Edebiyata Giriş: Yeni Eğilimler ve Uygulamalar
 • İngilizce Özgün Metin: Introducing Comparative Literature: New Trends and Applications
 • Çeviren: Aytek Sever [İngilizce]
 • Yayına Hazırlayanlar: Taşkın Takış, Ufuk Coşkun
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 355; Edebiyat Dizisi - 82
 • Basım Bilgileri: 1. Basım: Eylül 2022
 • Sayfa Sayısı: 328
 • ISBN: 978-625-8123-10-4
 • Boyutları: 13,5 x 21
 • Kapak Resmi: William-Adolphe Bouguereau, "Sanat ve Edebiyat" (detay), 1867.

Önsöz

Teşekkür


1. Karşılaştırmalı Edebiyat ve Edebiyat Araştırmalarının Geleceği

Edebiyatın Araştırılması

Kökenler

Tanım ve Ütopya

Tarihsel Dönüşümler

Teorik ve İdeolojik Dönüşümler

Postmodern Kriz

“Yeni Paradigma”nın Güncel Geçerliliği

Karşılaştırmalı Metodoloji


2. Edebiyatlararası Teori Olarak Karşılaştırmalı Edebiyat

Edebiyatlararası Teori Nedir?

Sağduyuya Dayalı Nosyonların Bir Eleştirisi Olarak Teori

Edebî Gelişimin İki Kolu

Kültürlerarası Bir Ara Dönem

Dünya Edebiyatına Doğru

Ďurišin’den Sonra Edebiyatlararası Teori


3. Karşılaştırmalı Edebiyat ve Dekolonyalite

Karşılaştırmayı Nereye Konumlandırmalıyız?

Karşılaştırmalı Edebiyattan Alınacak Bazı Dersler

Söyleşimsel Bir Karşılaştırmalı Edebiyat için Bazı Sorular


4. Karşılaştırmalı Bir Pratik Olarak Dünya Edebiyatı

Dünya Edebiyatı Üzerine Çeşitlemeler

Eşitler Arasında Bir Söyleşim?

Okul ve Kütüphane

Akültürasyon, Transkültürasyon, Küreselleşme

Dünya Edebiyatının İçeriği?


5. İzlek ve İmgeleri Karşılaştırmak

İzlekleri Yanlış Anlamak

Ulusal İmajlar

Benzerlikten Farklılığa

İzlekleştirme Olarak İzleksellik


6. Karşılaştırmalı Edebiyat ve Çeviri

Çevirinin Görünürlüğü/Görünmezliği

Transdüksiyon

Çevrilemezlik?


7. Karşılaştırmalı Edebiyat Tarihi

Karşılaştırmalı Tarihten Neler Öğrenebiliriz?

Karşılaştırmalı Edebiyat Tarihi Üzerine Deneyler

AILC/ICLA Komitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Tarihi Dizisinin Bazı Önemli Katkıları

Haritalar

Düğüm Noktaları

Marjinosantrik Kentler


8. Sanatlararası Karşılaştırma

Sanatların Birbirine Işık Tutması

Modernitenin Yedi Sanatı

Transpozisyon, İlerimetinsellik, Ardıl İşlem

Müzik ve Edebiyat

Edebiyat ve Plastik Sanatlar: Ekfrasis

Pre-Sinema


9. Edebiyatın Geri Dönüşü

Gutenberg Galaksisi

Söz ve Teknoloji: Mecralararasılık

Sözlülük, Yazı, Basım

İnternet Galaksisi

Modern Kanonun Oluşumu

Edebiyat ve Zaman

Okuma ve Eğitim

Edebiyat ve Küreselleşme

Kozmopolit Bir Etik


Sözlükçe

Terimce

İlave Okumalar

Kaynakça

Dizin

César Domínguez

Santiago de Compostela Üniversitesi’nde (USC) karşılaştırmalı edebiyat dersleri vermektedir ve Avrupa Entegrasyonu Jean Monnet Kürsüsü başkanlığı görevini yürütmüştür. Akademik ilgi alanları arasında İspanyol, Avrupa ve Dünya Edebiyatı, edebiyat teorisi, çeviribilim, kozmopolitlik, ekoeleştiri ve minör edebiyatlar yer almaktadır. Katkıda bulunduğu ve üyesi olduğu kuruluşlardan bazıları ICLA, ACLA, Stockholm Dünya Edebiyat Tarihi Kollegyumu, Academia Europaea’dır.


Haun Saussy

Chicago Üniversitesi’nde karşılaştırmalı edebiyat dersleri vermektedir. Akademik ilgi alanları arasında edebiyat teorisi, çeviribilim, Doğu Asya dil ve uygarlıkları, sosyal düşünce, söylemlerarasılık, lirik şiir, sözlü edebiyat ve müzikoloji yer almaktadır. Fransızca ve Çinceden çeviriler yapmıştır; seyahate ve performansa dayalı deneysel edebiyat araştırmaları ve uygulamalarıyla uğraşmaktadır. Katkıda bulunduğu ve üyesi olduğu kuruluşlardan bazıları ACLA ve AAA&S’dır.


Darío
Villanueva

Santiago de Compostela Üniversitesi’nde (USC) uzun yıllardır İspanyol Edebiyatı, edebiyat teorisi ve karşılaştırmalı edebiyat dersleri vermektedir. Akademik ilgi alanları arasında filoloji, Hispanik Amerika Edebiyatı, eleştiri teorisi ve göstergebilim yer almaktadır. Katkıda bulunduğu ve üyesi olduğu kuruluşlardan bazıları ICLA, Real Academia Española, Asociación Internacional de Hispanistas, Asociación Española de Semiótica’dır. Sanat ve kültür dergisi El Cultural için düzenli olarak yazılar yazmaktadır.

Aytek Sever

Şair, çevirmen. Bazılarını e-kitap olarak yayımladığı Hiperbor, Siòn, Moto Perpetuo, Anka, Omega gibi şiir toplamlarının yanısıra, R. W. Emerson, H. D. Thoreau, W. Whitman, W. Kandinsky, R. Tagore, D. H. Lawrence, G. Stein çevirileri vardır. Iowa Üniversitesi (UI) International Writing Program (IWP) bünyesinde WhitmanWeb üzerinden yayımlanan “Song of Myself in Turkish” projesinin çevirmenidir.