• Edebiyat Eleştirisine Eleştirel Bir Bakış

Edebiyat Eleştirisine Eleştirel Bir Bakış

 • 105,00 TL
 • 73,50 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Edebiyatta bir eleştirinin nasıl olması gerektiğine dair genel ölçüler düşünüldüğünde “Bizde eleştiri var mı?” ya da “Bizde eleştirmen var mı?” sorularının büyük ölçülerde aşıldığı görülecektir. 

Tam da bu noktada Gürsel Aytaç bir adım daha öteye geçerek mevcut eleştiri literatürünü gözden geçirmekte ve bu çalışmasında yaptığı gibi “eleştirinin eleştirisi”ne girişmektedir. Türk edebiyatında eleştiri üzerine düşünceleriyle ilk akla gelen A. H. Tanpınar, Mehmet Kaplan, Nurullah Ataç, Fethi Naci, Hüseyin Cöntürk, Berna Moran, Talât Sait Halman, Yıldız Ecevit ve daha birçok eski ve yeni isim hatırı sayılır bir literatür oluşturmuşlardır. 


Bu çalışmasında Aytaç, edebiyatımızın tüm bu birikimini bir edebiyat bilimi çerçevesinde eleştirinin kurallarına ve tarafsızlığına sadık kalarak değerlendirmektedir. Ve Aytaç’ın tanıdığımız o yalın ve açık üslubuyla öğrenci –yaklaşık üç kuşak– ve okurları karşısında öğreticiliğine hâlâ devam etmektedir. 


 • Yazar: Gürsel Aytaç
 • Kitabın Başlığı: Edebiyat Eleştirisine Eleştirel Bir Bakış
 • Yayına Hazırlayan: Mirze Mehmet Zorbay
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 169; Edebiyat Dizisi - 36
 • Basım Bilgileri: 1. Basım: Şubat 2017
 • Sayfa Sayısı: 104
 • ISBN: 978-975-2410-39-8
 • Boyutları: 14 x 21


Önsöz


I. Akademisyen Eleştirmenler

Tanpınar ve Edebiyat Eleştirisi

Mehmet Kaplan’ın “Hikâye Tahlilleri

Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın (1886-1973) Gülen Ada’sı

“Yüksek Gerilim

Yıldız Ecevit’in Kurmaca Bir Dünyadan Kitabının Eleştirimize Katkıları

Berna Moran (1921-1993) Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış ve Eleştirinin Eleştirileri

Hilmi Yavuz, Berna Moran’ın Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış’ını Eleştiriyor

Talât Sait Halman’dan Türk Edebiyat Eleştirisine “Sömürgecilik” Eleştirisi

İpşiroğlu’nun “Eleştirinin Eleştirisi”ne Eleştirel Bir Bakış


II. Eleştirmenliği Meslek Edinenler

Nurullah Ataç’ın Deneme ve Eleştiri Yazıları: Karalama Defteri ve Ararken

Eleştirinin Eleştirisi Konusunda Bir Fenomen: Nurullah Ataç

Fethi Naci’nin Beşinci Eleştiri Günlüğü

Memet Fuat: Eleştirmenin Sanatçılığı Üzerine

Cemil Meriç’in “Kırk Ambar”ı

Hüseyin Cöntürk (1918-2003) “Eleştirmeden Önce

Asım Bezirci (1927-1993

Semih Gümüş Kurmaca Eserler ve Eleştiri Üzerine


III. Edebiyatımızda Dil Sorunu ya da Çekişmesi

Edebiyat Eleştirilerinde Dil Konusu Dil ve Edebiyat

Edebiyat Eleştirilerinde Dil Konusu


IV. Yaratıcı Yazarların Eleştirileri

Öteki Renkler’de Orhan Pamuk’tan Edebiyat Eleştirilerine Eleştiri

Attilâ İlhan’ın Hangi Edebiyat’ında Eleştiri

Kemal Tahir’in Edebiyat Notlarında “Türkçe”

Peyami Safa’nın “Tenkit” Eleştirisi

Selim İleri’nin Edebiyat Eleştirisi

Nedim Gürsel’den Edebiyat Eleştirileri

Nazım Hikmet’in Edebiyat Eleştirileri

Andaç’tan “Çıkmazdaki Edebiyat”


V. Bazı Genç Hikâyecilerin Özel Sorunu

Hece’nin Öykü Özel Sayısı’nda Eleştiri Oturumu


VI. Edebiyat Çevirisine Eleştirel Bir Bakış

Çeviri Eleştirisi

Akşit Göktürk’te Çeviri Eleştirisi

Dilin Dili Olsa


Sonuç

Kaynakça

ÖNSÖZ

 

Memet Fuat, Eleştiri Üstüne başlıklı kitabında Kemal Bek’in (d. 1946) “Türk eleştirisindeki en önemli eksiklik eleştirinin eleştirisidir” sözüne hak verir: “Evet, doğru söylüyor Kemal Bek, Türk eleştirisindeki en önemli eksiklik eleştirinin eleştirisi…” (s. 213)

Bu konuda ne var ne yok diye araştırırken Zehra İpşiroğlu’nun Eleştirinin Eleştirisi kitabını buldum; derken sevgili dostum Yıldız Ecevit’in Türk Edebiyat Eleştirisi: Bir Sistemleştirme Denemesi başlıklı incelemesi benim için ufuk açıcı oldu. Ayrıca edebiyat çevirilerinin edebiyatımızda yerinin önemini göz önünde tutarak edebiyat eleştirisinin eleştirisi konusunu dil, çeviri alanlarıyla genişletmek istedim. Bilindiği gibi şimdiye kadar esas uzmanlık alanım Alman edebiyatından çevirilerimin yanısıra çağdaş Türk edebiyatının şiir dışında diğer alanlarıyla ilgilendim ve roman, deneme vb. gibi edebiyatın nesir alanlarında araştırmalarım yayımlandı. Edebiyat Eleştirisine Eleştirel Bir Bakış, bu yeni araştırma ve incelemelerimin ürünüdür. Edebiyat dünyamıza, yeni yetişen edebiyatçılarımıza yararlı olacağını umuyorum.

 

Gürsel Aytaç

Gürsel Aytaç

Eskişehir doğumlu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde Alman Dili ve Edebiyatı ile Latin Dili ve Edebiyatı öğrenimi gördü. Aynı fakül­te­de Alman Dili ve Edebiyatı Dalında asistan oldu. Uzun yıllar bu fakültede dersler verdi. “Hermann Hesse’nin Boncukoyunu Romanında Var Olma ve Oluş” ko­nulu teziyle doktor, “Chr. Martin Wieland’ın Geschichte des Agathon Romanında Mutluluk” konulu Almanca yayınıyla doçent, 1975’te iki ciltlik Alman Edebiyatı Tarihi, “Romancı Yönüyle Heinrich Böll”, “Thomas Mann’ın ‘Büyülü Dağ ve ‘Lotte Weimar’da, Romanlarındaki Edebî Kişiliği” kitaplarıyla profesör oldu. Alman, Avusturya ve İsviçre edebiyatlarından modern ve klasik pek çok yazarı Türkçeye kazandırmış, onlar hakkında yazılar yazmıştır. Karşılaştırmalı edebiyat biliminin Türkiye’de yerleşmesine katkıları büyüktür. Doğu Batı Yayınları’ndaki öteki çalışmaları: Ricarda Huch, Alman Romantizmi, (Çeviri, 2005), Schiller, (Derleme ve Çeviri, 2008), Georg Simmel, Tarih Felsefesinin Problemleri (Çeviri, 2008), Goethe Der ki… (Derleme ve Çeviri, 2010), Yeni Çağ Al­man Edebiyatı (Telif, 2012), Çağdaş Alman Edebiyatı (Telif, 2012), Çağdaş Türk Romanı Üzerine İncelemeler (Telif, 2012), Novalis, Fragmanlar (Çeviri, 2014), Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi (Telif, 2016), Genel Edebiyat Bilimi (Telif, 2016).