• Kavramlar Tarihi Özgürlük

Kavramlar Tarihi Özgürlük

 • 130,00 TL
 • 91,00 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Özgürlük aynı anda hem ontoloji ve teoloji hem de siyaset felsefesiyle ilgili bir meseledir. Bu kavramın işaret ettiği durum ilk bakışta apaçıktır. İnsanın engellenmeden veya sınırlandırılmadan istediğini seçebilmesi, yapabilmesi veya hareket edebilmesi özgürlüğü anlatır. Ancak işin içine determinizm, yazgı, arzu, irade ve seçim gibi unsurlar girince insanın özgürlüğüne dair tartışma daha karmaşık bir kerteye doğru dönüşüme uğrar.

Tarih boyunca pek çok düşünür ve ideoloji insanın hem özgür olup hem de siyasal toplumun bir üyesi olarak yaşamasının mümkün olup olmadığı sorusuna yanıt aramaya çalışmıştır. Bu son hatırlatma bağlamında özgürlük, yurttaşın devlet ve bireyin toplumla kurduğu ilişkinin nirengi noktasını oluşturur. Özellikle modern toplumların örgütlenme biçimi bağlamında özgürlüğün yokluğu devleti meşru, toplumsal yaşantıyı ise anlamlı olmaktan çıkarır.

Armağan Öztürk ve C. Cengiz Çevik tarafından derlenen bu çalışma özgürlük kavramının düşünce tarihindeki serüvenini bir dizi makale aracılığıyla soruşturmakta. Filoloji, felsefe, siyaset bilimi, sosyoloji ve tarih bilimlerine ait birikimleri metinleştiren çalışmaların ortak noktası ise ele aldıkları düşünür, düşünce akımı veya dönemde özgürlüğün içeriğini sınırlarıyla birlikte ayrıntılı bir şekilde ortaya koymaktır.


 • Editörler: Armağan Öztürk - C. Cengiz Çevik
 • Kitabın Başlığı: Kavramlar Tarihi Özgürlük
 • Yayına Hazırlayan: Ufuk Coşkun
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 343; Felsefe- 90
 • Basım Bilgileri: 1. Basım: Nisan 2022
 • Sayfa Sayısı: 684
 • ISBN: 978-625-7030-98-4
 • Boyutları: 13,5 x 21
 • Kapak Resmi: Ange-Louis Janet, Cumhuriyet, 1848.Sunuş
        Armağan Öztürk & C. Cengiz Çevik

Antik Yunan Sofist Düşünürlerinde Özgürlük
        Gökhan Çelen

Platon’a Göre Özgürlük ve Adalet
        Geoff S. Bowe

Kinik Felsefede Özgürlük: Toplum Karşıtlığının Etiği
        C. Cengiz Çevik

Ortaçağ İslâm Düşüncesinde Nedensellik ve İrade Özgürlüğü Sorunu
        Hasan Aydın

Terk-i Tac
Yok Oluş ile Özgürleşen Melâmîlerin Öyküsü
        M. Olgay Söyler

Machiavelli’ye Göre Özgürlük ya da Castruccio Castracani’nin Virtù ile Fortuna Arasındaki Özgürlüğü
        Cemal Bâli Akal

Modernlerin Özgürlük Anlayışının Mimarı: Thomas Hobbes
        Ahu Tunçel

Spinoza’da Özgürlük Sorunu
        Eylem Canaslan

Devrim ve Özgürlük: Edmund Burke ile Thomas Paine’in Özgürlük Kavrayışları
        Doğancan Özsel

Kant’ın Etik Kuramında Özgürlük
        Engin Koca

Hegel’in Özgürlük Felsefesinin Tinin Fenomenolojisi’ndeki Temelleri: Tarih Felsefesi Üzerine Dersler ve Mantık Bilimi Bağlamında Bir Yorum Denemesi
        Doğan Göçmen

John Stuart Mill’in Özgürlük Savunusu
        Gökhan Murteza

Çoğulcu Bir Evrende İnsan Özgürlüğü: William James’in Perspektifi
        Celal Türer

Frankfurt Okulu Düşüncesinde Totalitarizm Tartışması: Akıl ve Özgürlüğün Diyalektik Birlikteliği
        Armağan Öztürk & Hatice Karakuş Öztürk

Başkası ve Avrupa’nın Başkası Gerilimi Arasında Jean-Paul Sartre’ın Özgürlük Düşüncesi
        Emine Canlı

Hannah Arendt’te Özgürlüğün İnşası ve Korunması Üzerine
        Fatmagül Berktay

Georges Gurvitch
Determinizm ile Özgürlük Üzerine Bir İnceleme
        Soner Kavuncuoğlu

Özgürlüğün Uğrakları: Henri Lefebvre’in Metafelsefesi
        M. Ertan Kardeş

Özgürlüğün Hermeneutiği: Ricœur’de Anlatı ve Özgürlük
        Güncel Önkal

Özgürlük, Otorite, İktidar: Bir Siyaset Felsefesi Olarak Anarşizmin Eleştirel Değerlendirmesi
        A. Özgür Gürsoy & D. Burcu Eğilmez

Paul K. Feyerabend’ın Epistemolojik Anarşizmi: “Özgür Bir Toplumda Bilim” ve Eğitim
        Kemal Bakır

Demokratik Müdahale ve Özgürlük
        Yavuz Yıldırım

Armağan Öztürk

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. Önce Kocaeli Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, ardından da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Aynı üniversitede 2014 yılında siyaset bilimi doktorasını tamamlayan Öztürk’ün çalışmaları daha çok siyaset felsefesi, siyaset teorisi ve siyaset sosyolojisi gibi alanlarda somutlaşmıştır. Yazar, 2014 yılından beri Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Siyasi Düşünceler Tarihi alanında Siyaset Bilimi Doçenti unvanına sahip olan Öztürk’ün daha önce Dipnot Yayınları’ndan Toplumsal Üzerine Yeni Perspektifler, Phoenix Yayınları’ndan Yeni Sol Yeni Sağ ile Postyapısalcılık, Doğu Batı Yayınları’ndan Res Publica adıyla üç derleme kitabı basıldı. Nomos Yayınları Türkiye Tartışmaları serisinin editörlüğünü üstlenen Öztürk, bu seri kapsamında Political Culture of Turkey in the Rule of the AKP, The Transformation of Publicity in Turkey ve Living Together kitaplarının editörlüğünü yaptı. Öztürk’ün son kitap çalışmaları Yurttaşlık ve Demokrasi başlığıyla Nika Yayınları ile Siyasal ve Sosyal Kuram adıyla Çizgi Yayınları’ndan basıldı.

 

C. Cengiz Çevik

İstanbul Üniversitesi, Latin Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamlamış, farklı üniversitelerde Latince okutmanlığı yapmıştır. Çalışma alanı antik literatürde siyaset ve felsefe ilişkisidir, bunun yanısıra Latince ve Eski Yunancadan çeviriler yapmakta ve akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Kitapları: Cicero’nun Devleti (YKY, 2017), Roma’da Siyaset ve Felsefe (İthaki, 2019). Bazı çevirileri: Cicero, Devlet Üzerine, Yasalar Üzerine, Seneca, Mutlu Yaşam Üzerine – Yaşamın Kısalığı Üzerine, Kinik Felsefe Fragmanları, Stoa Felsefesinin Kuruluş Fragmanları