İndirim

Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler

Ümit Hassan

Stok Durumu: Stokta Var

34,00 TL 23,80 TL
KDV Hariç: 23,80 TL
Miktar:

Şamanlık inanç sistemi, kökeni ve temel özellikleriyle, tek tek kandaş topluluklar bakımından ve hayat tarzı olarak kandaş toplum bakımından arkaik bir asla dayanır; dünya gelişimi bakımından tarihöncesi’ne aittir; yeryüzünde hiçbir uygarlığın (medeniyet) mevcut olmadığı dönemin ürünüdür ve societas’la bütünleşir. Hattâ, şamanlığın oluşum serüveni, takvimsel zaman bakımından, uygarlığın doğuşundan (Mezopotamya-Sümer) en az 20.000 ilâ 25.000 yıl öncesinde başlar.

Orta Asya şamanlığı, bütün ilkel toplulukların inançlarıyla aynı temellere dayanan; uyguladığı “teknik”ler itibariyle Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avustralya ve dünyanın bütün yörelerine yayılmış ilkel-kandaş topluluklardaki pratiklerle örtüşen; özel olarak coğrafya üretici gücü doğrultusunda oluşmuş bulunan; avcılığın geçim tarzıyla köklenmiş; gelişimi itibariyle avcılığın manevî mirasını devralmış olan Asya göçebeliğinin ayrılmaz bir tamamlayıcısı olmuş; kandaşlığın toplu eylemini simgeleştirerek bir Tarih gücü hâline getirmiş temel inanç sistemidir.

Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler, Türkçede bu alanda üretilmiş az sayıdaki telif çalışmalardan biridir. Yapıt boyunca, Orta Asya ve eski Türk toplumunun gelişim-değişim dinamikleri çok canlı biçimde ele alınırken, antropoloji ve siyaset biliminin zengin örneklerine de tanıklık edilmektedir.

Anahan (anaerkil) örgütlenmenin esasları, şamanlığın toplum yapısındaki yeri ve bugüne uzanan etkileri, Türklerde inanç, eylem ve davranış biçimlerinin kökenleri, Türk toplumu hakkında kanıksanmış kimi tezlerin çürütülmesi ve bazı yeni tezlerin değerlendirilmesi “han/hakan” terim-kavram’ının gerisinde yatan toplumsal gerçekliğin zaman içindeki değişimi, kitapta işlenen bazı konular arasındadır.

Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü’nü almış bulunan eser, özellikle, “devlet” konusu ile ilgili olarak, çeşitli tarih-dışı eğilimleri sergilemesi ve eleştirmesiyle de dikkat çekicidir.  


  • Yazar: Ümit Hassan
  • Kitabın Başlığı: Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler
  • Yayına Hazırlayan: Taşkın Takış
  • Kapak Tasarımı: Mr. Z & Z
  • Kapak Resmi: Vasily Vereshchagin, “Bayramlık kıyafetleriyle sohbet eden Taşkentli dervişler”, 1870
  • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 46; Tarih Dizisi - 8
  • Basım Bilgileri: 5. Basım / Eylül 2015 [1. Basım / 1986 Verso Yayıncılık, 2. Basım / Temmuz 2009]
  • Sayfa Sayısı: 331
  • ISBN: 978-975-8717-50-7
  • Boyutları: 15,5 x 23,5

Ümit Hassan

Ümit Hassan, 2009’da, ‘kamusal’ alanda kırk dört, öğreticilik mesleğinde kırk bir (buçuk) yılını tamamladı. Bunun her yılını, her yarıyılı ders vererek geçirdi. Kendi deyişiyle, “çok sayıda, değişik (ve dağınık) ders verme ‘iş’inde” hiç ara vermediği için olacak, “rekor sahibi”.

T.C. Ziraat Bankası’nda dört yıl ve Mülkiye’de yirmi bir yıl (bunlar bir hayli örtüşür); ODTÜ’de altı yıl; Güzelim Kıbrıs’ta, Yakın Doğu Üniversitesi’nde on yedi yıl yaşadı.

Öğrencileri, eşi, kızı, torunu, oğuldâmâdı, arkadaşları, nice sevdikleri var. Resim yapamadığı ve bilhâssa, maça gidemediği için hayıflanıyor.

WhatsApp Destek Hattı