• Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu

Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu

 • 42,00 TL
 • 29,40 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Türk milliyetçiliğini Batı’daki ideolojik akımlardan farklı olarak tamamen kendine özgü tarihsel koşullar içinde aramak gerekir. Yusuf Akçura’nın tanımlamasıyla Türk milliyetçiliği ne Osmanlı burjuvazisi içinde gelişen Türk burjuvazisinin bir önerisi olarak ortaya çıkmış ne de Osmanlı okullarında öğretilmiştir. Türk milliyetçiliği, Türkler hakkında bilgi içeren yabancı eserlerden, Osmanlı Devleti içinde ve etrafında yaşayan milletlerin faaliyetinden öğrenilmiştir. Osmanlı Devleti’nde Türk etnik grubu içinde bir burjuvazi ortaya çıkamadığı için, İttihat ve Terakki ile birlikte kapitalizmin gelişmesinde devlet önemli bir rolü üstlenmek durumunda kalmış ve milliyetçilik asker-sivil-aydın kadrolarda geniş bir zemin bulabilmiştir. Ve Türk milliyetçiliği Osmanlı İmparatorluğu’nu oluşturan milletler arasında en son ortaya çıkabilmiştir.

Ali Engin Oba, Osmanlı devlet ve millet sisteminin kapsamlı bir resmini sunmakta, öncelikle iç dinamiklere yer vermektedir. Son yüzyıla gelindiğinde ise imparatorlukta bambaşka hareketlilik ve çözülüşler, tepki ve yankılar söz konusudur. Sırbistan, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan ve Arnavutluk’un bağımsızlık süreçleri, Balkan Savaşları ve Rumeli’nin kaybı, Panslavizmin Türk aydınları üzerindeki etkisi, Turancılık akımı ve Türkoloji alanındaki ilmî gelişmeler Türk Milliyetçiliğini hazırlayan belli başlı sebepler arasındadır. Ayrıca kitapta Akçuraoğlu Yusuf, Ağaoğlu Ahmet, Hüseyinzade Ali Bey, İsmail Gaspıralı, Ziya Gökalp gibi bu akımın kurucu isimleri üzerinde durulmakta, Tercüman Gazetesi, Genç Kalemler, Türk Ocakları ve Türk Yurdu gibi dergi ve kurumlar ayrıntılı bir şekilde tahlil edilmektedir.


 • Yazar: Ali Engin Oba
 • Kitabın Başlığı: Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu
 • Yayına Hazırlayan: Ufuk Coşkun
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 259; Tarih Dizisi - 34
 • Basım Bilgileri: 2. Basım / Mart 2020 [1. Basım / Ocak 1995 - İmge Kitabevi]
 • Sayfa Sayısı: 274
 • ISBN: 978-605-2133-87-3
 • Boyutları: 13,5 x 21

Bu kitabın detaylı "İçindekiler" bölümünü .pdf formatında buradan indirilebilirsiniz.

Yazarın kaleme aldığı "Önsöz" bölümünü .pdf formatında buradan indirilebilirsiniz.

Ali Engin Oba

Büyükelçi Prof. Dr. Ali Engin Oba, İstanbul’da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Galatasaray Lisesi’nde tamamlamıştır. Daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Diplomasi Dış Münasebetler Şubesi ile Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nin Tarih Bölümünü bitirmiştir. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde Tiyatro Bölümü’nde dramatik yazarlık konusunda yüksek lisans ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi doktorası yapmıştır. Belgrad Üniversitesi’nde 1971-73 yıllarında Sırpça-Hırvatça eğitimi almıştır. Almanya Göttingen Üniversitesi’nde 1975-1976 yıllarında Slav Dilleri (Sırpça, Hırvatça, Bosnakça, Bulgarca ve Rusça) ve Doğu Avrupa Tarihi üzerinde çalışmıştır. NATO bursundan yararlanarak, 1977-1978 yıllarında Londra Üniversitesi King’s College’de Savaş Bilimi okumuştur. İngiliz Kraliyet Savunma Koleji’ni 1991’de bitirmiştir. 1993’te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Uluslararası İlişkiler doçenti olmuştur.

Dışişleri Bakanlığı’nda Meslek Memuru olarak 41 yıl her düzeyde çalışmıştır. Dışişleri Bakanlığı’nın merkez teşkilatında ve Yugoslavya, Batı ve Doğu Almanya, Tayland, Fransa, UNESCO, İngiltere, Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde görev yapmıştır. Misyon Şefi olarak üstlendiği görevler ise şunlardır: Paris Başkonsolosluğu, Belgrad, Hartum ve Kinşasa Büyükelçilikleri.

Çad Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Sudan Cumhuriyeti’nden Devlet Nişanları sahibidir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Siyasi Tarih, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde İngilizce, Fransızca Diplomatik Dil, Yüksek Lisans ve Doktara dersleri vermiştir. Emekli olduktan sonra, 2007-2010 yılları arasında Atılım Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Doçenti olarak çalışmıştır. 2010 yılında Profesör olmuş ve Çağ Üniversitesi’nde görev yapmaya başlamıştır. Halen bu Üniversitede Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanıdır. Akademik ilgi alanı, siyasi tarih, Türk dış politikası, diplomasi araştırmaları, barış araştırmaları, ABD dış politikası, Afrika araştırmaları ve Balkanlar. Araştırmalarıyla ilgili birçok makalesi bulunmaktadır. Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu ve Lozan Oyunu isimli eserleri mevcuttur. Evli ve yetişkin iki çocuk ve bir torun sahibidir.