• Bizans Tarihyazımında Öteki Selçuklu Kimliği

Bizans Tarihyazımında Öteki Selçuklu Kimliği

  • 66,00 TL
  • 46,20 TL


  • Stok Durumu: Stokta var
  • 24 Saatte Kargoda


Etiketler: kitaplar

Anadolu’nun Türkleşmesi ve Anadolu Türk kimliğinin oluşumu sürecinde, üzerinde belki de daha önce hiç durulmamış bir çalışma yöntemi ve araştırmayla karşı karşıyayız.

Bizans Tarihyazımında Öteki Selçuklu Kimliği alanında bir ilktir. Türk-Bizans araştırmalarına farklı bir bakış açısı getirmektedir. Bizans tarihyazımı dikkate alınarak isimler, unvanlar, şahıs adları, Türkçeleşmiş ifadeler vb. üzerinden Selçuklu’yu okuma denemesine girişilirken, farklı kimliklerin birbirleri hakkındaki bilgileri, algılamaları, yargıları ve davranış kodlarıyla ilgili kimi ipuçlarına ve zihin açıcı verilere, değerlendirmelere ulaşılmaktadır. Bu niteliğiyle Adem Tülüce tarih terminolojisine büyük bir katkıda bulunmaktadır.

Türk devlet kuramlarının olgunlaşması sürecinde, Türk-Rûm sarayları, merkezleri, şehirler, topluluklar ve insanlar nasıl bir etkileşim içindeydiler; sosyal, ekonomik ve siyasi hayat nasıl bir gelişme gösteriyordu; Türklerin savaşma yöntemleri, idari anlayışları; Rûmların Türklerle ilgili tecrübeleri; farklı statülerdeki insanların hikâyeleri ve kültürler arası geçişler... İşte bu kitapta, bu iç içe geçen hayatlar ve Anadolu’nun geleceğinde belirleyici olan bu dönemde farklı kimliklerin kaderini çizen olayların ruhuna nüfuz etmek için dilin kendisine başvuruluyor.

Anna Komnini, Ioannis Kinnamos, Nikitas Honiatis, Ibn Bibi, Ahmed b. Mahmud, Aksaraylı Kerimüddin vb. gibi zamanın önemli klasiklerine dayanarak yapılan bu prosopo-grafik çalışma Selçuklu Dönemi Türk Tarihi araştırmalarına çok değerli bir katkı sunmaktadır.

 

  • Tarih
  • 269 Sayfa
  • Ebat: 15,5 x 23,5
  • Mart 2016 
  • ISBN: 978-605-9328-08-1

İÇİNDEKİLER


 

Notlar

Kısaltmalar

İşaretler

Önsöz


Rûmlar ve Öteki

1. Rûm Kimlik Ayraçları ve Selçuklu Kişisi

2. Kayzer Manuil’in İslâmlığı

3. Tarkan ve Diğer Stratigosların Darbe Girişimi


Selçuklu’da Benlik ve Yönetim

1. Türkiye Sultanlığı Devleti (1075/81-1318)

2. Sultanlık Sistemi


Selçuklu’yu Okuma Denemesi

1. Prenses Anna Komnini

2. Kâtip İoannis Kinnamos

3. Tarihçi Nikitas Honiatis


Rûm Tarihyazımı Selçuklu Prosopografyası

1. Bizans Rûm’u

2. Rûm Türk’ü

3. Selçuklu Türk’ü

4. Türklerin Yeri: Türkia

5. Selçuklu Rûm’u

6. Selçuklulara Verilen Adlar

7. Selçuklu Şahıs Adları

8. Kişisel Unvanlar

9. İfadeler, İsim-Sıfat Tamlamalı Tabirler

10. Türkçe ve Türkçeleşmiş İfadeler


Olaylar Dizini

Kaynak Eser Dizini

Adem Tülüce

Mersin Üniversitesi’nde Tarih Lisansını, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde YL’ını tamamladı. Mimar Sinan G.S. Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde YL, Boğaziçi Üniversitesi’nde Grekçe dersleri aldı ve Bizans Tari­hi YL seminerlerine katıldı. Almanya’da Bremen Üniversitesi Kültür ve Tarih Bölümleri öğrencisi olarak dil alanında araştırmalarda bulundu. Halen Münih Ludwig Maximilians Üniversitesi Bizantinistik ve Latince Bölümlerinde doktora çalışması yürütmektedir.