• Mahmuzlar: Nietzsche'nin Üslupları

Mahmuzlar: Nietzsche'nin Üslupları

 • 125,00 TL
 • 87,50 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Jacques Derrida Mahmuzlar: Nietzsche’nin Üslupları’nda göstereni, logos ve bağıntılı hakikat kavramı ya da ilksel gösterilen kökeninden özgürleştiren, yorum, perspektif, değer biçme ve fark kavramlarını radikalleştiren Nietzsche’yle doğrudan karşılaşma arıyor. Son derece özgün ve keskin tarzıyla cinsellik, politika, yazı, yargı, doğurma, ölüm, hattâ hava durumu gibi sorunları, Nietzsche’nin modern dünyaya miras bıraktığı meydan okumalara ilişkin kapsamlı bir analizde birleştiriyor. Nietzsche’nin yoruma açık metinlerini bir sondaj alanı olarak kullanan Derrida, Nietzsche’deki dil, üslup, varlık ve hakikat sorunlarını ele alıyor ve iç içe geçmiş bu sorunları topluca kadın olarak adlandırıyor. Böylelikle kadın-hakikat-üslup motifleri Nietzsche-Heidegger-Derrida figürleriyle iç içe geçiyor.

Mahmuzlar, Nietzsche’nin yayımlanmamış manüskrileri arasında bulunan ve editörleri tarafından Şen Bilim dönemine tarihlenen –tek başına, tırnak içinde– “Şemsiyemi unuttum” fragmanı üzerine bir tartışmayla kapanıyor. Derrida, Nietzsche’nin terekesinden özellikle seçtiği bağlamsız ama gene de esere dâhil bu fragmana odaklanarak stratejik kullanımları örnekliyor. Çağrışımsal enerji devreye sokulduğunda, “şemsiye”nin simgesel kararsızlığı yorumun çoğulluğunu olanaklı kılıyor.

Nihayet Mahmuzlar çok isabetli bir başlık, çünkü Derrida’nın Nietzsche’nin anlamlarına ilişkin “yapıbozumlar”ı kesinlikle daha fazla düşünmeyi ve tartışmayı teşvik edecek mahmuzlar olarak işliyor. Mahmuzlar, okuruna Derrida’nın yazılarının –özellikle “üslup sorunu” analizi için önem taşıyan yazılarının– üslup ustalığını inceleme fırsatı sunuyor.


 • Yazar: Jacques Derrida
 • Kitabın Başlığı: Mahmuzlar: Nietzsche'nin Üslupları
 • Özgün Metin: Spurs: Nietzsche’s Styles / Éperons: Les Styles de Nietzsche
 • İngilizceden Çevirenler: Ali Utku - Mukadder Erkan
 • Yayına Hazırlayan: Taşkın Takış
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 334; Felsefe- 88
 • Basım Bilgileri: 1. Basım: Ocak 2022
 • Sayfa Sayısı: 79
 • ISBN: 978-625-7030-91-5
 • Boyutları: 13,5 x 21

Çevirenlerin Önsözü


Mahmuzlar:
Nietzsche’nin Üslupları

Üslup Sorusu

Uzaklıklar

Örtüler

Hakikatler

Süsler

Simülasyon

“Bir Hatanın Tarihi”

Femina Vita

Konumlar

Oedipus’un Bakışı

Le coup de don

Hakikatin Derinlikleri

“Şemsiyemi Unuttum”

Notlar

Dizin

Jacques Derrida (1930-2004)

Geliştirdiği “yapıbozumcu” eleştirel okuma yöntemiyle, farklı disiplinlerde işlerlik kazanan yeni bir düşünce biçimine kapı aralayan, postyapısalcı felsefe çevresinin kuruluşunda önemli bir yere sahip çağdaş Fransız düşünürü. Erken yaşlarda Rousseau, Nietzsche, Gide, Valéry, Camus okumalarıyla edebiyat ve felsefeye yöneldi. 1952’de École Normale Supérieure’e kaydoldu. 1956’da özel bir bursla Harvard ve Cambridge Üniversiteleri’ne dinleyici olarak gitti. Husserl’in Ursprung der Geometrie (Geometrinin Kökeni) adlı eserini uzun bir önsözle Fransızcaya çevirdi. 1960’dan sonra Sorbonne, École Normale Supérieure, John Hopkins, Yale ve California üniversitelerinde dersler verdi. 1967’de yayımladığı, La Voix et le phénomène, Introduction au problème du signe dans la phénomènologie de Husserl (Ses ve Fenomen, Husserl Fenomenoloji­sinde Gösterge Sorununa Giriş), De la Grammatologie (1967, Gramatoloji, çev. İsmet Birkan, Bilgesu, 2011) ve L’écriture et la différence (1967, Yazı ve Fark, çev. Burcu Yalım, Metis, 2020) adlı üç eser, kariyerindeki önemli çıkışı gösterir. Hemen bütün eserlerinde karşılaşılan eğilim, Batı felsefesi geleneğinin yapıbozumcu bakışısıyla sonuna dek sorgulanması, bu gelenek içindeki çelişki ve çıkmazların gösterilmesi yoluyla, felsefenin yeniden yaratıcı kılınması mücadelesidir. Derrida’nın, uluslararası düzeyde katıldığı çok sayıda bilimsel/akademik toplantılar ve atölye çalışmalarıyla geniş bir çevreyle diyalog içinde tamamladığı kariyerinin diğer temel eserleri şunlardır: La pharmacie de Platon (1968, Platon’un Eczanesi), La Dissémination (1972; Sirayet), Marges de la philosophie (1972; Felsefenin Kıyıları), Glas (1978), La Vérité en peinture (1978; Resimde Hakikat), La Carte postale, de Socrate à Freud et au-delà (1980; Kartpostal, Sokrates’ten Freud’a ve Ötesine), Psyché, Inventions de l’autre (1987; Psike, Ötekinin İcadı), Du Droit à la philosophie (1990; Felsefeye Hak Üzerine), Qu’est-ce que la poésie? (1990; Şiir Nedir), L’Autre cap (1991; Öteki Hedef/Başka Baş), Spectres de Marx (1993; Marx’ın Hayaletleri), Marx & Sons (2002; Marx’ın Mahdumları), Cosmopolites de tous les pays, encore un effort!; Le Siécle et le pardon (1997-1999; Kozmopolitizm ve Bağışlama Üzerine), L’Archéologie du frivole (1973; Önemsizin Arkeolojisi), De quoi demain..., entretiens de Jacques Derrida et Elisabeth Roudinesco (2003; Gün Goğmadan, Elisabeth Roudinesco ile Konuşma), Acts of Literature (1992, Edebiyat Edimleri).

Ali Utku

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesidir. Çağdaş Batı felsefesi ve Tanzimat sonrası Türk düşüncesi alanlarında çalışıyor. Ludwig Wittgenstein: Erken Döneminde Dilin Sınırları ve Felsefe (Doğu Batı 2009) ve Kitaplar Kitabına Adanmış Bir Ömür: M. Seyfettin Özege (AÜ Yayınları 2014) başlıklı telif eseri yanında başta Ludwig Wittgenstein, Defterler 1914-1916 (Doğu Batı 2017) olmak üzere bireysel ve kolektif derleme ve çeviri çalışmaları vardır. Ayrıca Çizgi Kitabevi Yayınları Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisinin editörlüğünü yürütmektedir.

Mukadder Erkan

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi. İlgi alanları İngiliz edebiyatı, Türk edebiyatı, eğitim, felsefi akımlar. Bu konularla ilgili çeşitli telif ve çeviri kitapları ve makaleleri vardır. Telif kitapları: Samuel Beckett İfadenin Arayüzeyi / Arayüzeyin İfadesi: Üçleme'ye Postmodern / Postyapısalcı Bir Yaklaşım (Çizgi Kitabevi 2005) Iris Murdoch: Bir Ahlâk Filozofu Olarak Sanatçının Portresi (Çizgi Kitabevi 2011). Çeviri kitaplarından bazıları: J. Dewey, Ortak İman (Fol Kitap 2021), R. G. Collingwood, Sanatın İlkeleri (Fol Kitap 2021), A. E. Taylor, Sokrates & İroni, İnfaz ve Etik (Fol Kitap 2021), E.E. Cummings, ben: altı konferans-olmayan (Ketebe 2021), A. Bennett- N. Royle, Şu Edebiyat Denen Şey (Notos 2016), G. Gutting, İmkânsızı Düşünmek: 1960 Sonrası Fransız Felsefesi (Fol 2020), N. Tate, Ne İçin Eğitim? Büyük Düşünürlerin Görüşleri ve Günümüze Uygunlukları (Çizgi Kitabevi 2021), J. L. Borges, Şu Şiir İşçiliği: Norton Konferansları (Ketebe 2020). Ali Utku’yla birlikte derleme ve çeviri çalışmalarından bazıları: J. Derrida, Edebiyat Edimleri (Ketebe 2020), E. W. Holland, Deleuze ve Guattari'nin Anti-Oedipus'u: Şizoanalize Giriş (Otonom 2013), S. Sim, Routledge Postmodernizm Rehberi (Nobel 2020), Çalınan Poe: Lacan ve Derrida: Psikanalitik Devekuşu Diyalektiği (Ketebe 2020); N. Thoburn, Deleuze Marx ve Politika (Otonom 2009).