• Prens

Prens

 • 18,00 TL
 • 12,60 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Machiavelli modern siyasi düşüncenin kurucusu olarak kabul edilir.

Cumhuriyet ya da monarşiye sahip herhangi bir devletin liderinin normal etik anlayışa göre suç olarak nitelendirilen eylemlerden bile kaçınmayarak, onun tek amacının her halükârda kendi egemenliğini korumak olduğunu kabul eder. Ortaçağ metinlerinin kurgusal ve ikiyüzlü bir şekilde bahsettikleri ideal bir hükümdarın erdemlerle dolu olduğu düşüncesine aldırmadan, tam tersine bir prensin tahtına sıkıca tutunması için aldatmaya ve öldürmeye hazır bulunması gerektiğini somut kanıtlarla açıklamıştır. Klasik şekilde o da dini, toplumu bir arada tutmak amacıyla yüce bir otoriteye itaat etmesini ima eden bir kurallar manzumesi olarak tanımlar. Erken Hıristiyanlığın Roma İmparatorluğu’nun bütünlüğünü bozmaya katkıda bulunduğunu ima eder.

Onun tarafından asla yazılmamış olsa da “amaca giden her yol mubahtır” söylemi onun egemenlik anlayışını destekler. Bu düşünce şekli onun çağında ortaya çıkan bir yenilik değildir, kadim Roma kültürünün politik gerçekçiliğine dayanır, ancak Floransalı yazar bu fikirleri açık ve net bir şekilde yazıya döken ilk kişi olmuştur.


 • Yazar: Niccolò Machiavelli
 • Kitabın Başlığı: Prens
 • Orijinal Başlık:  Il Principe
 • Çeviren: Timur Guda [İtalyanca]
 • Yayına Hazırlayan: Taşkın Takış
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 224; Siyaset Bilimi Dizisi - 14
 • Basım Bilgileri: 1. Basım / Kasım 2018
 • Sayfa Sayısı: 119
 • ISBN: 978-605-2133-53-8
 • Kapak Resmi: Lorenzo de’ Medici, Benozzo Gozzoli.
 • Boyutları: 14 x 21

Çevirenin Önsözü
Prens Hakkında
Niccolò’ di Bernardo dei Machiavelli
Niccolò Machiavelli’den Muhteşem Lorenzo de Medici’ye

I. Bölüm
Prenslikler Kaç Çeşittir ve Ne Şekilde Elde Edilirler?

II. Bölüm
Veraset Yoluyla Elde Edilen Prenslikler Hakkında

III. Bölüm
Karma Prenslikler Hakkında

IV. Bölüm
Darius’un Büyük İskender Tarafından İşgal Edilmiş Krallığı, İskender’in Ölümünden Sonra Hangi Sebepten Dolayı Onun Ardıllarına Başkaldırmadı

V. Bölüm
İşgal Edilmeden Evvel Kendi Yasalarıyla Yaşayan Şehirler veya Prenslikler Ne Şekilde Yönetilmelidirler?

VI. Bölüm
Kendi Orduları Tarafından ve Erdemle Ele Geçirilen Yeni Prenslikler Hakkında

VII. Bölüm
Başkalarının Orduları ve Talihi Sayesinde Ele Geçirilen Yeni Prenslikler Hakkında

VIII. Bölüm
Prensliğe Hıyanetle Gelmiş Olanlar Hakkında

IX. Bölüm
Sivil Prenslikler Hakkında

X. Bölüm
Bir Prensliğin Gücü Ne Şekilde Hesaplanmalıdır?

XI. Bölüm
Kiliseye Bağlı Prenslikler Hakkında

XII. Bölüm
Milisler Kaç Çeşit Olmalı ve Paralı Askerler Hakkında

XIII. Bölüm
Takviye, Karma ve Şahsi Milisler Hakkında

XIV. Bölüm
Bir Prensin Milisleri Hakkında Yapması İşine Yarayacaklar

XV. Bölüm
İnsanların ve Özellikle Prenslerin Sayesinde Övüldüğü veya Suçlandığı Eylemler Hakkında

XVI. Bölüm
Prensin Cömertliği ve Tutumluluğu Hakkında

XVII. Bölüm
Acımasızlık ve İnsaf; Sevilen ya da Korkulan Olmak veya Tam Tersinin Daha İyi Olup Olmadığı Hakkında

XVIII. Bölüm
Prensler Verdikleri Sözleri Ne Şekilde Tutmalıdır?

XIX. Bölüm
Prensler Aşağılanma ve Nefretten Nasıl Kaçınmalıdır Hakkında

XX. Bölüm
Kaleler ve Prenslerin Her Gün Yaptıkları Birçok Şey Faydalı mı Değil mi?

XXI. Bölüm
Bir Prens Değerinin Bilinmesi için Ne Yapmalıdır?

XXII. Bölüm
Prenslerin Daima Yanında Bulunan Sekreterleri Hakkında

XXIII. Bölüm
Dalkavukluk Yapanlardan Nasıl Uzak Durulur?

XXIV. Bölüm
İtalyan Prensler Hangi Sebeplerle Devletlerinin Yönetimini Kaybettiler?

XXV. Bölüm
İnsanın Eylemlerine Talih Ne Kadar Etki Eder ve Bunu Nasıl Karşılamak Gerekir?

XXVI. Bölüm
İtalya’ya Sahip Çıkmaya ve Barbarların Elinden Kurtarmaya Yüreklendirme

Niccolò Machiavelli (3 Mayıs 1469 - 21 Haziran 1527)

Floransalı siyaset kuramcısı, yazar ve devlet adamı. 1494 yılında Floransa’yı altmış yıldır yöneten Medici ailesi sürgüne gönderildikten sonra Floransa Cumhuriyeti kurulmuştur. Floransa aristokrasisinden olan Machiavelli aynı yıl diplomat olmuş ve 1512 yılında Medici Ailesi tekrar başa geçene kadar bu görevde hizmet etmiştir. Medici ailesinin tekrar başa geçmesine karşı askerî bir önlem almaya çalışan Machiavelli’nin girişimi başarısız sonuçlanmış ve tutuklanmıştır. Memuriyeti sırasında XII. Louis ve İmparator Maximiliani e Romagna’da Cesare Borgia’yı ziyaret ettiği birtakım resmî geziler yaptı. Özellikle Cesare Borgia güçlü kişiliğiyle, doğal bir soyutlama ve kuramlaştırma yeteneği olan Machiavelli’yi önemli ölçüde etkiledi. Machiavelli, İtalya’nın ümitsiz sorunlarına acil çareler bulacak ideal “yeni hükümdar” için Cesare’nin niteliklerini benimsedi. Ama bu Cesare’nin kişiliğine hayranlık duyması anlamına gelmiyordu. Machiavelli, 1503 yılında papa seçimlerini gözlemledikten sonra ilk fetih seferine katılmak üzere II. Julius’a eşlik etti. 1507 yılında Novedi Milizia’ya yeni atanmış bir başkan olarak, 1509 yılında Pisa’nın ele geçirilmesinde rol alacak piyade gücünden oluşan bir ordu meydana getirilmesini organize etti. Üç yıl sonra bir ordu Prato’da Kutsal İttifak yenildi ve Medici tekrar Floransa’ya döndüğünde Machiavelli, toplumsal yaşamdan sürgün edildi. Çalışmaları arasında Hükümdar, Titus Livius’un İlk On Yılı Üzerine Söylevler, Savaş Sanatı ve baştan çıkarıcılık üzerine bir hiciv olan Mandragola sayılabilir. 1550 yılına Kardinal Giuilio de’ Medici ona 1525 yılında tamamlayacağı Floransa Tarihi’ni yazma görevini verdi. Sosyal yaşama tekrar katıldıktan kısa bir süre sonra 1527 yılında öldü.