• Bilgenin Sarsılmazlığı

Bilgenin Sarsılmazlığı

 • 24,00 TL
 • 16,80 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

MÖ 4 - MS 65 yılları arasında yaşamış yazar, düşünür ve hatip Lucius Annaeus Seneca, Stoa felsefesine ilgi duyan ancak bazı tereddütleri bulunan yakını Serenus’a ithafen yazdığı bu diyalogunda kimi zaman ona, kimi zaman da hem ona hem de tüm insanlığa yönelik öğütlerde bulunur. Diyalogda genel olarak Stoa felsefesi ışığında bilgelik (sapientia), kader (fatum) talih (fortuna) ve özgürlük (libertas) kavramları; bilge bir kişinin kendisine yapılan haksızlık ve hakaret gibi saldırılarda nasıl bir tavır takındığını, gene Stoa felsefesinin öngördüğü şekliyle etkilenmeden onları nasıl karşıladığını detaylı bir şekilde anlatır. 

Bu tür saldırıların sebeplerini, sonuçlarını ve kişinin istediği takdirde bunlardan etkilenmeden huzurunu nasıl koruyabileceğini konuyla ilgili mitolojik ve tarihsel olaylardan örnekler vererek ortaya koyar. Stoa ahlâkının özgürlük, “dinginlik” (ataraksia; Lat. tranquillitas) ve “duygulanımsızlık” (apatheia; Lat. impassibilitas) erdemlerinin saldırılar karşısındaki tutumuna dair açıklamalar getirerek bilge bir kişinin olaylar karşısındaki sarsılmaz duruşunu kapsamlı bir şekilde ele alır.

Latinceden Türkçeye ilk defa çevrilen bu kitap, sadece ahlâkî yönüyle değil, siyasi olaylar üzerine yaptığı halen günümüzdeki insani ilişkiler için de geçerli olabilecek usta yorumlarıyla da çarpıcı bir eserdir. Seneca’nın insanlığın her çağda benzer kusurlara sahip olup neredeyse aynı sorunlarla uğraşması ve aynı arayışlarda olması nedeniyle geçerliğini koruyan teselli cümleleri, günümüzden neredeyse 2000 yıl önce yazılan bu eseri etkileyici ve ölümsüz kılmaktadır.


 • Yazar: Lucius Annaeus Seneca
 • Kitabın Başlığı: Bilgenin Sarsılmazlığı Üzerine
 • Orijinal Başlık: De Constantia Sapientis
 • Çevirmen: Elif Burcu Özkan [Latince]
 • Yayına Hazırlayan: Taşkın Takış
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 188; Felsefe Dizisi - 58
 • Basım Bilgileri: 1. Basım, Eylül 2017 - 2. Basım, Mayıs 2021
 • Sayfa Sayısı: 67
 • ISBN: 978-975-2410-79-4
 • Kapak Resmi: Nero ve Seneca, Eduardo Barrón (1904), Zamora Müzesi.
 • Boyutları: 13,5 x 21

Çevirmenin kaleme aldığı "Önsöz" bölümünü .pdf formatında buradan indirilebilirsiniz.

Lucius Annaeus Seneca

Stoa felsefesinin antik Roma dünyasındaki başlıca temsilcisidir. İspanya kökenli varlıklı bir ailenin üç oğlundan ikincisi olarak İÖ 4 - İS 1 yılları arasındaki bir tarihte (doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir) İspanya’nın güneyinde Corduba’da (Cordova) dünyaya gelmiştir. Hitabet ve felsefe eğitimi için çocukluğunda Roma’ya gelen Seneca’nın, kamudaki ilk görevine İS 31-32 yıllarında devlet hazinesinin yönetimi demek olan quaestor’lukla (mali işlerden sorumlu yüksek bir memuriyet) başlamasından sonraki yaşamı çok çalkantılı geçmiştir. Hatip ve yazar olarak Roma’da çok büyük ün elde eden Seneca, İmparator Claudius tarafından gönderildiği sürgünden İmparatorun ikinci eşi Agrippina’nın ısrarıyla İS 49 yılında geri dönmüştür. Döndüğünde Agrippina’nın oğlu Nero’yu eğitme görevinin yanı sıra praetor’luk (adli işlerden sorumlu yüksek memuriyet) görevini de üstlenen ve böylece kendisini 62 yılına kadar sürecek olan debdebeli saray yaşamının içinde bulan Seneca Nero imparator olunca, dostu Sextus Afranius Burrus’la birlikte yönetimde söz hakkına sahip olma fırsatını da elde etmiştir. Ancak bir grup senatörün İmparator’a karşı düzenledikleri bir suikast girişimine katılmakla suçlanınca İS 65 yılında İmparator’un emriyle intihar etmeye zorlanmıştır. Çok verimli bir yazar olan Seneca’nın, Stoa ahlakı üzerine inceleme yazıları ve tragedyaları ya tamamen ya da kısmen olmak üzere günümüze kalmıştır.

Elif Burcu Özkan

İstanbul Üniversitesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda 2004 yılında lisans, 2008 yılında yüksek lisans eğitimlerini tamamladı. Aynı Anabilim Dalı’nda sürdürdüğü Doktora eğitiminin son tez dönemindedir. 2013-2014 eğitim yılından beri Bursa-Uludağ Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Üniversitenin çeşitli bölümlerinde Eski Yunan ve Latin dilleri ile edebiyatlarını öğretmektedir. Akademik makaleleri 2013 yılından beri çeşitli akademik kitaplarda ve süreli dergilerde; şiirleri 2020 yılından beri ulusal edebiyat ve şiir dergilerinde yayımlanmaktadır. Larva (Artshop, 2019) ve Koza (Öteki, 2021) adında iki şiir kitabı bulunmaktadır.