• Resim, Söz ve Yazı: İmge Yaratmanın ve Bozmanın Yolları

Resim, Söz ve Yazı: İmge Yaratmanın ve Bozmanın Yolları

 • 215,00 TL
 • 150,50 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Modern düşünsel ya da sanatsal yaklaşımlarda, temel duyum ve ifade biçimleri ayrışırlar. Geleneksel sanat işlerine ait bütünlüklü imgeler, resim, söz ve yazı şeklinde alt parçalarına ayrılırlar. Sanatçı kavramı, renklere, seslere ya da harflere ustaca şekiller verebilen zanaatkârla, uzmanla eşanlamlı olmaya başlar.

İmgelerin, bilgiyle, düşünceyle, toplum vicdanıyla ya da siyasal eylemlerle olan bağları zayıflar. Modern sanat işleri, bu şekilde yaşamdan uzaklaşırken, diğer yandan da, avangart ya da pop-sanatın örneklediği gibi, tekrar hayata ve halka karışmaya yönelik bir gelgit içerisinde şekillenirler.

Özgür Taburoğlu'nun bu yeni çalışmasını değerli kılan da, düşünsel, etik ve siyasal sonuçları olabilen bu olguyu özgün şekillerde yüzeye çıkarmasından ileri gelir. Bu nedenle elinizdeki metin, sadece bir sanat kuramı gibi değil, felsefî bir çalışma olarak da okunabilir.

Özgür Taburoğlu, modern sanatsal ya da düşünsel yapıtlardaki, hem ayrışmaya hem de bütünleşmeye dönük bu kurucu gerilimi anlamaya çalışıyor.

Bu amaçla, temel yaklaşımına destekler bulabileceği metinleri okumaya girişiyor; Platon, Aristoteles, Walter Benjamin, Henri Bergson, Paul Cézanne, Jacques Derrida, Jacques Rancière, Jean Piaget, Ulus Baker, Latife Tekin, İsmail Tunalı, Carl Gustav Jung, Georg Lukacs, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ünal Nalbantoğlu, Sabri Ülgener, Marshall McLuhan gibi çok farklı yazar, sanatçı ve düşünürleri yan yana okuyarak, belirli bir imge kavrayışının izlerini bulmaya çalışıyor. Bu kadar farklı şahsiyeti bir arada tutansa, tümünün imgeyi, resim, söz ve yazının uyumlu bir birleşmesi ve ayrışması gibi anlamalarıdır.  


 • Yazar: Özgür Taburoğlu
 • Kitabın Başlığı: Resim, Söz ve Yazı: İmge Yaratmanın ve Bozmanın Yolları
 • Yayına Hazırlayan: Taşkın Takış
 • Kapak Tasarımı: Mr. Z & Z
 • Tasarım Uygulama: Aziz Tuna
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 96; Sanat Dizisi - 2
 • Basım Bilgileri: 3. Basım: Ekim 2023 [1. Basım: Ekim 2013]
 • Sayfa Sayısı: 343
 • ISBN: 978-605-5063-02-3
 • Kapak Resmi: El-Tarabulusî'nin “Kitâb al-Mahzun lî Erbâb el-Fünûn” kitabından bir çizim. 1470.
 • Boyutları: 13,5 x 21

        

Giriş

Duyumların Paylaşımı Olarak İmge


Resim

I. İkon, Hafız ve Tespih: İkonkırıcı Yöntemler Üzerine

     İkon ve İdol

     Hafız

     Tespih ve Ezber

II. Geleneksel Resimlerde Çizgi, Renk ve Boşluk

     Çizgi ve Boşluk

     Yazının Dışına Taşan Resim

III. İmge ve İmaj: Fazla Görünür Olmanın Sonuçları

     İmajların Pedagojisi

     İmajların Pornografisi

IV. Yüzeysel Olanın Önemi: Lacan’da İmgesel Düzey

     Yanlış Tanımanın Önemi

     Aynada Yansımayan

     İmge ve Simge

     Aynada Yansıyan

     Beden İmgeleri ve Yalancı Emzikler

V. Arketipler Nasıl Görünürler?

     Bilinçdışının Resimleri

     Toplumsal Anımsama

     Farklı Anımsama Biçimleri


Söz

I. Retorik: Güzel Konuşmanın Yararları ve Zararları

     Eski Yunan’da Retorik

     Sözlü ve Yazılı Kültürlerde Retorik

     Sözün Eylem Hali

II. Gerçeklik Arayışı Olarak Dil Oyunları

     Kavramlar ve Dil Oyunları

     Metafor ve Metonimi

     Rüyaların Dili

     Tekerleme

     Resimli Dil Oyunları

III. Akademide Sözlü Bilgi Arayışları

     Dersler ve Eros

     Daímon

     Sese Karşı Kelime

     Sözel Bellek

IV. Çocuklar, Sesler ve Söylentiler

     Dert ve Deva Olarak Yazı

     Çocuk Dünyayı Nasıl Algılar?


Yazı

I. Yazıbilim: Metafiziklerden Uzak Durmanın Yolları

     Doğru Yazı

     Ses-Merkezli Düşünce

     Yazıbilim

II. Tipografi Sonrası Dünyada Resim, Söz ve Yazı

     Duyular Arasındaki Uyum

     Harflerin Dünyası

     Söz Olarak Yazı

III. Şiir, Nesir ve Hüner: Eski Şiirde Muhayyilenin Yeri

     Muhayyile ve Düzyazı

     Yeni Biçimsel Kaynaklar

     Trajik Sınır

     Düzyazının Faydaları


Edim

I. “Trajik İmge”nin Ortaya Çıkışı ve Kayboluşu

     İmgesiz ve Kavramsız Müzik

     Canlı Duvar Olarak Koro

     Koşuktan Düzyazıya

     Aşağıdakiler Nasıl Konuşurlar?

     Tragedya Sonrası Deneyler

II. Modern Mitolojinin Parçaları: “Diyalektik İmgeler”

     Görülen ve Okunan İmgeler

     Metanın Soruşturması

     Kapitalizmin ‘Yeni Doğa’sı

III. İmgelem: Algı ve Tasarım Olarak İmge

     Eylem Olarak İmge

     Sunum ve Temsil

     İmgelerin Analitiği

IV. Edimsel Sanat

     Edim ve Gösteri

     Duyumların Paylaşımı

Sonsöz

Başkasının İmgeleri

 

Kaynakça

Dizin

Özgür Taburoğlu

1973 doğumlu. Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bitirdi. Hacettepe Üniversitesi’nde sosyoloji doktorasını tamamladı. Ankara’da mühendis olarak çalışıyor. Yayımlanan çalışmaları:

— Dünyevi ve Kutsal: Modernlerin Maneviyat Arayışları (Metis, 2008)
— Kent Efsaneleri: Zamanımızın Batıl İnançları ve Takıntıları (Doğu Batı, 2011)
— Resim, Söz ve Yazı: İmge Yaratmanın ve Bozmanın Yolları (Doğu Batı, 2013)
— Boşluk, Aşırılık ve Keyfilik (Doğu Batı, 2016)
— Nazar: Başkası Nasıl Görür? (Doğu Batı, 2017)
— Tanpınar Sözlüğü: Şahsi Bir Masalın Simgeleri (Doğu Batı, 2019)
— Vicdan: Başkası Olarak Kendisi (Doğu Batı, 2019)
— Alışveriş Merkezinde Yaşayan Adam (Deli Dolu, 2020, kurmaca)
— Yavaşlık Felsefesi: Khôra, Tao ve Aralıklar (Doğu Batı, 2020)