• Stokta Yok
    Beden Sanatı

Beden Sanatı

  • 72,00 TL
  • 50,40 TL


  • Stok Durumu: Stokta Yok


Etiketler: kitaplar

 On altıncı yüzyıldan önce Batı’da insan kavramı, Aristo’nun beden ve ruhu ayrılmaz parçalar olarak gördüğü Galenik tıbbî metinlere dayalı bütünsel be­den sağlığı görüşünü içeriyordu. Batının düşünce sistemine dayalı soyağacında modern tıp, önce Vesalius’un anatomide, ardından Descartes’ın zihin-beden ikiliğinde bedeni fiziksel açıdan anlayabilme ola­sılığını bekledi. Descartes, derin düşüncelere daldığı monologlarında bedeni makina olarak görmese bile, mekanizmalara yöneldiğinde insan bedeni artık ma­kina gibi çalışmaya muktedirdi.

Descartes ve Rembrandt’ın Amsterdam’da kesişen hayatları, felsefe ve sanatın da biraraya gelmesidir. Herkes Rembrandt’ın Hollandalı portre sanatçısı olduğunu, büyük çoğun­luk resimlerinde ışığı ve gölgeyi ustaca kullandığını, ama çok az kişi onun tıbbî yönteme dayalı öğreticilik doğasını kavramıştır. Rembrandt’ın ışık ve gölge di­yalektiği, zihin-beden ikiliğinde, anlatıma konu olması açısından, Descartes ile ortak olan hikâye­sinin yazgısıdır. Onun anatomi dersleri, sadece anla­mın güzelliğini vermez, modern tıbbın kökenlerini betimleyerek, Batının bir yöntem olarak çizgisel tarih perspektifinde ilerlemesine de katkıda bulunur.

Bu kitap, hastalıklara ilişkin bulguları, doktorların gösterdiğinden ve neyi gösteriyorsa onu söylemesin­den çok, bu işe sanatçıların öncülük ettiğini iddia eder. Ne var ki çoğu kez, insani bilgiye dayalı düşün­ce, kendi zamanımızın diğer zamanlardan daha çok “bilgi”yi içerdiğini söyleyen bir hatadan ibarettir. Bu, bilimde belki doğru olabilir, ama sanatta asla! O hal­de sanat, önceden olacakları her zaman sezinler, bi­lim ise sanatın sezdiğini zamanla kuramsallaştırır.
 

  • Sanat
  • 437 Sayfa
  • Ebat: 14 x 21
  • Ekim 2015
  • ISBN: 978-605-5063-62-7

İÇİNDEKİLER


 

Teşekkür

Giriş
 

Birinci Bölüm
Modernite, Klinik Tıp ya da Protoklinikler

1.  Modernite ve Klinik Tıp

Modern Tıbbın Kökenleri

Klinik Uygulamalarda Ağrı, Ağrı Eşiği ve Ağrının Betimlenmesi

Ağrı ve Anestezi

Batı Düşüncesinde Ağrının Hikâyesi

Hastalıkları Betimleyen İki Deha: Francisco de Goya ve Oscar Wilde

2.  Modern Tıp ve Anatomi Dersine İlişkin Bir Köken Arayışı

Andreas Vesalius

Galen Öğretilerine Bir Karşı Çıkış

De Humani Corporis Fabrica

Diğer Klinik Keşifler

Hac Yolculuğu ve Vesalius’un Ölümü

Descartes ve Rembrandt: Zihin-Beden İkiliği

Modernlik, Modernite ve Benlik Tasarımı

Rembrandt’ın Ölümlü ve Modern İnsanı

Anatomi Sanatı ve İnsan
 

İkinci Bölüm
Rembrandt ve Anatomi Dersleri

1.  Grup Portrelerinde Rembrandt’ın Anatomi Dersleri

Tıpta Meslekten Olmayanlar (Para-Profesyoneller)

Barok Sanatı’nda Hastalıkların Betimlenmesi

Dr. Tulp’un Anatomi Dersi

Tulp İkonografisi

Işık ve Gölge

Kadavra İmgesi: Grotesk mi? Gerçek mi?

Dr. Deijman’ın Anatomi Dersi

Tıbbî Ritüeller ve Anatomi Tiyatroları

2.  Bireysel Portrelerinde Rembrandt’ın Anatomi Dersleri

Depresyon, Fiziksel Rahatsızlık ve Rembrandt’ın Yüzleri

Espinel’in Perspektifinden Rembrandt’ın Yüzleri

Rembrandt’ın Kadın İmgesi: Duyarlı Bir Bakış

Rembrandt’ın Kadın Modellerinin Profili
 

Üçüncü Bölüm
Tıp Endüstrisi ve Tıbbın İşletme Marjı Söylemi

1.  Tıp Endüstrisi ve Tıbbın İşletme Marjı

Tıp Mesleği: Doktorlar İnsanları Başarılı Olduklarına Nasıl İnandırırlar?

Tıp Mesleğinin Sosyo-Ekonomisi

Meslekler Sosyolojisi’nde Tıp Mesleği

2.  Tıp Mesleğinin Yeni Vizyonu

Gerçeklik’in Kayboluşu: Sanal Bakış


Sonuç Yerine


Kaynakça

Dizin

Serhat Soyşekerci

28 Mart 1974 İstanbul doğumludur. 1998’de Dumlupınar Üniversitesi Bilecik İk­tisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde lisans eğitimini, 2001’ de Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2004 yı­lında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamış, 2007’de Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı’nda dok­­tora derecesini almıştır. 2008 yılından bu yana Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Meslek Yüksekokulu’nda öğretim üyesi olarak görevine de­vam etmektedir. Yönetim, Örgüt Sosyolojisi ve Sağlık Yönetimi gibi alanlarda çalışmalar yapmaktadır.