• Seçkinlerin Yükselişi ve Düşüşü: Kuramsal Bir Sosyoloji Uygulaması

Seçkinlerin Yükselişi ve Düşüşü: Kuramsal Bir Sosyoloji Uygulaması

 • 125,00 TL
 • 87,50 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Machiavelli’den bu yana, siyasetin doğası zayıflarla güçlülerin mücadelesi şeklinde tasvir edilmiştir. Bu sefer bir başka ünlü İtalyan, iktisatçı ve sosyolog Vilfredo Pareto, XX. yüzyılın başındaki bu mücadeleyi anlatıyor. Pareto’ya göre insanlık tarihi, seçkinlerin durmadan devam eden yer de­ğiştirme tarihidir: Biri yükselirken diğeri alçalır. Kısa aralıklar dışında insanlar her zaman bir seçkin azınlık tarafından yönetilmişlerdir. Pareto seçkin (elite) kelimesini (İt. aristrocrazia) en güçlü, en enerjik ve kötülük kadar iyiliğe de yeteneği olan anlamında kullanır.

Seçkinlerin Yükselişi ve Düşüşü” konulu, yüzyılın sonundaki bu uzun deneme, ekonometriden sosyolojiye dev bir adım atar. Bu kitap Pareto’nun siyaset sosyolojisinin önsözü olarak da okunabilir. Pareto, ileride bu düşünceler sayesinde büyük ün sağlamıştır. Seçkinlerin iktidara gelinceye kadar kullandıkları yöntemler birbirini anımsatır. Tüm seçkinler benzer davranış kalıplarını sergilerler. Ve tarih birçok kez tanıklık etmiştir ki, başta zayıf ve yoksulların yanında yer alan seçkin gruplar, zafere ulaştıklarında artık başa dönme şansını ebediyyen kaybetmişlerdir.


 • Yazar: Vilfredo Pareto
 • Kitabın Başlığı: Seçkinlerin Yükselişi ve Düşüşü: Kuramsal Bir Sosyoloji Uygulaması
 • Orijinal Başlık: The Rise and Fall of Elites: An Application of Theoretical Sociology
 • Çeviren: Merve Zeynep Doğan [İngilizce]
 • Yayına Hazırlayan: Nevan Karanfil
 • Kapak Tasarımı: 3tasarım
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 14; Sosyoloji Dizisi - 7
 • Basım Bilgileri: 5. Basım / Mart 2018 [1. Basım / Aralık 2005]
 • Sayfa Sayısı: 104
 • ISBN: 978-975-8717-14-9
 • Boyutları: 14 x 21

Önsöz

Bazı Sosyolojik Kurallar

Dinî Krizlerin Yükseliş Dönemi

Eski Seçkinin Düşüşü

Yeni Seçkinin Yükselişi

Öznel Fenomen

Dizin

Vilfredo Pareto (1848-1923)

İtalyan iktisatçı ve sosyolog. Torino Üniversitesi’nde matematik ve fizik eğitimi aldı. 1877’den itibaren ekonomik kuramlarla ilgili yapıtlarını yayımlamaya başladı. 1893’te Lozan Üniversitesi’nde siyasal iktisat kürsüsüne atandı. Matematiği iktisadi çözümlemelere uygulamasının yanısıra kitleler ve seçkinler arası etkileşim konusundaki kuramıyla da tanınır. Yapıtları Cours d’Économie Politique 1896-97 (Siyasal İktisat Dersleri), Manuale d’economia politica 1906, Trattato di sociologia generale 1916 (Genel Sosyolojinin Temelleri). Pareto’nun seçkinlerin dolaşımı kuramına göre, idealist hedefleri olan bir grup (aslanlar) iktidarı ele alır ama bu grup iktidarı sürekli olarak elinde tutabilmek için muhalefete (tilkilere) esas idealleriyle bağdaştırılamayacak ödünler vermek zorundadır. Bu sefer esnek tilkiler etkilerini artırmaya başlarlar ve sonunda iktidarı ele geçirirler.