• Joseph Fouché: Bir Politikacının Portresi

Joseph Fouché: Bir Politikacının Portresi

  • 170,00 TL
  • 119,00 TL


  • Stok Durumu: Stokta var
  • 24 Saatte Kargoda


Etiketler: kitaplar

Rüzgârın yönünü doğru tahmin etmek, çoğunluktan, güçlüden yana olmak, iki taraflı oynamak ve doğru zamanda doğru tarafta olmak ve zafer kesinleşmeden hangi tarafta yer alacağına dair son kararı vermemek ve asla ama asla geç kalmamak… Kiliseye ait tüm sembollerin yıkıcısı azılı bir din düşmanından, Jakoben bir cumhuriyetçiden, Napoléon döneminde imparatorluğun polis bakanlığına ve oradan kralcılığa, sıradan bir papazken Otranto Dükü olmaya giden yolda Joseph Fouché’nin hareketli ve maceralı siyaset yaşamına bu düsturlar yön verir.

Özellikle Robespierre ve Napoléon ile olan psikolojik mücadelesinden bu düsturlar sayesinde zaferle çıkan, Marat, Danton, Saint-Just ve Lafayette gibi Fransız Devrimi ve sonrasının önemli politik figürlerinin gölgesinde kalsa da her birinden daha uzun bir siyasi yaşamı olan Fouché’nin şahsında Zweig, dünya tarihi açısından bu belirleyici tarihsel döneme ışık tutuyor.

Aynı zamanda, bu dedikodu ve skandal avcısı, bu söylenti yaymakta usta ketum adamın, bu çok geniş casusluk, muhbir ve dinleme ağına sahip, Paris’te atılan her adımdan haberdar olan polis bakanının, Balzac’ın deyişiyle bu dahiyane politikacının portresiyle, amaçladığı gibi, modern siyaset yapma biçimlerini ve politikadaki insan tipolojisini anlamak ve bu tür politikacıların ve arkalarındaki güçlerin tehlikeli sırlarını öğrenip bunlara karşı kendimizi nasıl korumamız gerektiği konusunda da çok değerli bir katkıda bulunmuş oluyor.
 

  • Çeviren: Gülperi Sert
  • Edebiyat
  • 278 Sayfa
  • Ebat: 13,5 x 21
  • 2. Basım, Ekim 2020
  • ISBN: 978-605-5063-40-5

İÇİNDEKİLER

 

Sunuş

Stefan Zweig Hakkında

Önsöz


Birinci Bölüm
Yükseliş 1759-1793

İkinci Bölüm
Lyon Kasabı 1793

Üçüncü Bölüm
Robespierre ile Mücadele 1794

Dördüncü Bölüm
Yürütme Komitesi ve Konsül Bakanı 1799-1802

Beşinci Bölüm
İmparatorun Bakanı 1804-1811

Altıncı Bölüm
İmparatora Karşı Mücadele 1810

Yedinci Bölüm
Zorunlu Emeklilik 1810-1815

Sekizinci Bölüm
Napoléon’la Son Mücadele 1815 - Yüz Gün

Dokuzuncu Bölüm
Düşüş ve Ölümlülük 1815-1820

Stefan Zweig

1881 yılında Viyana’da doğdu. Babası varlıklı bir sanayiciydi. Avusturya, Fran­sa ve Almanya’da öğrenim gördü. Savaş karşıtı kişiliğiyle dikkat çekti. 1919-1934 yılları arasında Salzburg’da yaşadı, Nazilerin baskısı yüzünden Salzburg’u terk etmek zorunda kaldı. 1938’de İngiltere’ye, 1939’da New York’a gitti, birkaç ay sonra da Brezilya’ya yerleşti. Önceleri Verlaine, Baudelaire ve Verhaeren çevirileriyle tanındı, ilk şiirlerini ise 1901 yılında ya­yımladı. Çok sayıda deneme, öykü, uzun öykünün yanısıra büyük bir ustalık­la kaleme aldığı yaşamöyküleriyle de ünlüdür. Psikolojiye ve Freud’un öğretisine duyduğu yoğun ilgi, Zweig’ın derin karakter incelemelerinde ken­di­sini gösterir. Özellikle tarihsel karakterler üzerine yazdığı yorumlar ve ya­şamöyküleri, psikolojik çözümlemeler bakımından son derece zengindir. Zweig, Avrupa’nın içine düştüğü siyasi durum yüzünden insanlığın geleceği ko­nusunda umutsuzluğa düşerek 1942 yılında karısıyla bir­likte intihar etti.

Gülperi Sert

1959’da İskenderun’da doğdu. 1982’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğ­­rafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nı bitirdi. Yurti­çi ve yurtdışında çeşitli üniversitelerde görev yaptıktan sonra, 1998’de Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Mütercim-Tercümanlık Bö­lümü’nü kurdu. Friedrich Nietzsche, Franz Kafka ve Ste­fan Zweig gibi yazarların yapıtlarını dilimize kazandırmıştır.