• Türkiye'de İlk Tarikat Zümreleşmeleri: Din Sosyolojisi Açısından Bir Araştırma

Türkiye'de İlk Tarikat Zümreleşmeleri: Din Sosyolojisi Açısından Bir Araştırma

 • 42,00 TL
 • 29,40 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Temel dinî tecrübenin ifadelerinden biri olan sosyolojik tezahür, sırf dinî zümreler olarak gözlemlenmektedir. Bu bakımdan, bilhassa kurucusu olan dinler sırf dinî zümreler olarak anlaşılabildiği gibi; bu inanç toplulukları içerisinde ortaya çıkan mezhep ve tarikatlar da, din sosyolojisi açısından, inceleme ve araştırma konusu olmaktadır.

Türkiye’de çeşitli dinî zümreleşmelerle, varlığını sürdüren toplulukları da ele almak bakımından, onların kaynaklarına inmek ve Anadolu’da ilk ortaya çıkan dinî zümreleşmeleri bilmek, özellikle önemlidir. Bunun için, kitabın yazarı, Anadolu’daki ilk dinî-tasavvufî zümreleşmeleri araştırma konusu olarak seçmiştir.

Bir din sosyolojisi uzmanı olan yazar, söz konusu bilimsel alan ile araştırmada uygulanan dinî tecrübe öğretisini kısaca ele aldıktan sonra, Türkiye’de sözü geçen zümreleşmelerin sosyolojik zeminini teşkil eden olaylar ve yeni bir toplum çevresi teşekkülünü, görülen ilk dinî-tasavvufî bir araya gelişleri, özellikle başlangıcı itibarıyla buradaki topluluklarla bağlı zümreleşmeleri belirtmeye yönelmektedir.

Bu kitap ayrıca Türkiye’de din sosyolojisi alanında yapılan ilk doktora tezi olma özelliğini taşımaktadır.


 • Yazar: Mehmet Rami Ayas
 • Kitabın Başlığı: Türkiye'de İlk Tarikat Zümreleşmeleri: Din Sosyolojisi Açısından Bir Araştırma
 • Yayına Hazırlayan: Ufuk Coşkun
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Kapak Resmi: Mevlânâ’nın Konya’da Şems-i Tebrizî ile Karşılaşması
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 283; Sosyoloji Dizisi - 42
 • Basım Bilgileri: 3. Basım / Kasım 2020 (1. Basım / 1991 Ankara Üniversitesi Basımevi)
 • Sayfa Sayısı: 109
 • ISBN: 978-625-7030-35-9
 • Boyutları: 13,5 x 21

Bu kitabın detaylı "İçindekiler" bölümünü buradan, yazarın kaleme aldığı "Önsöz" bölümünü buradan, kitabın dizin bölümünü buradan ve kitaptan bir bölümü buradan okuyabilir ve .pdf formatında indirilebilirsiniz.

Mehmet Rami Ayas

1931’de Gaziantep’te doğdu. Gaziantep Lisesi’nden sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde burslu, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü’nde dinleyici öğrenci olarak öğrenim gördü (1953-1957). Özellikle, “bir gerçeklik bilimi olarak sosyoloji” anlayışı bağlamında hocaları Hans Freyer ve Tahir Çağatay’dan derinden etkilendi. 1965’te Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Din Sosyolojisi asistanı (Araştırma Görevlisi) oldu. “Türkiye’de İlk Tarikat Zümreleşmeleri Üzerine Din Sosyolojisi Açısından Bir Araştırma” adlı teziyle Doktora derecesini aldı (1970). Diğer akademik derecelerini de (Doçentlik, Profesörlük) Ankara Üniversitesi’nde alan Ayas, İlahiyat Fakültesi’nde Din Sosyolojisi Kürsü Başkanı, İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Kurucu Başkanı, Gaziantep Üniversitesi Şanlıurfa İlahiyat Fakültesi Kurucu Dekanı, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Başkanı olarak hizmet etti. Sosyoloji kuramı, din sosyolojisi, eğitim sosyolojisi ve bu disiplinlerle ilgili konularda dersler verdi. Sonuncu görevinde iken 1998’de Emekli Profesör olarak ayrılmakla birlikte Sosyal Bilimler Enstitüsü’ndeki yüksek lisans ve doktora derslerini Şubat 2001’e kadar sürdürdü.