• Din Sosyolojisi

Din Sosyolojisi

  • 45,00 TL
  • 31,50 TL


  • Stok Durumu: Stokta var
  • 24 Saatte Kargoda


Etiketler: kitaplar

Yeni-Hegelci olarak tanınmakla birlikte, Marx, Dilthey, Husserl, Max Weber ve Simmel’den de etkilenen Hans Freyer toplum felsefesine ve özellikle bir gerçeklik bilimi olarak toplumbilimi’nin ana yolunda gelişmesine yaratıcı ve yorulmaz çalışmalarıyla önemli katkılarda bulundu.

Freyer, Gerçeklik Bilimi Olarak Toplumbilimi (Soziologie als Wirtschaftswissenschaft,1930) adlı eserini yayımladığı yıl; Alman dinbilimci ve din sosyolojisinin önde gelen bir adı, Joachim Wach, Din Sosyolojisine Giriş (Einführung in die Religionssoziologie, 1930) eserini Freyer’e ithaf ediyordu. Bundan sekiz yıl sonra Latin Amerika’da Buenos Aires Üniversitesi’nden toplumbilimci Alfredo Povina, Freyer’den etkiler taşıyan Gerçeklik Bilimi Olarak Toplumbilimi (Sociologia come ciencia de realidad, 1939)’ni yayımladı. 1950’li yıllarda İstanbul ve özellikle Ankara Üniversitesi’nde onun yıllarca hizmetleri, sosyolojiyi gerçeklik bilimi anlayışına kavuşturmada Türkiye için büyük bir imkândı.

Hans Freyer’in Türkiye’deki verimli çalışmalarının başka bir ürünü olan Din Sosyolojisi kitabı, tanımlanması, bir çerçeve çizilmesi zor bir alanda konunun nasıl ele alınması gerektiği ile ilgili toplumların maddi ve manevi geniş etkileşim sahalarına girerek ciddi bir perspektif sunuyor.

 

  • Çeviren: Turgut Kalpsüz
  • Sosyoloji
  • 122 Sayfa
  • Ebat: 14 x 21
  • 2. Basım, Haziran 2016
  • ISBN: 978-975-8717-99-6

İÇİNDEKİLER

 İlkin

Yazarın Önsözü
 

I. Bölüm
Genel Sosyolojiye Bir Bakış

Toplumsal Zümreler Kuramı

Toplumsal Tabakalar

Toplumsal Süreçler
 

II. Bölüm
Din Sosyolojisi

Dinsel Zümreler Kuramı

Doğal Zümreler

Dinden Doğan Zümreler

Din ile Toplum Arasında Karşılıklı İlişkiler

Dinler ve Çağdaş Sanayi Kültürü
 

Seçme Kaynakça

Dizin

Hans Freyer (1887-1969)

1887 yılında Almanya’nın Leipzig kentinde doğdu. Greifswald Üniversitesi’nde teo­lo­ji, tarih, felsefe ve ulusal ekonomi okuduktan sonra bir sene sonra Leipzig’de eği­ti­me teolojiyi bırakarak devam etti. 1925’te Leipzig Üniversitesi’nde Sosyoloji Bölümü’nü kurdu ve 1948’ye kadar da başkanlığını yürüttü. Bu sırada tarih temelli sosyolo­jiye dayanan Leipzig ekolünü kurdu. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Leipzig’teki gö­revinden ayrılan Freyer, Wiesbaden ve Münster şehirlerinde çalıştıktan son­ra 1954 yılında Ankara Üniversitesi’nde kısa bir süre bulunarak sosyoloji enstitü­sünün ku­ruluşunda rol oynadı. Eserlerinden bazıları şunlardır: In Der Staat (1926), Sozio­logie als Wirklichkeitswissenschaft. Logische Grundlegung des Systems der Soziologie, (1930), Gesellschaft und Geschichte, (1937).