• Günün Sosyolojisine Giriş

Günün Sosyolojisine Giriş

 • 58,00 TL
 • 40,60 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

İlk basımı 1962’de yapılan Günün Sosyolojisine Giriş, Türkiye’de sosyolojik birikimi ve mirası göstermesi açısından klasik bir eser sayılmalıdır. Bu çalışma sosyolojinin bugün kazandığı şekli ve güncel gelişmeleri yansıtmaktan öte, sistematik anlamda modern sosyolojiye nasıl bir başlangıç yapılabileceğinin imkânlarını aramaktadır.

Sosyolojinin yöntemi, yapı ve değişme olarak topluluk durumları bilimsel açıdan işlenmektedir. Kitabın özellikle birinci basımının önsözü, sosyolojinin doğup gelişmesini ve çağdaş topluluk karşısındaki bir bilim olarak görevini özlü bir biçimde dile getiriyor: Sosyolojinin, insanlığın modern toplumsal düzen çağında karşılaştığı çeşitli güçlüklerle sıkı sıkıya bağlı olarak doğmuş ve bu durumuyla orantılı bir şekilde gelişmiş bir bilim olduğu bilinen bir hadisedir. Bir bilim olarak sosyolojinin kuruluş yıllarında Saint-Simon ve Auguste Comte gibi isimler tarafından Fransa’da başlayan toplumsal olayların bağlı olduğu yasaları arama girişimi veya 1848 Devrimi sonrasında Almanya’da başlayan Lorenz von Stein, Karl Marx ve W. H. Riehl gibi sistemcilerin yapmak istedikleri de, zamanın toplumsal zorluklarının sebeplerine nüfuz etmek ve çözüm yollarını aramak amacını gütmektedir. Birbirine zıt iki kaynaktan beslenerek gelişen bu akımların güttükleri amaç ve hedef bakımından birleşmekte olmaları dikkate değer bir önem taşımaktadır.


 • Yazar: Tahir Çağatay
 • Kitabın Başlığı: Günün Sosyolojisine Giriş
 • Yayına Hazırlayanlar: M. Rami Ayas - Fügen N. Başarın
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Kapak Resmi: Kazimir Maleviç, "Rest. Society in Top Hats", 1908.
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 297; Sosyoloji Dizisi - 44
 • Basım Bilgileri: 4. Basım, Mart 2021 / 1. Basım, Ankara Üniversitesi Yayınları, 1962.
 • Sayfa Sayısı: 261
 • ISBN: 978-625-7030-57-1
 • Boyutları: 15,5 x 23,5

İlkin

İkinci Basıma Geçerken

Önsöz

I. Toplumsal Düşünüşün Gelişme Aşamaları

II. Sosyoloji Ayrı ve Bağımsız Bir Bilim Oluyor

III. İnsan Toplumsal Varlıktır

IV. Toplumsal Yapı Örnekleri

1. Otorite ve İtaat

2. Toplumsal Kurallar ve Değerler

V. Toplumsal Hareketlilik

1. Dikey Hareketlilik

2. Yatay Hareketlilik

3. Toplum ve Kültür Yaşayışı Alanında Değişmeler

4. Teknolojik ve Ekonomik Örgütlerde Değişmeler

5. Toplumsal Anlaşmazlıklar ve Rekabet

VI. Zümreleşme Olgusu ve Zümre (Küme, Topluluk)

1. Kitle

2. Tabaka ve Sınıf

3. Aile

4. Halk ve Millet

5. Devlet

6. Siyasî/Siyasal Partiler

7. Dinî Cemaatler

8. İktisadî Zümreler

9. Dernekler

10. İskân Zümreleri

Köy

Kent (Şehir)

Büyük Kentin Toplumsal ve Kültürel Sorunları

Kent ve Köy İlişkileri

VII. Kurumlar

Eğitim ve Öğretimde Yenilik Toplumsal Zorunluluktur

Kamuoyu

Basının Toplumsal Önemi

Sinemanın Toplumsal Önemi

Radyo ve Televizyonun Toplumsal Önemi

VIII. Ekler

1. Zümreleşme

2. Çağdaş Toplumsal Düzenin Etkisi Altında Aile Sorunu

3. Halk Topluluğu

4. Devlet

5. Eğitim ve Öğretim

6. Kamuoyu Araçları Sorunu

Kaynakça

Dizin