• Anlam ve Nedensellik

Anlam ve Nedensellik

 • 155,00 TL
 • 108,50 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Bu kitap anlamlılık olgusunu açıklayan bir varlıkbilim sunuyor. Anlamlılığın evrimsel bir gelişim olduğunu, insan dillerindeki anlamlı tümcelerin, doğadaki yalın belirtilerden başlayarak, aşamalarla karmaşıklaşıp içerik zenginliği kazanan iletişim biçimlerinin son basamağında yer aldıklarını savunuyor. Anlamlılığın, dile getiren ile dile getirilen şeyler arasındaki bağıntılarda keşfedileceğini, böylesi bağlantıların en temel biçimlerinin özsel ve nedensel bağlantılar olduklarını öne sürüyor. Anlamın kaynağını oluşturan özsellik ve nedenselliği de açıklayan bu çalışmada, insan ve hayvan iletişimleri arasındaki fark, düşünme ve dil arasındaki öncelik ilişkisi gibi konular da tartışılıyor.

“Anlam, düşünce tarihinin her döneminde, insanda bazen hayranlık bazen de kuşku uyandıran bir tür büyü gibi görülmüştür. Bunun nedenini anlamak pek güç değil. Kendiliğinde cansız, gösterişsiz ve tekdüze olan kimi nesne, ses ya da çizgiler, belli bir değerlendirmeyle bizim için yepyeni, özgün ve zengin dünyalar yaratabiliyorlar (...)

Anlam dediğimiz şeyin doğasını açıklamaya, ona ilişkin bir varlıkbilim geliştirmeye çalışacağım. Anlamın varlıksal bir boyutu bulunması onun doğasının soyut ve zihinsel olmasını mantıksal açıdan içermediğine göre, fiziksel herhangi bir şeyin bir anlam taşıdığı öne sürüldüğünde bu nasıl kavranmalıdır? Anlamlı olduğu söylenen bir şeyi, böyle olmayan bir başkasından ayrı kılan olgu nedir?”


 • Yazar: Arda Denkel
 • Kitabın Başlığı: Anlam ve Nedensellik
 • Yayına Hazırlayan: Taşkın Takış
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Kapak Resmi: James Pradier, "Sappho", 1852.
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 303; Felsefe Dizisi - 82
 • Basım Bilgileri: 1. Basım, Mart 2021
 • Sayfa Sayısı: 208
 • ISBN: 978-625-7030-51-9
 • Boyutları: 13,5 x 21

Önsöz

1. Giriş: Anlama İlişkin Kimi Karşıt Yaklaşımlar

2. Anlamın Doğası ve Kuram

3. Anlam, İletişim ve Etki

4. Düşünme ve Dil

5. Doğal Anlam ve Evrimsellik

6. İnançlar Anlam Taşır mı?

7. Yapay Anlam

8. Doğal Bağlantılar ve Özellik

9. Yapısal Nitelikler ve Nedensellik

Kaynakça

Dizin

Önsöz

 

Anlama ilişkin düşüncelerim son altı-yedi yıl içinde bir ölçüde değişti. 1980’li yıllarda bu konuda yaptığım yayınlarda savunduğum görüşlerden kimi noktalarda ayrılan bir anlayışı benimsedim. Elinizdeki kitap, daha sistematik ve daha bağım­sız olduğuna inandığım bu yeni yaklaşımı ortaya koyuyor. Gene de kitap tümüyle “taze” malzemeden oluşmuyor. Burada bulacağınız kimi tartışmaları daha yakın tarihlerde yayımlamıştım. “Düşünme ve Dil” ile “Doğal Anlam ve Evrimsellik” başlıklı 4. ve 5. bölümlerin, Felsefe Tartışmaları’nın (1992) 11. ve (1994) 16. kitaplarında yayımlanan “Hayvan İletişiminde Anlam” ve “Düşünme, Dil ve Anlam” başlıklı yazılarımla ve de Dilbilim Araştırmaları, 1995’te yayımlanan “Dil ve Evrim”le ortak olan yanları var. “Yapısal Nitelikler ve Neden” başlıklı 9. bölüm de Felsefe Tartışmaları, (1995) 17. kitap’ta çıkan “Hume, Nedensellik, Tikelcilik ve Tekilcilik” ile kısmen örtüşüyor. 5. bölümdeki görüşler 1992’de Australasian Journal of Philosophy’de yayımlanan “Natural Meaning” başlıklı makalemde de yer almıştı. Ayrıca, buradaki 3., 5., 6., 8. ve 9. bölümlerde ileri sürdüğüm düşünceler, Mart 1995’te Boğaziçi Üniversitesi Yayınları’nda çıkan Reality and Meaning başlıklı kitabımın 4., 5., 6. ve 7. bölümlerindekilerle örtüşüyor. Burada da savunduğum, özellik­ler, özler ve nedenselliğe ilişkin tikelci kuram, Şubat 1996’da çıkan Object and Property (Cambridge University Press) başlıklı kitabımda daha kapsamlı ve birleşik bir öğreti biçiminde ifade buluyor.

Kimi bölümlere ilişkin görüşlerini bildiren Aslı Güner’e ve metnin bütününü okuyarak bana çeşitli iyileştirmeler öneren Ufuk Çakmak ve Aliye Kovanlıkaya’ya teşekkür ediyorum.

 

Erenköy, 1996

 

Arda Denkel

Arda Denkel 1949’da Ankara’da doğdu. Saint Benoît Lisesi’nden sonra ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde okudu. 1972 yılında Şehir Planlama lisans derecesini aldı. Aynı yıl Oxford Üniversitesi’nde felsefe öğrenimine başladı. 1977’de bu üniversiteden felsefe dalında doktora derecesini kazandıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi’nde göreve başladı. 1988’de profesör unvanını alan Denkel yaşamının sonuna kadar aynı kurumda görevini sürdürdü. 1985 ve 1989 yıllarında ABD Wisconsin Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde konuk öğretim üyesi, 1994’te Uludağ Üniversitesi’nde ve 1995-97 yılları arasında da Koç Üniversitesi’nde ek görevli olarak dersler vermiştir. 1995’ten ölümüne kadar Türkiye Bilimler Akademisi, Institut International de Philosophie’nin Avrupa Analitik Felsefe Kurumu üyeliklerinde ve yönetiminde bulundu. 1997’ye değin 45’in üzerinde Türkçe yazı, 18’i uluslararası dergilerde olmak üzere 26 İngilizce makale yayımlamıştır; bir yazısı Almancaya, ikisi de Yunancaya çevrilerek bu ülkelerde yayımlanmıştır. Ayrıca Objects and Property başlıklı kitabı Cambridge University Press’ten 1996’da çıkmıştır. The Natural Background of Meaning başlıklı kitabıysa Kluwer Academic Press tarafından yayımlanmıştır.