• Batı Felsefesi Tarihi

Batı Felsefesi Tarihi

  • 62,00 TL
  • 43,40 TL


  • Stok Durumu: Stokta var
  • 24 Saatte Kargoda


Etiketler: kitaplar

Batı Felsefesi Tarihi, felsefeye yeni başlayanlar için yazılmış bir kitap değildir; üstelik bu tarz el kitaplarının faydalı olabileceği şüphelidir. Kapitalist kültür “doksan dakikada felsefe” mantığıyla felsefe tarihinin anlaşılacağı iyimserliğini yaratır. Oysa felsefeyi öncelikle “aklın kurnazlık”larından uzak tutmak gerekir.    
Tubbs, ‘standart’ felsefe tarihi kitaplarından farklı bir yaklaşım geliştirir. Basit ansiklopedik bilgileri aktarmanın ötesinde zorlu bir terminolojinin içine dalar. Tubbs, Batı felsefesinin yanılgıya dayanan tarihini Sokrates ve Platon’dan başlatıyor; ancak bu filozofların düşünceleri ister istemez Sokrates öncesine de değinmeyi gerekli kılıyor. Tubbs’a göre, Aristoteles ve sonraki dönem Yunan felsefesiyle süren öykünün en önemli dönemeçlerinden birisi, İslâm ve Hıristiyan dünyasının dinsel etkiler altındaki felsefelerinin yönelimlerini belirleyen Plotinos’tur. Plotinos’un ve diğer Yeni Platoncu filozofların Ortaçağ Hıristiyan, İslâm ve Yahudi felsefeleri üzerindeki etkilerini yanılgı kültürünün öyküsündeki en çarpıcı görünümler olarak düşünen Tubbs, modern dönem ve günümüz felsefesini de aynı yanılgı kültürünün içine alıyor. Descartes, Spinoza, Leibniz ve Locke ile süren öykü, Kant, Hegel ve Marx üzerinden Adorno, Habermas, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger ve Derrida’ya kadar uzanıyor. Batı felsefesi tarihini usun gerçekliği düşünürken yanılgılara düşme, yanlış tanıma olarak okuduğunu söyleyen Tubbs, Batı felsefesinin öyküsü boyunca Tanrı ve insan, yaşam ve ölüm ilişkilerini bu yanılgı kültürünün kurucu ögeleri olarak belirliyor.

  • Çeviren: Doğan Barış Kılınç
  • Felsefe
  • 287 Sayfa
  • Ebat: 14 x 21
  • Eylül 2017 
  • ISBN: 978-975-2410-69-5

Sunuş

Çevirenin Notu

Önsöz

Teşekkür

 

Giriş

Sonuç

İlk İlkeler

Tanıma Değil, Anımsama

Felsefenin Üç İlişkisi

Batı Felsefesi Tarihinin Sonu

 

I. Kısım: Antik Zihin

1. Başlangıcı Adlandırmak

   Sokrates

   Platon

   Aristoteles

 

II. Kısım: Yanılgı Kültürleri

2. Helenistik Felsefe ve İskenderiye Felsefesi

   Stoacılık

   Epikürosçuluk

   Kuşkuculuk

   Doğa ve Zihin

   İskenderiye Felsefesi

   İskenderiyeli Philon

   Plotinos

   Proklos

3. Ortaçağ Hıristiyan Felsefesi

   Aquinas

   Duns Scotus

4. Ortaçağ İslâm ve Yahudi Felsefesi

   Farabi

   İbn-i Sina

   Gazali

   İbn Rüşd

   Maimonides

5. Rasyonalist Felsefe

   Descartes

   Spinoza

   Leibniz

   Locke

 

III. Kısım: Modern Felsefi Eğitim

6. Modern Zihin

   Kant

   Hegel

   Marx

   Adorno ve Habermas

   Kierkegaard

   Nietzsche

   Heidegger

   Derrida

7. Batı Felsefesinin Mevcut Tarihi

   Anımsamanın Zamanı

 

Ek

Hegel’in Tarih Felsefesi

Başlangıcı Anımsamak

Antik Özgürlük

Roma Özgürlüğü

Hıristiyan Özgürlük

Barbar Eğitimi

Ortaçağ Özgürlüğü

Tinsel Özgürlük

Özgürlüğün Eğitimi

 

Kaynakça

Dizin

 

Nigel Tubss

1961 doğumlu Winchester Üniversitesi Eğitim Fakültesi profesörü. Felsefe ve eğitim arasındaki bağlantılar hakkında çalışmakta ve bu çalışmalarında He­gel’den yararlanmaktadır. Yayımladığı kitapları: God, Education, and Mo­dern Metaphysics: the logic of ‘know thyself’ (2017), Philosophy and Modern Li­be­ral Arts: Freedom is to learn (2014), Education in Hegel (2008), Philosophy of the Teacher (2005), Philosophy’s Higher Education (2004), Contradiction of Enligh­tenment: Hegel and the Broken Middle (1997), The New Teacher (1996)