• Felsefenin Temel Disiplinleri

Felsefenin Temel Disiplinleri

 • 40,00 TL
 • 28,00 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Felsefe yapmak, yalnızca felsefe tarihi ve düşünürlerin yaşam ve görüşlerini okumaktan geçmiyor. Bundan öte felsefe, düşünmenin imkânını yakalamak ve tam anlamıyla ‘hakikat sevgisine’ ulaşmak demektir. Felsefe, dünya ilişkilerini araştırır, insanın kosmostaki yerini ve varlığın temelini tespit eder. Bu amaçla kendine özgü bir kavramsal dil kullanmak zorundadır. Uzun bir geleneği olan ve kendi içinde sayısız göndermelere sahip bu dil özümsendiği takdirde ilkçağ düşünürlerinin sormuş olduğu o meşhur sorular anlam kazanır: “İnsan nedir?” “Hakikat Nedir? “Kendi varlığımın sırrına nasıl erişebilirim?”

Büyük soruları kendimize yöneltmeden önce tıpkı bir felsefe öğrencisinin yaptığı gibi önce klasik düşünürlere, Platon, Aristoteles, Hume, Spinoza, Kant, Hegel ve Descartes’a bakılmalıdır. İdeal bir felsefe eğitimi için, Mantık sayesinde düşünmenin ilkeleri, Metafizik sayesinde evrenle kurulan bütünlüklü ilişki, Ontoloji sayesinde varlığın temel yapısı bu düşünürler tarafından nasıl incelendiği görülecektir.

Bu küçük kitapta, derin bilgisini özlü anlatımıyla birleştiren Heinz Heimsoeth, sistematik bir biçimde felsefeye dair en temel disiplinleri ve kavramları izah etmektedir.


 • Yazar: Heinz Heimsoeth
 • Kitabın Başlığı: Felsefenin Temel Disiplinleri
 • Orijinal Başlık: Grunddisziplinen der Philosophie
 • Çeviren: Takiyettin Mengüşoğlu [Almanca]
 • Yayına Hazırlayan: Uluğ Nutku
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Kapak Resmi: Bleu II, Joan Miró, 1961.
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 31; Felsefe - 9
 • Basım Bilgileri: 7. Basım  / Şubat 2017 [1. Basım / 1952 İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayınları; 3. Basım / 2007 Doğu Batı Yayınları]
 • Sayfa Sayısı: 112
 • ISBN: 978-975-8717-32-3
 • Boyutları: 13,5 x 21

Sunuş

Giriş

I. Felsefenin Özü

II. Filozof ve Bilgelik

III. İlk Felsefe

IV. Temel Disiplin Olarak Mantık

V. Temel Disiplin Olarak Bilgi Teorisi

VI. Düşünme Yasaları ve Varlık İlkeleri

a) Özdeşlik İlkesi

b) Çelişmezlik İlkesi

c) Yeterli Neden İlkesi

VII. Deneyim ve A Priori Bilgi

VIII. A Priori Bilginin Obje Alanları

IX. İdeal Varlık

X. Bilim Teorisi: Bilimlerin Gruplara Ayrılması

XI. İdeal Bilimler ve Realite Bilgisi

XII. Varlığın En Genel Formları

XIII. A Priori Bilgi ile Deneyim Arasındaki İlişki

Dizin

Heinz Heimsoeth (1886-1975)

Alman felsefe tarihçisi. Yeni Kantçı okulun üyesidir. 18. yüzyıl sonrası felsefe akımları üzerine çalışmalar yaptı. Felsefe tarihinin ayrı bir disiplin niteliği kazanmasında önemli katkılarda bulundu. 1950-1952 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde dersler verdi, seminerler düzenledi. Kant araştırmaları ve Batı Metafiziğinin Altı Büyük Teması (1922) adlı yapıtıyla ünlüdür.

Başlıca Yapıtları: Metaphysik der Neuzeit (1929; Yeniçağ Metafiziği), Hegels Philosophie der Musik (1964; Hegel’in Müzik Felsefesi), Geschichtsphilosophie in Nicolai Hatmanns “Systematische Philosophie” (1942; Nicolai Hartmann’ın “Sistematik Felsefe”sinde Tarih Felsefesi)