• Çıldıran Herkül

Çıldıran Herkül

 • 110,00 TL
 • 77,00 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Seneca’nın, Hercules Furens adlı tragedyasının konusu Yunan mitolojisinin güçlü kahramanı Herakles (Lat. Hercules, Türk. Herkül) ve onun işleridir. Latincede Hercules ismiyle anılan kahraman, efsaneye göre tanrı Iuppiter ile Miken kralının kızı ve Amphitryon’un karısı Alcmene’nin oğludur. Iuppiter, Teleboialılar üzerine sefer düzenleyen Amphitryon’un yokluğunda onun kılığına girerek Alcmene ile birlikte olmuş, bu birliktelikten yarı tanrı, yarı insan Herkül doğmuştur. Iuppiter’in karısı Iuno, durumdan haberi olunca buna çok öfkelenmiş ve doğan çocuk Herkül’e öfkesi hiç dinmemiştir. Nefret dolu tanrıça Iuno’nun öfkesi, öç alma tutkusuna dönüşmüştür.

Iuno, nefret ettiği üvey oğlu Herkül’e, Argos kralı Eurystheus aracılığıyla, on iki zorlu görev vermiştir. Bu görevlerin sonuncusu ve en tehlikelisi, Ölüler Diyarı’na inmek ve oradaki üç başlı korkunç köpek Cerberus’u yeryüzüne getirmektir. Herkül, dostu Theseus’un yardımıyla bu görevi de başarıyla yerine getirip, karısını, çocuklarını ve babasını zalim, zorba tiran Lycus tarafından öldürülmekten kurtarmak için tam zamanında Thebai’ye varır. Onları da kurtarıp tam bir zafere ulaşmasına çok yaklaşmıştır. Ancak Iuno, üvey oğlunun zafer kazanmasını engellemeye, onu yıkıma sürüklemeye kararlıdır. Bu amaçla, böylesi zorlu işler vererek alt edemeyeceğini, onu yıldıramayacağını anladığı için planını değiştirir: Herkül’ün kendi gücünü kullanarak, onun kendi kendisine zarar vermesini amaçlar. Ölüler Diyarı’ndan başarıyla dönen Herkül’e cinnet geçirtip onu çıldırtır.


 • Yazar: Lucius Annaeus Seneca 
 • Kitabın Başlığı: Çıldıran Herkül
 • Latince Özgün Metin: Hercules Furens
 • Çevirenler: Ümit Fafo Telatar, Evren Selen Dumlupınar [Latince]
 • Yayına Hazırlayanlar: Taşkın Takış, Ufuk Coşkun
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 388; Edebiyat Dizisi - 87
 • Basım Bilgileri: 1. Basım: Haziran 2023
 • Sayfa Sayısı: 103
 • ISBN: 978-625-8123-44-9
 • Boyutları: 13,5 x 21
 • Kapak Resmi: Sakallı Herkül heykeli, Roma, 68-98 CE. Fotoğraf: Eden, Janine and Jim.

Hercules Furens (Çıldıran Herkül)

     Oyundaki Karakterler


Çıldıran Herkül

I. Sahne

II. Sahne

III. Sahne

IV. Sahne

V. Sahne

Kaynakça

Dizin

Lucius Annaeus Seneca

Stoa felsefesinin Antik Roma dünyasındaki başlıca temsilcilerinden biridir. İspanya kökenli varlıklı bir ailenin üç oğlundan ikincisi olarak yk. MÖ 4 yılında İspanya’nın güneyinde Cordoba’da dünyaya gelmiştir. Hitabet ve felsefe eğitimi için çocukluğunda Roma’ya getirilen Seneca’nın, kamudaki ilk görevine MS 31-32 yıllarında quaestor’lukla (devlet hazinesinden ve mali işlerden sorumlu yüksek bir memuriyet) başlamasından sonra yaşamının geri kalan kısmı çok çalkantılı geçmiştir. Hatip ve yazar olarak Roma’da çok büyük ün elde eden Seneca, İmparator Claudius tarafından gönderildiği sürgünden imparatorun ikinci eşi Agrippina’nın ısrarıyla MS 49 yılında geri dönmüştür. Döndüğünde Agrippina’nın oğlu Nero’yu eğitme görevinin yanı sıra praetor’luk (adli işlerden sorumlu yüksek memuriyet) görevini de üstlenen ve böylece kendisini 62 yılına kadar sürecek olan debdebeli saray yaşamının içinde bulan Seneca, Nero imparator olunca, dostu Sextus Afranius Burrhus’la birlikte yönetimde söz hakkına sahip olma fırsatını da elde etmiştir. Ancak bir grup senatörün İmparator Nero’ya karşı düzenledikleri bir suikast girişimine katılmakla suçlanınca MS 65 yılında onun emriyle intihar etmeye zorlanmıştır. Çok verimli bir yazar olan Seneca’ nın, Stoa ahlakı ve doğa bilimleri üzerine inceleme yazıları, mektupları ve tragedyaları ya tamamen ya da kısmen olmak üzere günümüze ulaşmıştır. Eserleri 16. ve 17. yüzyılda yaşamış birçok İngiliz ve Fransız tiyatro yazarına ilham vermiştir. Günümüzde de özellikle mektupları ve felsefi diyalogları, hem içerikleri hem bıraktığı etki sayesinde aradan geçen yaklaşık 2000 yıllık bir süreye rağmen güncelliğini ve önemini korumaktadır. 

Ümit Fafo Telatar

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunu olup, aynı bölümde yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır. Çok sayıda makalenin yanısıra, Latinceden Türkçeye çeviri yayınları bulunmaktadır. Prof. Dr. Ümit Fafo TELATAR, halen aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Evren Selen Dumlupınar

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunudur. Aynı bölümde yüksek lisansını tamamlayan Evren Selen Dumlupınar, halen aynı üniversitede doktora programı öğrencisi olup tez çalışmalarını sürdürmektedir.