• Hoşgörü Üzerine & Ruh Dinginliği Üzerine

Hoşgörü Üzerine & Ruh Dinginliği Üzerine

 • 150,00 TL
 • 105,00 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Birinci Kitap Hoşgörü Üzerine, Nero’dan günümüze tüm yöneticilere bir ithaftır. İmparatorlar hoşgörüleriyle hatırlanır ve itibar kazanırlar; zalimlikleriyle değil. Romalı hatip Lucius Annaeus Seneca’nın sözleri günümüzde yankı bulacak bir bilgeliğe ulaşır: “Zira kimse bir maskeyi uzun süre taşıyamaz, uydurma şeyler çabucak kendi doğalarına geri döner.” Stoacı yaşam felsefesinin öğütlediği üzere doğada nasıl bir denge ve uyum aranıyorsa, yöneticiler ile halk arasında da hoşgörü, akıl ve adalet temelinde benzer bağlar kurulmalıdır.

İkinci kitap Ruh Dinginliği Üzerine’de ise gerçek mutluluğun kapısı aralanmaya çalışılır. Stoacı düşüncenin temel ilkeleri esasında her birey için kaçınılmaz ruhani alıştırmalardır, yapılması gereken günlük erdemlerdir: Bir insanın diğer insanlara karşı görevlerini bir yükümlülük olarak üstlenmesi ve böylece kendisini sınaması gerekir. Arkadaşlık ruh dinginliğine katkıda bulunur; çok büyük servet ise ona zarar verir. İnsanın kendi gereksinimlerine sınır koyması gerekir. Bilge kişi ölümü hiçe sayar ve her şeye hazırlıklı olur.

Sık sık da kendi içine çekilmelidir insan; çünkü birbirine benzemeyenlerin arkadaşlığı uyumlu bağları kargaşaya sürükler ve yeni zaaflar uyandırır, ruhta bulunan ve tümüyle iyileştirilemeyen zayıf her ne varsa bunları kötüleştirir. Bununla birlikte şu iki şeyin birbiriyle harmanlanması ve sıra ile yapılması gerekir: Yalnızlık ve kalabalığa katılma. Yalnızlık bizim insanlara karşı özlem duymamıza sebep olur, kalabalık ise kendimize karşı özlem duymamıza ve biri diğeri için çare olur: Yalnızlık, kalabalığa karşı duyulan nefrete, kalabalık, yalnızlıktan duyulan bıkkınlığa çare olur.


 • Yazar: Lucius Annaeus Seneca
 • Kitabın Başlığı: Hoşgörü Üzerine & Ruh Dinginliği Üzerine
 • Orijinal Başlık: De Clementia & De Tranquillitate Animi
 • Çevirmen: Bedia Demiriş [Latince]
 • Yayına Hazırlayan: Mirze Mehmet Zorbay
 • Kapak Tasarımı: Mr. Z & Z
 • Tasarım Uygulama: Aziz Tuna
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 110; Felsefe Dizisi - 32
 • Basım Bilgileri: 1. Basım, Eylül 2014 - 4. Basım, Mayıs 2021
 • Sayfa Sayısı: 122
 • ISBN:978-605-5063-16-0
 • Kapak Resmi: 17. yüzyıla ait anonim bir Seneca büstü, Prado Müzesi Koleksiyonu.
 • Boyutları: 13,5 x 21

Önsöz

Giriş

Kaynakça


Ad Neronem Caesarem De Clementia
Nero Caesar’a, Hoşgörü Üzerine

Ad Serenum De Tranquillitate Animi
Serenus’a, Ruh Dinginliği Üzerine

Önsöz

 

Yeryüzündeki farklı insan topluluklarının, ulusların bilim, sanat, düşünce alanlarında ürettiklerini, kültürlerini birbirleriyle paylaşabilmenin yolu olarak gelişmiş, eski çağlardan beri var olan bir bilgi edinme ve bilgi aktarma çabasıdır çeviri. Ancak çeviri, bir dilden başka bir dile yapılan bir bilgi aktarımı de­ğildir sadece. Diller arasında gerçekleşen bir etkinlik olarak tanımlayabileceğimiz çeviri bir yönüyle de geçmişe dönük, iki boyutlu bir etkinliktir. Bir yandan eski kültürlerin, tarih boyunca insanların ortaya koyduğu bütün maddi ve ­manevi değerlerin günümüze taşınmasını sağlarken, diğer yandan da çağdaş kültürler arasındaki bilgi alışverişine yardımcı olur. Eski çağlardan bu yana, hiçbir ulusun yazınının kendini başka kültürlerin yazınına kapatarak, kendi olanaklarıyla geliştiği görülmemiştir. Öyleyse çağımız toplumları çağdaş bir kültür düzeyine erişmek için, çeviri etkinliğinin şu iki boyutunu da gerçekleştirmek durumundadırlar: Geçmiş kültür ve uygarlıkların bize bıraktığı mirası özümlemek –bunun yolu çeviridir– ve çağdaş kültürler arası bilgi alışverişini gerçekleştirerek yazın ve kültür dünyasını zenginleştirmek. Ülkemizde yazın çevirisi ilkin, Osmanlı İmparatorluğu’nun Lâle Devrinde başlamıştır. Tanzimat Döneminde yoğunlaşan ve önemli bir aşama kaydeden bu etkinlik, Cumhuriyet Döneminde de devam ederek sürekli bir gelişme göstermiş ve özellikle Anadolu kültürünün temellendirilmesine çok büyük katkı sağlamıştır. Kurulan Tercüme Büroları’nda hem Doğu hem de Batı klasiklerinden, Eski Yunan ve Roma yazınından seçilmiş eserlerin dilimize kazandırılmasıyla yazın dünyamız zenginleşmiştir. Eski Roma’nın düşünür yazarlarından Seneca’nın iki ayrı diyaloğunun, de clementia’nın (Hoşgörü Üzerine) ve de tranquillitate animi’nin (Ruh Dinginliği Üzerine) dilimize aktarılmasından ibaret olan bu çalışma, yaklaşık üç yüz yıldır sürmekte olan çağdaşlaşma çabalarımıza küçük bir katkı olarak sunulmaktadır.

Her iki diyaloğun çevirisinin yayımlanmasında emeği geçenlere teşekkürü bir borç bilirim.

 

Bedia Demiriş

Lucius Annaeus Seneca

Stoa felsefesinin antik Roma dünyasındaki başlıca temsilcisidir. İspanya kökenli varlıklı bir ailenin üç oğlundan ikincisi olarak İÖ 4 - İS 1 yılları arasındaki bir tarihte (doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir) İspanya’nın güneyinde Corduba’da (Cordova) dünyaya gelmiştir. Hitabet ve felsefe eğitimi için çocukluğunda Roma’ya gelen Seneca’nın, kamudaki ilk görevine İS 31-32 yıllarında devlet hazinesinin yönetimi demek olan quaestor’lukla (mali işlerden sorumlu yüksek bir memuriyet) başlamasından sonraki yaşamı çok çalkantılı geçmiştir. Hatip ve yazar olarak Roma’da çok büyük ün elde eden Seneca, İmparator Claudius tarafından gönderildiği sürgünden İmparatorun ikinci eşi Agrippina’nın ısrarıyla İS 49 yılında geri dönmüştür. Döndüğünde Agrippina’nın oğlu Nero’yu eğitme görevinin yanı sıra praetor’luk (adli işlerden sorumlu yüksek memuriyet) görevini de üstlenen ve böylece kendisini 62 yılına kadar sürecek olan debdebeli saray yaşamının içinde bulan Seneca Nero imparator olunca, dostu Sextus Afranius Burrus’la birlikte yönetimde söz hakkına sahip olma fırsatını da elde etmiştir. Ancak bir grup senatörün İmparator’a karşı düzenledikleri bir suikast girişimine katılmakla suçlanınca İS 65 yılında İmparator’un emriyle intihar etmeye zorlanmıştır. Çok verimli bir yazar olan Seneca’nın, Stoa ahlakı üzerine inceleme yazıları ve tragedyaları ya tamamen ya da kısmen olmak üzere günümüze kalmıştır.

Prof. Dr. Bedia Demiriş

1962 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında lisans ve lisansüstü programlarında 1993 yılından bu yana Latincenin grameri, Latinceden Türkçeye çeviri, Latin Edebiyatı, tarih yazıcılığı, Latin paleografisi, metin eleştirisi konulu dersler vermekte ve tez danışmanlığı görevini yürütmektedir. Latin edebiyatından Türkçeye çeviri çalışmalarının yanı sıra antik çağ tarih yazıcılığı, Latincenin grameri, Latin Edebiyatı konularında yayınları bulunmaktadır. 1991 Yılından bu yana Türk Eski Çağ Bilimleri Enstitüsü’nün asli üyesidir.

İndirimli Setler

Yunan Roma Kitaplığı

Attika Geceleri

Attika Geceleri

%30
Aulus Gellius

108,50 TL 155,00 TL

+
+
+
+
+
Antonius ve Kleopatra

Antonius ve Kleopatra

%30
Mestrius Plutarkhos

105,00 TL 150,00 TL

+
+
+
+
+
Bilgenin Sarsılmazlığı

Bilgenin Sarsılmazlığı

%30
Seneca

63,00 TL 90,00 TL

+
+
+
Ziraat İşleri

Ziraat İşleri

%30
Marcus Terentius Varro

161,00 TL 230,00 TL

+
Tarım Üzerine

Tarım Üzerine

%30
Marcus Porcius Cato

80,50 TL 115,00 TL

+
Şölen

Şölen

%30
Ksenophon

70,00 TL 100,00 TL

+
Doğa Tarihi

Doğa Tarihi

%30
Yaşlı Plinius

122,50 TL 175,00 TL

+
Hadrianus

Hadrianus

%30
Cassius Dion, Historia Augusta

105,00 TL 150,00 TL

+
Öfke Üzerine

Öfke Üzerine

%30
Seneca

87,50 TL 125,00 TL

+
Kısa Roma Tarihi

Kısa Roma Tarihi

%30
Lucius Annaeus Florus

119,00 TL 170,00 TL

+
Söylevler

Söylevler

%30
Demosthenes

94,50 TL 135,00 TL

+
Sokrates'ten Anılar

Sokrates'ten Anılar

%30
Ksenophon

119,00 TL 170,00 TL

+
+
Karakterler

Karakterler

%30
Theophrastos

73,50 TL 105,00 TL

+
Kritias

Kritias

%30
Platon

66,50 TL 95,00 TL

+
Kharmides

Kharmides

%30
Platon

66,50 TL 95,00 TL

+
Devlet Adamı

Devlet Adamı

%30
Platon

77,00 TL 110,00 TL

+
Çıldıran Herkül

Çıldıran Herkül

%30
Seneca

77,00 TL 110,00 TL

+
İyilikler Üzerine

İyilikler Üzerine

%30
Seneca

126,00 TL 180,00 TL

İndirimli Fiyat: 2.721,60 TL 3.024,00 TL

Kazanç: 302,40 TL

Mevcut Seçenekler: